Pogány család. (Nagy-Klopotivai.)

Teljes szövegű keresés

Pogány család. (Nagy-Klopotivai.)
Hazája Hunyad vármegye; e megyében a Hátszegvidékén fekszik Klopotiva helység*, melyről előnevét veszi. Törzse a Hunt-Paznán nemből (genus) ered.* A XV. század elején már a Pogány névvel élnek, s több jeles férfiat mutatnak fel.
Klopotiva hajdán Nagy és kis Klopotivára lehetett osztva.
A kolosmonostori konventban okmányok igazolják Szilágyi István állitása szerint.
1468-ban Pogány György Erdélyben a szent korona vámjövedelmeinek beszedője* volt. (Exactor proventuum vectigalium S. Coronae in Transylvania.) Azon kivül a családból Imre szörényi bán, csicsói várnagy* stb. Meg többet lehetett volna rólok tudni a Nagy-Enyeden 1849-ben feldúlt családi levéltárból.
Teleki Hunyadiak kora. XI. 352.
Ezekről van emlékezet a csebi Pogány családróli előadásban itt 381. lap.
Jelenleg a családfát csak a XVII. század közepén élt két testvértől Pogány I. Jánostól és Istvántól hozhatjuk le*, a mint következik:
Hodor K. szerint családi közlés után.
I. tábla.
Pogány N.; I. János; II. János; III. János sz. 1736. (1. Púy Anna 2. Borsai Nagy Mária 3. mal. Kendeffy Jusztina); I. István; Folyt. II. táblán.; 1-től Mária (Kenderessy György); 3-tól Erzse.; Sámuel.; Imre; Gáspár (galgói Rácz Róza); Éva.; IV. János (1. gr. Toldalaghy Sára 2. Brencsán Róza); József (Fosztó Judit); Lajos 1848. szbiró.; Imre.; I. György † 1809. eles. Apsernnél.; Eszter (Dósa Farkas); 1-től Károly szül. 1812. Fejér v. főjegyző; Anna † 1848. (kadicsf. Török Samu); 2-tól György A.-Fejér. alisp. szül. 1815. (Réti Karolina); Polixén.; Albert lak. Bretyén 1848. adóiró biztos (Bálint Ágnes); János.; Károly.; Ida.
II. tábla.
István, ki az I. táblán.; N. N.; N. N.; Ferencz; hézag; I. Ádám 1771. (Nádudvary Krisztina); Francziska (Zeykné); II. István (b. Bánffy Mária); III. István Hunyad v. szbiró megöletett 1849. (gr. Kún Erzse); Ábrahám.; Ráchel.; II. Ádám (demsusi Lukács Ida); Erzsébet (Waldstein)
Az I. táblán állók közül III. János Hunyad vármegyében főbb tiszteket viselt. Unokája I. György mint cs. k. főhadnagy az asperni csatában esett el.
Józsefnek Fosztó Judittól egyik fia Lajos Hunyad megyében 1848-ig szolgabiró volt.
IV. Jánosnak fiai közül Károly 1848-ig Alsó-Fejér megyének főjegyzője, utóbb. cs. k. pénztárnok. Testvére
György 1848/9-ben A. Fejér vármegye erélyes alispánja; 1858. január 30. óta urbéri cs. k. törv. széki elnök, 1861-ben A. Fejér vármegye főispánjául neveztetett ki. Nejétől Réti Karolinától gyermekei: János, Károly és Ida.
Albert 1848-ban adó író biztos volt Hunyad vármegyében, lakik Bretyén.
A másik hézagos táblán III. István Hunyad vármegyének szolgabirája, 1849-ben az oláhok által Abrudbányán meggyilkoltatott. Özvegye gr. Kún Erzsébet: gyermekei II. Ádám és Erzsébet.
III. István testvérei Ábrahám és Rachel Klopotiván és többhelyen birtokosok.
I. Ádám kinek előde Ferencz a török háborúban katonáskodott, – 1771-ben a dévai kerületben tartományi biztos.
Nincsenek a táblázaton László és Ferencz 1794-ben Hunyad vármegye alszolgabirái, 1810-ben királyi pénztárnokok. Ábrahám 1796-ban ugyanott adó író biztos. Lajos cs. kir. mérnök.
Továbbá nincsenek a táblázaton a jelenleg is élők közül László, Sámuel, Anna és Máté özvegye Nándra Krisztina, kik Hunyad megyében birtokosok.
A család czímere keresztvágással négy felé osztott paizs, az 1. zöld udvarban pánczélos kar könyököl, kivont kardot tartva, a kar könyök hajlásában csőrében gyűrűt tartó holló; a 2-ik kék udvarban felreppenő sas; a 3-dik kék udvarban szintén felreppenő sas; a 4-ik zöld udvarban lépdegelő oroszlán. A paizs fölött koronás sisak, melyből jobbra orom, balról sasszárny között csillag ragyog. Egy régi, tán 1428. oklevélre nyomott pecsét szerint hajdán a czímer csak az oroszlánból állott.*
Hodor Kár. közlése szerint.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages