III. Boldizsár ágazata.

Teljes szövegű keresés

III. Boldizsár ágazata.
Ez ágazat feje III. Boldizsár egyik előkelő rangú férfia volt Máramaros megyének, s Teleki Mihály főispánnak igen kedves embere. Négy ízben viselt alispánságot, u. m. 1667. 1668. 1682. 1683. Végrendeletet még 1679-ben tett: de utána csak négy évvel halt ki, még alispán fővel. Felesége Debreczeni Anna volt, azon Debreczeni Jánosnak leánya, ki 1663. szintén máramarosi alispánságot viselt. Egy fiút és egy leányt hagyva: VIII. Istvánt és Évát, ki Lónyai Ferencznek, a Lónyai Gábor fiának volt első felesége.
VIII. István Veresmarton tartotta lakását. 1711. és 1722-ben alispánja volt a megyének. Meghalt 1730. Kétszer házasodott. Első neje Nagy Ilona volt, kitől IX. István és III. László fiai kiskorukban haltak el. Másodszor gróf Teleki Annát, II. Teleki Mihály kővári kapitány és Rákóczi Ferencz egyik tanácsosának leányát, s Szuhai György fiatal özvegyét vette feleségül, kivel egy fiút: X. Istvánt, s egy leányt: Klárát, – nemzett. E leány 1742. hajadonon halt el.*
Gr. Teleki Anna még azután egyszer férjhze ment Szerencsi Hajnal Gerzonhoz, s 1745. már ennek neje. Tőle származtak s vele kezdődik magasban emelkedése a Szerencsi családnak, mely Istvánban napjainkban halt ki. – Sz.
X. Istvánnak, mint vallását s egyházát szerető buzgó férfiúnak emlékezete él. Segédgondnoka volt a máramarosi ref. egyházmegyének, s mint ilyen főfelügyelője a szigeti ref. főtanodának. 1799. halt meg, 70 éves korában, s Veresmarton a családi sírboltba temettetett. Háromszor házasodott. Első neje volt Szerencsi Krisztina, Szerencsi Ferencz leánya, kitől a táblázaton születésök s halálok esztendejével együtt feljegyzett gyermekeken kivül III. Józsefet és Esztert nemzette, ki Szathmári Király Miklós borsodi alispán és kir. tanácsosnak lett felesége. – Második neje Diószegi Mária volt, de tőle el kellett válnia.* Harmadszor Pogány Juliával, IV. Pogány Ádám leányával lépett házasságra, de ettől csak egy leánya maradt, Krisztina, ki elébb Bay Ádámnak, azután Boronkai Miklós máramarosi alispánnak lett hitvesévé.*
Diószegi Mária, mint b. Mészáros János neje anyja lett gr. Teleki Lászlónénak M. Johannának, s nagyanyja T. Lászlónak – Sz.
Pogány Krisztinának Bay Ádámtól leánya Anna, Uray Bálintné; Boronkai Miklóstól pedig Krisztina Szaplonczay Józsefné, és Zsófia Szaplonczai Zsigmondné. – Sz.
III. József előbb a katonaságnál szolgált a franczia háborúk idején. Onnan megválván, haza jött, s a megyénél főszámvevő lett. Katholikussá lett s mint olyan halt el, 1801-ben magnélkül. A Boldizsár-ágazatot ő vitte sirba.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages