Kálnássy család. (Kálnási).

Teljes szövegű keresés

Sáros vármegye legrégibb családainak egyike, és egy törzsből ered az ezen munka I. köt. 86. lapján tárgyalt Bagossy, ugyanott 172–175. lapjain ismertetett Bánó, és továbbá a Kükemezey és már kihalt Gyarmán családokkal.
Törzsük, – mint már elmondatott – Vizibor volt, kinek fia Gyárman IV. Béla király korában a tatárok ellen harczolt, és Nath testvérével állitólag egy elrablott magyar herczegasszonyt kiszabaditott. Erre vonatkozik a négy rokon-családnak ősi czimere is, mely egy nőt tüntet fel, kinek feje fölött két oroszlán védőleg tartja a fejedelmi koronát.
Vizibortól kezdve a Kálnássy család leszármazása a következő: *
Wagner Mss. tom. LXX. pag. 194. – Illető helyén nem közöltetvén a Gyármán család ágazata, kiegészitésül a táblázaton ez is kihalásáig látható.
I. tábla.
Visibor 1220.; Gyármán 1251–1264.; Nath.; Rinald.; Jund.; Chyma.; Adorján de Lucska. Ettől a Bagossy család.; Voltér ettől a Bánó cs.; Sebestyén a Kükemezey cs. törzse.; Gergely a Kálnássy cs. törzse Folyt. II. táblán.; Mátyás. †; János a Gyármán cs. törzse.; Domokos de Dienesfalva; Jakab. 1359.; Lőrincz 1350.; Miklós †; János; Tamás; Balás. 1412.; Márton.; Szaniszló. 1412.; István. 1413.; György.; Jakab.; Bereczk.; Antal.
II. tábla.
Gergely, ki az I. táblán.; Márk de Kálnás; János 1359.; István. 1350.; Imre; Mihály.; Bertalan. 1435.; György de Kálnás 1444–1490. (1. Petronella 2. Ternyei Anasztásia); Mátyás makoviczai várnagy 1465.; János (Raszlaviczy Anna); Ilona (Körtvélyessy); Erzse (Hosszúmezőy László); László 1468–1516.; Simon (Duka Ágnes); Margit.; János. 1547.; I. Ferencz gyalui várnagy 1553. (1. Szinyey Potentiana. 2. Kenderessy Anna. 3. Csapy Ilona); Kristóf. 1559.; Anna (Kükümezey Gergely); Kata (Jancsó Ferencz); György 1587. (Vekey Ilona); Zsigmond 1589. †; II. Ferencz 1613–1621. (kálnói Bornemisza Anna); Sandrin (Válkay Anna); István. †; Zsófia (Sarudy); Gergely 1613. 41. (Báncsy Erzse); György 1621. 37.; Zsigmond (Bük Judit); Margit 1641.; Ilona (1. Szegedy. 2. Athaly Gáspár); János; Anna (Bánó Zsigm.); Judit (Zathureczky); Sándor 1685. (Desewffy Zsuzsa); György; Gergely (Boronkay Bora); III. Ferencz (1. Fejér Bora. 2. Rajzinger Anna-M.); Ádám (Csoma Erzse); Anna (Válynő); Ferencz.; Sándor; Julianna.; Erzse.; Károly.; Ádám.; Lajos.
A családfáról látjuk, mint fejlődött ki a törzs unokáiból öt különböző család. Jánostól a XV. században kihalt Gyármán ágazat. A többit mellőzve, Gergelytől eredt a Kálnássy család.
Gergelynek fia Márk már Kalnás-ról iratott. Két fia János és István a XIV. század közepén, 1350-ben éltek. Jánosnak fia Imre ismét Nátfő-ről iratott, valószinűleg lakásáról, mert a család több helyen birván, és osztálykor is valószinüleg minden helyen nyervén birtokrészt, székhelyéről neveztetett el; innen van, hogy hol egyik, hol másik családágon fordulnak elő ugyanazon nevezetek, még nem állandósulván meg vezeték-nevekül. Igy látjuk, hogy a Gyármán családágon is, még Jánosnak fia Domokos Dienesfalváról, sőt Kükemezőről is iratott. Míg Adorjánnak, kitől a Bagossy család származott, ágazatán némelyik a Lucskai birtokról, majd Nátfőről, sőt Kükemezőről is neveztetett.
Nevezett Imrének fia Bertalan osztályos ágazati rokonaival 1412-ben osztozott meg, és akkor a közös birtokokból ő kapta egész Kálnás-t *, innen lön azután ez ágazatnak a Kálnássy név végleges tulajdonává.
Wagner Diplomat, C. Sáros, p. 365.
Bertalannak fia I. György makoviczai várnagy 1444-ben Ulászló királytól Kálnás helységre fiai részére is uj királyi megerősitő adomány-levelet nyert *. Utánna testvére Mátyás volt 1464-ben Makovicza várnagya, midőn a szepesmegyei Bussó várába menetelre azon vár kapitányaitól szabad menetlevelet kap *.
Wagner Diplomat. C. Sáros, p. 381.
Wagner Diplomat, C. Sáros, p. 71.
Simonnak fia I. Ferencz, mint I. Ferdinand hive, Erdélybe szakadt be egy időre, és ott I. Ferdinand vezére Castaldo őt 1552-ben Gyaluvár kapitányává tette, miről azonban ő 1553-ki mart 21-kén családi viszonyai miatt lemondván, arról Castaldótól fölmentő levelet kapott *. Ugy látszik Erdélyben töltött idejének köszöni malomvizi Kenderessy Annávali ismeretségét, ki második neje lön, miután első neje szinyei Merse Potentiana 1575-ki febr. 24-én meghalt, és Gálszécsen (Zemplin v.) eltemettetett *. Ferencz nyerte Gál-Szécset 1567-ben Bocskay György hűtlenségi bélyegén *.
Wagner Diplomat, C. Sáros, p. 405. – V. ö. Wolph. Bethlen I. 497.
L. a sir-iratot Szirmay C. Zemplin not. top. p. 377.
Szirmay C. Zemplin not. top. p. 275.
I. Ferenczczel egy korban 1566-ban élt Kalnássy II. Mátyás *, kinek azonban atyját meghatározni nem tudjuk.
Szirmay C. Zemplin not. top. p. 137.
A családfa – mint látszik – csak e század elejéig terjed le, és igy azon a Sáros és Zemplin megyében a most is élő Kálnássy család tagjait hiába keresnők.
A Kálnássy család e század elején Zemplin megyében Kohány, Gálszécs és Dargó helységben iratik közbirtokosul *.
Szirmay C. Zemplin not. top. p. 274. 275. 279.

 

 

Arcanum Újságok
Arcanum Újságok

Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

LanguagesArcanum Újságok

Arcanum Újságok
Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem