RÉVAI MIKLÓS

Teljes szövegű keresés

RÉVAI MIKLÓS
ÉDER ZOLTÁN, 1972
Révai Miklós (Nagyszentmiklós, 1750. febr. 24. – Pest, 1807. ápr. 1.): nyelvész, író, egyetemi tanár. A szegedi piaristáknál tanult, 1769-ben tagja lett a rendnek. A szerzetesi életformát lázadozva viselte, szenvedélyes természete sok összeütközésbe sodorta. 1771- től Tatán, Veszprémben, Nagy-Károlyban tanított, 1776-ban Nyitrán teológiát, 1777-től Bécsben rajzot és műépítészetet tanult. Hazatérve 1778-ban pappá szentelték Nagyváradon, ugyanott egy ideig rajztanító, majd ak.-i tanár volt. 1781-ben állásáról lemondott, többfelé volt nevelő, 1783 végétől 1784. máj. 1-ig Pozsonyban a Magyar Hírmondó, az első m. nyelvű hírlap szerk.-je. 1785-től Győrben nevelő, 1787-től 1793-ig rajztanár s tankönyvet írt az építészetről. Itt vívta meg nagy irodalmi harcát a m. prozódia dolgában. 1794-ben az esztergomi gimn. tanára, ugyanakkor világi pap lett. 1802-től a pesti egy.-en a m. nyelv és irodalom tanára. Szabadelvű vallási felfogása és lelkes hazafisága miatt sok üldözésben volt része. Mint költő az időmértékes verselés egyik úttörője. A régi m. irodalom első kutatója és kiadója, az első rendszeres m. stilisztika szerzője. Nyelvtudományi munkásságában nemzetközi viszonylatban is először – Grimmet is megelőzve – a nyelvi jelenségek magyarázatára a történeti módszert alkalmazta. 1802-től a helyesírás alapkérdéseiben éles harcot folytatott Verseghy Ferenccel és híveivel, az ún. jottistákkal, akik elvetették a szóelemző módszert. Sokat foglalkozott egy felállítandó tudományos akadémia tervével, több író (Faludi, Bessenyei, Orczy stb.) munkáját adta ki. – F. m. A régi magyar írásmód (kéziratban); Magyar szép toll (kéziratban); A magyar alagyáknak I. könyve (NagyKároly, 1778); Révai Miklós elegyes versei (Pozsony, 1787); Városi építésnek eleji (Buda, 1790); Antiquitates literaturae Hungaricae (Pesthini, 1803); Elaboratior grammatica hungarica (I – II., Pesthini, 1803 – 06). – Irod. Bessenyei György: Egy magyar társaság iránt való jámbor szándék (Béts, 1790); Bánóczy József: R. M. élete és munkái (Bp., 1879); Csaplár Benedek: R. M. élete (I – IV., Bp., 1881 – 89); R. M. (Magy. Nyelvőr, 75.); Rubinyi Mózes: R. M. élete és nyelvészeti törekvései (Pozsony, 1904); Melich János: R. M. nyelvtudománya (Bp., 1908); Rubinyi Mózes: R. M. (Én láttam őket, Bp., 1947); Rubinyi Mózes: R. M. halálának 150. évfordulójára (Magy. Nyelvőr 1957. 3. sz.); Némethy Ferenc: R. M. halálának 150. évfordulójára (Magy. Nyelv, 1958. 2. sz.); Benkő Samu: R. M. nagyváradi éveihez (Magy. Nyelv, 1958. 3 – 4. sz.); Rubinyi Mózes: R. M. (Emlékezések és tanulmányok, 1962); Waldapfel József: A magyar irodalom a felvilágosodás korában (Bp., 1963). – Szi. Kreskay Imre: Tisztelendő R. M. úrhoz (vers).
„Nagy Grammaticus,
jó költő, ’s rajzoló,
de háromszor szegény.”
(Révai Miklós magáról, 1800.)
„Nagy hiba másokat magunk szerént,
’s a’ régiek virtusit vagy hibáit
a’ mai világ’ erköltseibűl itélni meg.”
(Pápay Sámuel, 1808.)

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages