a) Boldizsár ága.

Teljes szövegű keresés

a) Boldizsár ága.
A Pogányok dunántúli idősb ágának törzse I. Boldizsár. Azokon kivül, mik eddig róla a több testvérekkel közösen emlittettek, a családi iratok alig egy párszor emlékeznek róla. Szabolcs megyében Ónteleken birtoka levén, midőn 1579. azt meglátogatta, Serjényi Mihály a kállai vár kapitánya rajta üttetett embereivel, bántalmazta, ládáit feltörette, s tőle némely jószágillető irományokat erőhatalommal elvett, egy paripával együtt. A dolog ugy látszik nem esett tudtán kivül Serjényi Gábornak Pogány Sára vejének, kit 1577. Boldizsár eltiltatott volt attól, hogy óntelki részét idegennek adja el, az ő előkináltatása nélkül. Boldizsár a maga óntelki részét, mely a falunak fele, 1567. zálogba adja zeleméri Kamarás Miklósnak, évi 20 frt haszon fizetés mellett két évig. Felesége nádasdi Darabos Margit volt, ki 1589. már özvegynek iratik. Boldizsár lakóhelye Cséb volt Zalában*
Lehoczky Boldizsár Dapíferorum Magisternek irja. Én semmi adatot nem találtam rá. – Sz.
Két fiut és négy leányt hagyott maga után, kik közül Erzsébet, Kata, Borbála, Imre 1563. már életben vannak, mind gyermek fővel; a többiek azután születtek.
Közűlök Erzsébet kápolnai Pálfi Zsigmondnak lett felesége. Kata kétszer ment férjhez: először Czeglédi Istvánhoz (1590. már özvegy), másodszor Pataki Jánoshoz. Borbála hajadonon halt el. Fruzsina 1591-ben Rádai Péternek volt hitvese.
Fiai voltak: IV. Imre és V. István. – Kettejök közűl csupán Istvánról szól egy okirat 1596-ban, melynek tartalma szerint a testvérek által osztatlanul birt javak közűl a csebi és lövői portiót, magára vállalván testvérei előtt a jót-állást Dankovics Jánosnak s feleségének Pogány Orsolyának elzálogosítja 300 frtban, mely öszvegből 230 frt tallérokban, a többi 70 frt apró ezüst pénzben lett fizetve (in parvis, sive albis) oly hozzáadással, hogy ha a zálogba vevők magtalanul halnak el, a zálogság Pogány Ferenczre, Orsolya testvérére szálljon át. – V. István csak egy leányt hagyott, Katalint, ki Kozma Lőrinczhez ment feleségül 1599.
IV. Imrének II. Boldizsár, III. Zsigmond és II. Gáspár fiairól emlékeznek az okiratok, de minden további tájékozás nélkül. Közűlök Boldizsárnak említtetik egy leánya Magdolna, ki 1642. Szentgyörgyi Gergelynek volt felesége.
Miután ez ágról többé sem az okiratok közt, sem az antiqua genealogiákban semmi emlékezet nincs: valószinű, hogy még az utolszor jegyzett fiakban kihalt.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages