BIBLIOGRÁFIA MELICH JÁNOS FŐBB MŰVEI

Teljes szövegű keresés

BIBLIOGRÁFIA MELICH JÁNOS FŐBB MŰVEI
Munkáinak teljes jegyzéke három részletben jelent meg: Melich-Emlékkönyv 1942. 503–522; Uray Géza: Magyar Nyelv 1957: 18–19; Kiss Lajos: Magyar Nyelv 1973: 13–14.
A gyöngyösi latin-magyar szótár-töredék. Bp., 1898. Melyik nyelvjárásból valók a magyar nyelv régi német jövevényszavai? (A középfrank nyelvjárás térképével.) Bp., 1900.
Deutsche Ortsnamen und Lehnwoerter des ungarischen Sprachschatzes. (Társszerző: Victor Lumtzer.) Innsbruck, 1900.
Szláv jövevényszavaink. 1. 1. Az óbolgár nyelvemlékek szókészlete és a magyar nyelv szláv jövevényszavai. Bp., 1903. 1. 2. A magyar nyelv keresztény terminológiája. Bp., 1905.
A brassói latin-magyar szótártöredék. Bp., 1905. Szikszai Fabricius Balázs latin-magyar szójegyzéke 1590-ből. Bp., 1906.
Adatok hazánk honfoglaláskori s X–XII. századi helyneveinek értelmezéséhez. Magyar Nyelv 1906: 49–58, 97–106.
A magyar szótárirodalom. 1. A legrégibb szójegyzékektől P. Páriz szótáráig. Bp., 1907.
Az „Orthographia Vngarica” és a magyar helyesírás. Bp., 1908.
Révai Miklós nyelvtudománya. Bp., 1908. Nyelvünk szláv jövevényei. Bp., 1910. Jegyzetek néhány felsőmagyarországi vármegye helyneveiről. Bp., 1911. Kézirat. (Az OSZK-ban.)
A két legrégibb magyar nyelvű nyomtatvány. I. Hegendorf-Sylvester: Rudimenta grammatices Donati. Cracoviae 1527. II. Heyden-Sylvester: Puerilium colloq. formulae. Adalék Sylvester János működéséhez. Bp., 1912.
Calepinus latin-magyar szótára 1585-ből. Bp., 1912. Keresztneveinkről. Bp., 1914.
A magyar tárgyas igeragozás. (Alaktani fejtegetés.) Bp., 1914.
Magyar Etymologiai Szótár. [Gombocz Zoltánnal közösen.] L 1–10. füzet. Bp., 1914–1930. IL 1117. füzet. Bp., 1934–1944.
A honfoglaláskori Magyarország. Bp., 1925–1929. Über die Halbvokale im Slovakischen. Zeitschrift für slavische Philologie 1929: 319–339.
Latinbetűn helyesírásunk eredete. Bp., 1934. Gombocz Zoltán emlékezete. Bp., 1936. Jelentéstani kérdések. Bp., 1938.
Brünn nevéről. Bp., 1940.
Latin jövevényszavaink végződésének alakulásmódjáról. Bp.,1940.
Dolgozatok 1. Bp.,1957. Dolgozatok 11. Bp., 1963.
Segédkönyv a szlavisztikai szemináriumi gyakorlatokhoz Melich János válogatott fiásaiból. Az írásokat válogatta és az előszót írta: Kiss Lajos. Szerkesztette: Kiss Lajos és Nyomárkay István. Bp., 1995. (Német címlappal is.)

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages