SIMONYI ZSIGMOND

Teljes szövegű keresés

SIMONYI ZSIGMOND
TOMPA JÓZSEF, 1975
Simonyi Zsigmond (Veszprém, 1853. jan. 1. – Bp., 1919. nov. 22.): nyelvtudós, egyétemi tanár, az MTA tagja (l. 1879, r. 1893). Bp.-en, majd Lipcsében, Berlinben és Párizsban folytatott egy. i tanulmányokat. Hazatérve 1877-ben Bp.-en egy.-i magántanár, 1878-tól helyettes tanár, 1885-től a m. nyelvtudomány ny. rk., 1889-től ny. r. tanára. A Tanácsköztársaság alatt tanúsított haladó magatartásáért elszenvedett üldöztetések a beteg tudóst végképpen összeroppantották. 1895-től a Magyar Nyelvőr, 1903-tól a Nyelvészeti Füzetek szerk.-je. Balassa Józseffel német-magyar szótárt szerk. Négy évtizeden át a m. nyelvészek új nemzedékeit nevelte fel, emellett mint tudós is maradandó értékeket alkotott. Munkássága szinte a nyelvtudomány egészére kiterjedt. Jelentősek a m. határozókról, kötőszókról, jelzőkről írt tanulmányai. Megteremtette az összehasonlító mondattant. A nyelvtudomány eredményeit az isk. nyelvtanokban népszerűsítette. Foglalkozott a nyelvhelyesség kérdéseivel. 1903-ban a közoktatásügyi min. megbízásából elkészítette az új isk. helyesírást, amelyet csaknem az egész irodalmi élet is elfogadott. – F. m. Antibarbarus (Bp., 1879); A magyark ötőszók (I – III., Bp., 1881 – 83); A magyar határozók (I – II., Bp., 1888 – 92); A magyar nyelv (Bp., 1889; németül: Die ungarische Sprache, Strassburg, 1907); Magyar Nyelvtörténeti Szótár (Szarvas Gáborral, I – III., Bp., 1890 – 93; 1892-ben az MTA nagyjutalmát megosztva kapták); Tüzetes magyar nyelvtan történeti alapon (Bp., 1895); A magyar szórend (Bp., 1903); Iskolai helyesírás (Bp., 1903); Középiskolai műszótár (Bp., 1906); A jelzők mondattana (Bp., 1914). – Irod. Balassa József: A Toll (1929); S. Zs. helye a magyar nyelvtudomány történetében (Bp., 1949); Bárczi Géza: S. Zs. (Magyar Nyelvőr, 1953): Zsirai Miklós: S. Zs. (Az MTA Nyelv és Irod: tud. Oszt. Közl. V., 1954); Klemm Antal: S. Zs. mondattani munkásságának értékelése és hatása (Bp., . 1954); Nagy J. Béla: S. Zs. nyelvművelő munkássága (Bp., 1954); Tompa József: S. Zs. mint tankönyvíró (Bp., 1954): Prohászka János: Egy tragikus sorsú nyelvtudós emlékezete (Magy. Nemzet, 1963. 74. sz.).

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages