Recze család. (Recze-keresztúri †)

Teljes szövegű keresés

Recze család. (Recze-keresztúri †)
Doboka vármegye kihalt ős régi családa. Utóbb a XVI. század elején I. Gáspár a Keresztúry nevet vette föl.
A család első ismert törzse reczekeresztúri Balás, ki a XIV. század elején élt. Tőle a családfa következőleg terjedt le* magvaszakadtáig:
Hodor, Doboka várm. 214–216. ki közlése szerint Mike Sándor gyüjteményéből merité adatait.
I. Balás de Recze-Keresztúr; I. Lőrincz; I. Mihály; I. Antal; I. László; III. János; Fülöp; I. Simon.; I. János †; II. György Recze de Keresztúr 1478.; II. Simon; II. János; II. Mihály; I. György; Bernát; I. Péter; I. Tamás (Kabos Franciska); I. Gergely 1568.; IV. János; I. Gáspár Keresztúry de R. Ker.; III. György; II. Balás; Boldizsár (1. Pestesy Margit 2. Csomafáy Anna); II. Gáspár; IV. György; I. Miklós; I. István (Cserényi Anna); II. Péter; Kata; Borbála; III. Mihály.; Antal.; II. Lőrincz.; II. László.; 1-től II. Tamás (Cserényi Klára); 2-tól V. János; Bora (Sulyok Imre); V. György; Farkas; IV. Mihály fejed. lovász mester; Gábor; Mátyás (Horváth I.); II. Gergely; VI. György; Anna (galaczi Pestesy Mátyás); András; III. Gáspár (Ombozy Márta); II. Miklós 1631.; II. István 1666. (Pápay Anna); Márta (Széky László)
Recze-Keresztúr helység Doboka vármegye pánczél-csehi járásában fekszik, és azt hét nemzedéken át a Recze és az ebből eredt Keresztúry család is mintegy hét izen át birtokolta, tőlök mikor és kikre szállott át e birtok, megmondani alig lehet, de bizonyos az, – irja Hodor – hogy a «»káli és osdolai Kún családból eredt Kún Sára, (kinek neve táblázatunkról az illető helyen elmaradt), szent-györgyi «»Dacsó Györgyné és özvegyi részül Gyulay Anna Erdélyi Györgynéről Dacsó Istvánra és erről fijára Dacsó Györgyre szállott jogon birta Recze-Keresztúrnak legnagyobb részét 1686-ban, és után.
III. Gáspártól, Ombozy Márta férjéről megjegyzendő, miszerint azon 1592. évi uj adományban, melynél fogva a kis-, vagy feldevecseri részbirtokokba lép, „Sajó-Keresztúri” előnévvel fordúl elé.*
Hodor, Doboka várm. 214. lapon említett Rechey Bálint, a táblán nem található, nem is e családból volt, hanem egy személy a Récsey családnál emlitett Bálint sopronyi alispánnal. Lásd itt a 665. lapon.
Végre megjegyezzük azt is, hogy II. Miklósnak leánya Márta Széky Lászlóné, néhol Máriának Széky Sámuelnénak is iratik.

 

 

Arcanum Újságok
Arcanum Újságok

Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

LanguagesArcanum Újságok

Arcanum Újságok
Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem