Barna család. (Melléthei).

Teljes szövegű keresés

Székhelye szintén Gömör vármegye, hol Melléthe helységről veszi előnevét. A régiebb családok sorába tartozik. Már a XVI. században virágzott. Családfáját azonban csak három izig birom fölmutatni a következőben*:
Családi iratok nálam.
I. Ferencz. (Csoltói Basó Erzse).; II. Ferencz. 1573–1580. alispán (Horváth Klára).; Zsuzsanna. 1634. (Gágyi Báthori Zsigmondnő). Anna. (Korláth Istv. özvegye 1626.). Kata. (Barius Demeter özvegye).;
I. Ferencznek hitvese csoltói Basó Zsuzsanna a murányi várban féktelenkedő Basó Mátyás családából származott. Fia II. Ferencz 1573-ban Gömör megye alispánja volt*, 1580-ban is alispánná választatott*. Neje Horváth Klára volt, ki 1601-ben már mint özvegy tiltakozott Nógrád megyében Mátra-szelei és Homok-terennyei birtokai haszonbérlete végett Rédey Ferencz füleki alkapitány, Kelecsény Orbán és Polány Balázs ellen*. Leányai közül Zsuzsanna Gágyi Báthory Zsigmondhoz ment nőül, kitől leány ágon runyai Soldos, Szent-Iványi, szántói Szabó, «»Pankovics, Urbányi és Gelle család szakad le.
Bartholomaeides: Not. C. Gömör. 757. l.
Bartholomaeides: Not. C. Gömör 757. l.
Prothoc. Cott. Neograd. anni 1601.
Valószinüleg II. Ferencznek fia volt melléthei Barna György is, ki 1617-ben Nógrád megyei jegyző, 1626-ban Alaghy Menyhért országbirónak titkára volt, a midőn lomniczai Kissevich Horváth László özvegye Móricz Kata Pamlén faluban részére egy telket vall be a szepesi káptalan előtt*. 1635-ben Izdenczy András helyett a lublyai követségbe helyettesitetik*. 1647-ben országbirói itélőmester, s egyszersmind Abauj megye országgyülési követe*, a midőn az országgyülésen az adóbeli számadások megvizsgálására is kiküldetik*. Az 1649-ki és 1655-ki országgyüléseken szintén több fontosabb ügyben választmányi tagul neveztetik*.
Az eredeti oklevél családi irataim közt.
1635-ki LXVII. törv. cz. és 1647. 72. t. cz.
Kaprinay Mss. A. XXIX. fol. 207–210. l.
1647-ki 39. t. cz.
1649-ki 29. és 91. t. cz. – 1655-ki 42. 82. 100. t. cz.
Györgynek fia lehetett azon Ferencz, ki a fölebb emlitett Pamléni telket visszabocsáta a zálogbevalló utódainak Uza Mihálynak és neje Jánoky Zsuzsannának*.
Az eredeti zálogbevalló levélhátára irt bizonyitvány szerint.

 

 

Arcanum Újságok
Arcanum Újságok

Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages