Madocsányi család. (Madocsányi.)

Teljes szövegű keresés

A Liptó vármegyei törzsökös nemes családok egyike. Székhelye madocsányi ősi birtokuk, melynek egy felét a Kubinyi családdal kir. adomány levél mellett birtokolja. A család nagyobb része Trencsín, Komárom és Hont vármegyébe költözvén, ez utóbbi megyében nevezetes birtokokra s megyei főbb hívatalokra tettek szert. A trencséni vonalból mely Pál által jutott e megyébe, és ennek felesége miticzi Roson Margit által a Rosonféle jószágoknak egy részében örökösödött, Trencsín megyében három alispánt, névszerint 1573-ban Pált, 1643-ban Imrét, s 1690. Miklóst mutatott fel. Ez utóbbi egyszersmind mint Rákóczy híve ösmeretes; és horóczi várában nevezetes levéltárt hagyott hátra, mely is magával a horóczi jószággal együtt Antal unokájának magvaszakadtával annak végrendelete szerint Victoris id. László-ra ment által e század elején.
E vonal horóczi előnevet is viselt, és temetkezési helyük Trencsín sz. k. város egyházának sírboltja volt, hová névszerint az említett Pál alispán is mint e városban is házbírtokos, temettetett. 1750-ben Madocsányi Gáspár, a rózsahegyi, szintén a templom kerítésén belől találta örök nyughelyét.*
Szontagh Dán. közlése.
A trencsín megyei horóczi vonal leágazása következő:
Pál 1573. alispán. (Roson Margit.); János. †; Dora. (Ordódy Gáspár.); Anna (Majthény Bernát.); Miklós (Elefánty Kata.); András. (Dávid Erzse.); Erzse.; Magdolna.; András.; Pál Hont megyében.; Imre. 1643. alispán. (Fitter Zsuzsa.) Folyt. a következő lapon.
Imre, ki az előbbi lapon. 1643. alispán. (Fitter Zsuzsa.); Miklós 1690. alispán. (1. Töltésy Kata. 2. Jáky Kriska.); Gáspár Komárom megyében.; Imre. †; János. †; Kata. «»(Tresztyánszky Kata.); N. (Szunyogh Zsigmond.); Mária. (1. Marsovszky. 2. Nozdroviczky.); Kata. (Gosztonyi Andr.); Ilona. (Forgách Imre.); 1-től Miklós.; A. Mária. (Mecséry Ádám.); Kata. (Ghilányi Pál.); 2-tól Antal 1736. arany-sarkantyús 1741-től.; András.; Imre.; Klára.; Kriska.; Flóris Hóróczon 1768. †; Antal Misiczen 1768. Hóróczon 1803. †.
Hont megyében találjuk Andrást, tán Pál fiát; ezen Andrásnak Rudnay Judittól 1660-ban fiai Miklós és László. Ugyan csak Hont megyében találjuk a múlt században Rozáliát Baros Lászlónak, Johannát Baros Pálnak és Esztert Krecsmáry Salamonnak özvegyeit 1778-ban.
Veszprém vármegyéből nősült Miklós, 1688. szegvári kapitány, kinek neje «»Rabbi judit volt.*
Per újjító kir. parancs részökre.
A liptói ág mely a madocsányi előnév mellett Kelemenfalváról írja magát, nehány ízen következő nemzékrenddel bír:*
Wagner Mss. tom. LXX. p. 92.
Márton 1637. (Petri Anna.); Dorottya 1639. (csepei Zoltán Ferencz.); István. 1664.; Miklós. 1664.; Zsigmond. 1664.; András.; Pál.; István.; Erzse.; Anna.; István.
A liptói ágból jelenleg él Rózsahegyen Imre, kinek fia Pál (szül. Madocsányban 1807. dec. 14-én.) 1837-től Liptó megye alispánja, az 1832/6-ki országgyűlésen követe, midőn szép hírt szerze magának, 1848-ban Árva megye alispánja, a forradalomban tevékeny részt véve, 16 évi fogságra itéltetett, és ennek egy részét kiszenvedve, kegyelmet nyert. Most 1860-tól az oct. 20-ki kir. diploma nyomán Trencsín vármegye főispánjává neveztetett ki.
Ez ág megigért származati táblazatát mostanig sükertelenül várva, az talán pótlék kötetre lesz közölhető.
A család czímere a paizs kék udvarában álló daru, mely egyik felemelt lábával kövecset tart.*
Lehoczky Stemmat. II. 232.

 

 

Arcanum Újságok
Arcanum Újságok

Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages