A MELICH JÁNOSRÓL SZÓLÓ IRODALOMBÓL

Teljes szövegű keresés

A MELICH JÁNOSRÓL SZÓLÓ IRODALOMBÓL
ANGYAL, A.: Johann Melichs Lebensbahn und Schaffen. Slavica 1968: 7–23.
ASBÓTH OSZKÁR: Szláv jövevényszavaink. I. Bevezetés és a külömböző rétegek kérdése. Bp., 1907.
BALECZKY EMIL: Melich Jánosról. Születésének kilencvenedik évfordulója alkalmából. Magyar Nyelv 1962: 523–525.
BENKŐ LORÁND: Gondolatok Melich János nyelvtudományi munkásságáról. (Születésének nyolcvanötödik évfordulóján.) Magyar Nyelv 1957: 1–12.
BERRÁR, JOLÁN: Johann Melich (1872–1963). Acta Linguistica 1963: 135–142.
BISZTRAY GYULA: Jókedvű magyar tudósok. Bp., 1972. 91–96.
GÁBRIS JÓZSEF: Dr. Melich János (1872–1963). In: A szarvasi Vajda Péter gimnázium és mezőgazdasági szakközépiskola évkönyve. 19634. tanév. [Hely és év nélkül.] 23–30.
GERGELY PÁL: Melich János (1872–1963). Magyar Könyvszemle 1964:175–176.
HADROVICS LÁSZLÓ: Melich János 85 éves. Magyar Nyelvőr 1957: 507–511.
HUSZÁR TIBOR: A hatalom rejtett dimenziói. Magyar Tudományos Tanács 1948–1949. Bp., 1995. 217, 234, 246.
KISS LAJOS: Melich János emlékezete születésének századik évfordulója alkalmából. Bp., 1973. KISS LAJOS: Melich János alakja Szabó Dezső és Németh László irodalmi műveiben. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. Szerk. KISS JENŐ és SZŰTS LÁSZLÓ. Bp., 1991. 381–387.
KNIZSEA, L: Ungarn zur Zeit der Landnahme. (Mit einer Karte.) Rocznik Slawistyczny 1933: 1–25. KNIEZSA ISTVÁN: A hetvenéves Melich János. Magyar Nyelv 1942: 225–231.
KNIEZSA, ST.: Johann Melich. (Zu seinem 85. Geburtstag.) Studia Slavica 1957: 1–5.
KNIEZSA ISTVÁN: Melich János 1872. szeptember 16.–1963. november 20. Emlékbeszéd Melich János temetésén, 1963. november 25–én. Magyar Nyelv 1964: 1–3.
KORNIS GYULA: Melich János. In: Emlékkönyv Melich János hetvenedik születése napjára. Bp., 1942. 3–23.
LOSONCZI ZOLTÁN: Melich János. (Születésének hetvenedik évfordulójára.) Protestáns Tanügyi Szemle 1942:193–198.
T. Lovas RÓZSA: Melich János 1872–1963. Nyelvtudományi Közlemények 1964: 157–160.
Melich, János. In: Encyklopédia Slovenska. III. Bratislava, 1979. 546.
Melich János születése hetvenedik évfordulójának megünneplése a Magyar Nyelvtudományi Társaságban. Magyar Nyelv 1942: 231249.
MIJATEV, P.: János Melich, Mitglied der Bulgarischen Akademie der Wissenschaften. Slavica 1968: 169–170.
MIKESY, S.: János Melich. Onoma VII (1956/57.): 169–170.
MIKESY, S.: János Melich (1872–1963). Onoma X (1962/63): 303 –304.
MOÓR ELEMÉ R: Bolgártörökök és szlávok és a Melich-féle helynévkutatás. Szeged, 1930. NÉMETH GYULA: Gombocz Zoltán. Bp., 1972. 9, 8081, 82, 86–100, 119–120, 191, 199, 200–203, 228, 231, 233, 250, 252–253. (A múlt magyar tudósai. Főszerkesztő: ORTUTAY GYULA.)
NÉMETH, J.: J. Melich und das Etymologische Wörterbueh der ungarischen Sprache. Acta Linguistica 1972: 18–22. [A „Zoltán Gombocz. Ein ungarischer Sprachforscher (1877–1935)” című értekezés IV. fejezeteként.]
ONDRUŠ, ŠIMON: Melich János etimológiái – mai szemmel, In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. Szerk. KISS JENŐ és SZŰTS LÁSZLÓ. Bp., 1991. 602–612.
PAIS DEZSŐ: A honfoglaláskori Magyarország. Napkelet 1925: 262–265.
PAIS DEZSŐ: Melich János: A honfoglaláskori Magyarország. Magyar Nyelv 1957: 13–17. SZINNYEI JÓZSEF: Magyar írók élete és munkái. VIII. Bp.,1902. 1046–1049.
TOMPA JÓZSEF: Simonyi Zsigmond. Bp., 1975. 187, 190–191, 204. (A múlt magyar tudósai. Főszerkesztő: Ortutay Gyula.)
ÚRHEGYI, EMILIA: János Melich 90 Jahre alt (16. IX. 1962.). Studia Slavica 1962: 483–485.
VASMER, MAX: János Melich zum 70. Geburtstag. Ungarische Jahrbücher 1943:1–4.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages