Monoky család. (Monoki. †)

Teljes szövegű keresés

Monoky család. (Monoki. †)
Zemplín vármegye egyik legrégiebb kihalt nemes családa, mely azon megyei Monok helységről mint ősi birtokáról vette nevét, s gyakran „Monaky“-nak is íratott.
Az egri káptalannak egy 1392-ben kelt leveléből* világos, hogy a Bogáth-Radván nemzetségől (genus) vette eredetét, a közös származású Rákóczy, Morvay, Körtvélyessy, Czékei és Isépy családokkal együtt.
Wagner, Collect. geneal. dec. IV. p. 90.
Szirmai szerint* a kihalt Buttkay család okleveleinek elenchusában eléfordúl egy osztály levél, mely szerint a Bogáth Radván nemből való Lukács testvérével Pousával 1247-ben osztozkodván, Lukácsnak jutott Murva (Morva) (Lauskoucz, (Lasztócz?); Ponsának pedig Arach és Ispék (Tán Isép?). Továbbá Szirmay szerint* Lukácsnak fiai voltak 1260-ban: Rajnol, kitől Rákóczy, Lukács, kitől a Morvay, Osvald, kitől a Körtvélyessy, és ennek fiától a Hosszumezei családok származtak. Pousatól Endre által a Posai-ak, Bekétől a Bekecs és Monoki, Domokostól a most is élő Isépy családok származtak.
Szirmay C. Zemplin not. top. 88.
Szirmay C. Zemplin not. top. 88.
Azonban Wagner szerint* a Rákóczy, Monoky és a följebb megnevezett családok a Bogáth-Radván nemből eredt Gyopoly-tól és testvérétől Illéstől* (máskép Elektől) származtak.
Wagner Collectanea geneal. hist. dec. IV. 89.
Wagner Tab. geneal. Mss. tab. XVIII. Ez Illést, (kit Alexius, vel Elek, alias corrupte Eliasnak, ír), Gyapolynak nem testvéreül, hanem fiáúl írja.
Itt, szorítkozván csupán a Monoky család nemzékrendére, az következőleg* adatik elé:
Wagner Tab. geneal. tab. XVIII.
I. tábla.
N. N.; «»Gyapoy de genere Bogát Radván.; Illés v. Elek.; Pál főisp. 1278. 1282. dictus Chyz (neje Pazdich leány.) Rákóczy-ak törzse.; László 1282. 1310. de Monok.; István.; Simon 1369. altárnok (Csicsery Erzs.); János 1355.; László 1349.; Mihály 1362. (Dobi Erzse fiusított leány.); László (Klára.); Miklós 1392.; Péter.; Orsolya (Monoki László.); Péter de Dob. L. Dobi család.; István fejérvári őr kanon.; Sandrin de Monok 1395.; Kata.; Margit.; Ilona Tornai László.); László (neje Anna.); Elzka.; Tamás.; Mihály.; István.; Jakab.; Domokos.; Miklós.; Péter.; Kata.; Erzse 1475.; Margit (Bakos István.); Kata (Szepessy László.); János dictus Zaz de Monok (neje Dora.); Péter 1436.; Mihály (Bessenyőy Veronka.); Anna (Máriássy Antal.); István.; Jakab (neje Margit.); Péter 1435.; Simon (Bekényi Farkas Erzse.); János (Páni Ilona.); István.; Dora (gágyi Báthori Mikl. 1469.); Miklós Folyt. II. táblán.; György.; István.; Miklós.; Sándrin.; Tamás.; Ferencz.; Antal.; Balás.; Benedek.; Erzse 1506.; Tiborcz 1520.; László.; György.; Anna.; Orsolya.; Kata.; János.; Mihály.; Tiborcz (Butkay Orsolya.); Ferencz.
II. tábla.
Miklós, ki az I. táblán.; György.; János.; István.; Sandrin.; Tamás.; Mihály (neje Potentiána.); Péter 1500.; Ferencz 1549.; Anna (pestenyei Horváth Tamás.); Tamás.; Lajos 1543. (Körtvélyessy Anna.); György,; Mihály.; Miklós.; András.; Potentiana.; Mihály török fogságból 1571.; János Füleken kap. † 1598. (1. Bocskay Ilona. 2. Berthóty Margit. 3. Keczer Zsuzsa.); György.; Sebestyén.; Bora (Eödönffy László.; Pál.; Péter 1602. (Szokoly Margit.); Zsófia 1623. (Tatay György.); Erzse. ; Anna.; Sebes-; Miklós.; Mihály.; Péter.; János.; Anna.; Klára.; Miklós ónodi kapit. 1607. Báró 1625. (Csetneki Anna.); Ferencz (1. gagyi Báthory Kata. 2. Chomboli Fruzsina. 3. Fejér Fruzsina özv. 1619.); János. 1618. † 1643.; Ilona.; Erzse (Darholczy Ferencz.); Anna (Andrássy Mátyás.); Zsuzsa (Tököli Zsigm.); Kata 1662. (Fáy László.) Zsófia (Lenkey György.); Erzse (palóczi Horváth György.).
1324-ben Monoki István mester, Istvánnak a Miklós testvérének fia Tholdi Bothond fiának Péternek hűtlenségi bélyegen kapja Berethe, Lazon, Laschk és Mihályi birtokot.*
Szirmay C. Zemplin not. top. 86. not. hist. 16. Lásd a család régibb okleveleit Fejér Cod. dipl. tom. IX. vol. 7. p. 754. és tom. X. vol. 7. p. 313.
1366-ban kapta a család Bekecset, 1374-ben Szadát, 1392-ben Megyaszót; 1393-ban a szerencsi apátságot alapíták.*
Szirmay C. Zemplin not. top. 170. 172. 173. 166.
1369-ben Simon királyi altárnok mester volt.*
Szirmay C. Zemplin not. top. 88.
1492-ben Beatrix királyné Monoky Mihálynak, a Lúczi család vérrokonának kibocsátá Lúcz helységet, mely jogtalanúl Diós-Győr várához volt csatolva.*
Szirmay C. Zemplin not. top. 173.
1549-ben Monoky Ferencz belefolyt a szerencsi apát kinevezésébe.*
Szirmay C. Zemplin not. top. 66.
1566-ban Hassan vezérlete alatt a törökök a monoki kastélyt is bevették, és fölégették, Monoky Mihályt pedig elfogták, ki azután nagy áron váltotta meg magát.*
Istvánffy Hist. 1685. kiadás 328. lapja szerint 1567-ben és 1567: 2. t. cz.
Mihálynak testvére János 1593-ban miután Fülekvárát a töröktől visszafoglalták, abban csapat-kapitány lett, mh. 1598-ban.* Jánosnak, ki háromszor nősűlt, fia
Szirmay C. Zemplin not. hist. 93.–
Miklós 1607-ben ónodi kapitány volt, a törökök ellen többször csatázott, és 1625-ben II. Ferdinánd király által a vörös pecséttel élhető bárók sorába emeltetett.* Csetneki Annától született gyermekei közűl fiában János-ban 1643-ban a család férfi ágon magbaszakadván, és testvérének Ferencznek fiú gyermekei nem lévén, a Monoky családi birtokok leány-ágakra szállottak. Miklósnak leánya Anna csikszentkirályi Andrássy Mátyásnak lévén nejévé, ez által az Andrássy család is tetemesen örökölt; sőt Anna 1665-ben némely birtokokra uj adományt is vitt.*
Szirmay C. Zemplin not. hist. 159–161.
Szirmay C. Zemplin not. hist. 268.
Monoky néven Ferenczet még 1703-ban Rákóczy mellett látjuk harczolni.*
Szalay Magyarorsz. VI. 103.

 

 

Arcanum Újságok
Arcanum Újságok

Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages