Rettegi család. (Kis-budaki.)

Teljes szövegű keresés

Erdélynek egy régi családa. Ősi fészke Belső Szolnok vármegye, abban fekszik Retteg helység, melyről nevét vette; innen származott át Doboka vármegyébe, melyben Kis-Budak fekszik, a család előnevét adó ősi birtokhely. A XIV. század első felében élt Rettegi (de Retheg) Bálint. A XV. század elején élt Rettegi I. István, ennek fia volt I. László, kinek hitves társa váradi és farnosi Veress Anna, ez 1461-ben testvérével Veress Benedekkel törvénykezik örökségi része miatt, melyre nézve szentgyörgyi «»Ferencz vajda parancsa folytán a kolosmonostori convent teszen tanuvallást.* Ez oklevél igazolja, hogy a család régiebb neve is Rettegi volt.* I. Lászlónak két fia maradt, II. István, ki nótáztatott és I. Sámuel, ennek fia I. Mihály, nejétől Ujlaky Krisztinától nemzé I. Mátét, ki szamos-ujvári várnagy volt, birta F.-Szőcs helységet, és innen magát Szőcsinek is irta eképen: „Rethegi Szeőcs”, s megfordítva is, de előtte a Szőcs nevet egyik sem használta, sőt utánna is csak I. Miklós néha használta e nevet. Máté, mint Békes hive 1575-ben nótáztatott* Ferencz és József fiaival együtt és ekkor elveszték «»Retteget. Nejétől Sulyok Judittól három gyermeke maradt: I. János, I. József és I. Ferencz. A két utóbbi atyjával nótáztatván, hagyományilag Magyarországba Sáros megyébe vonultak.
Hiteles okmány a családnál.
Kőváry, Erdély nev. cs. 216. lapján írja, hogy régebben nevök „Szöcs.” – Itt az alábbiakból láthatni, hogy csak I. Máté használta e nevet, s néha I. Miklós, különben az ősök is „Rettegi” nevet viseltek. Kőváry táblázatán még más egy pár tévedés is van.
Betheln Farkasnál II. 322. nevét nem találjuk.
I. János, előbb állitólag pozsonyi kanonok, utóbb a reformatio hive, s Báthori Gábornak, utóbb Bethlen Gábornak is udvari papja* ez utóbbitól nyerte adományban Bervét. Két fia maradt, úgymint: II. János, és III. István, amaz két leányában és fiában II. Sámuelban, ki 1645-ben gyámság alatt volt, és utóbb állitólag török földön csatában esett el, bevégzé ágazatát.
Bojthi Gáspár Engelnél 319. 371.
III. István 1620-ban született, már 1653-ban Belső-Szolnok vármegye alispánja, 1655-ben főbirája volt, egyik buzgó hive Rákóczy Györgynek, ki alatt mint a hajduságnál tiszt, vett részt a szerencsétlen lengyel expeditióban, innen Bukarestbe hányatott, honnan levelezést folytatott Rettegen lakó nejével Almádi Katával; Bukarestben halt meg 1660. táján, mert neje ekkor már özvegynek iratik, s gyermekeivel együtt Kis-Budakon lakott. Ekkor elveszték már Retteget, III. István lévén az utolsó, ki még ot lakott. Két fia maradt: II. Mihály és IV. István.
II. Mihály 1703–1711-ben Doboka vármegye alsó kerületében alispán.* Nejétől Dragovith Horváth Annától csak leánya Krisztina maradt, előbb Szilágyiné, utóbb Szarvadyné.
Hodor, Doboka vármegye 438. lap.
IV. István 1672–1675-ben Doboka vármegye alispánja.* 1676. (sept. 29-én) kir. hívatalos a fejérvári országgyülésre.* Lakott Kis-Budakon, s ő vette fel a „kis-budaki” előnevet először, utóbb Tökölyvel kibujdosott s ott halt el. Nejétől Csegezi Judittól két fia I. Miklós és I. György és három megnevezetlen leánya maradt. A két fiú közűl I. Miklós Kis-Budakon lakott; ez használta még néha a Szőcsy nevet. Nejétől Diószeghy Évától csak «»két leány gyermeke maradt, mint a táblán láthatjuk.
Hodor, Doboka várm. 437. l.
A regalis a család iratai közt.
I. György szül. 1684. Doboka vármegyének 1710–11-ig és 1715–18. alispánja* a f.-kerületben. Lakott M.-Köblösön. Felesége volt, kitől gyermekei V. István, I. Zsigmond, Krisztina Patakyné, és II. György maradtak. Ezek közűl I. Zsigmond, ki magát Kis-Budakról és Rettegről írta, a főkormányszéknél szolgált 1771-ben. Meghalt magnélkül. A másik két testvér két külön ágat alapított lássuk előbb V. István, azután II. György ágát.
Hodor, Doboka várm. 438. l.

 

 

Arcanum Újságok
Arcanum Újságok

Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

LanguagesArcanum Újságok

Arcanum Újságok
Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem