Bernáth család. (Bernáthfalvi).

Teljes szövegű keresés

Abauj vármegyei Bernáth helységből eredt, és kiterjedt vagy birtokossá vált az ujabb időkig Abauj, Bereg, Bihar, Borsod, Heves, Nyitra, Pest, Szabolcs, Szathmár, Ung, Vas, Zemplin, Zala vármegyékben*. Csupán Zemplin megyében (1803-ban) birtokos a család Zombor mezőváros, Barancs, Dávid-vágás, Gercsély, Kelecsény, Lasztócz, Pelejte, Puczák, Szilvás-Ujfalu, Sterkócz, Sztankócz és Szűrnyeg helységekben és pusztákban*.
Fényes Magyarország geographiája 6 kötetben; az illető megyék leirásánál.
Szirmay Cott. Zempl. not. topogr. 158. sat. lapjain.
A XVI. század elején két rokon élt a családból, ugymint bernáthfalvi Bernáth András és Ferencz, kik által a család ekkor két fő ágra szakadt. (Ferencz ágazatáról alább). Andrásnak négy gyermeke volt, ugymint: bernáthfalvi Bernáth Bereczk (Briccius) János, István és Lukács, kik mint régi nemes családból származottak I. Ferdinand királytól nemesség-ujitási czimen 1563-ki oct. 3-kán Pozsony várában kelt levelet kapnak nemességükről, és Bernáthfalvi ősi birtokukról uj adományképen*. Czimerük e szerint egy emberi jobb láb vörös csizmában és nadrágban, térden felül sebbel, mellyen keresztül egy meztelen kard van átütve. Ez a család ősi czimere, mint az alább közlendő czimer vértnek 3-dik mezejében is e képlet látható.
Szirmay Cott. Zempl. not. topogr. 237. sat. lapjain.
Andrásnak említett négy fiaitól igy folyik le a nemzékrend*:
Wagner Mss. tom. LXX.
I. tábla.
I. András; I. Bereczk 1561. (1. Palagyi Erzse. 2. Vigyes Anna).; I. László 1590. (Anarcsi Anna).; I. Pál 1590.; II. János 1590. Kata (Ujfalusi Andr.). Bora (Tibay Márt.).; II. Bereczk, 1651. (Farkas Anna). I. László. Bora (Gyöngyösi Mihályné).; III. László 1697.; V. János Gibárton; Anna (Gábriel Györgyné); I. János 1563.; II. András 1587.; I. István 1563. (Némethy Ilona); II. István 1613. (Pelejtey Zsófia); Kata (Nyomárkay Zsigm.). Zsófia (Bessenyey Ján.); III. András 1669. (Pilisi Sára). Judit 1623. Bora.; I. Zsigm. (Dancs Éva).; III. István; Lukács 1563. (Nováki Dora).; András.; III. János 1715. (H. sz.-iv. Keresztes Zsófia); IV. János 1733. (Péli Nagy Judit) József 1786. Ferencz.; II. Zsigmond; Imre; IV. László (Olcsváry Erzse); V. László.; IV. István (1. Somogyi Jul. 2. Fráter Éva); Sámuel 1750.; Sámuel; Sándor; Anna (Kövér Péter). Kata (Szunyoghi Fer.)
Mint látjuk, I. János és Lukács ága fiaikban kihal. I. Bereczknek két neje volt, 1. Palagyi Erzse, 2. Vigyes Anna. Fia lett I. László, ki Anarcsi Annával két fiat, két leányt nemze. Egyik fia II. János ismét csak egy ágazat fentartó fiat II. Bereczket nemzett, kinek unokájában Annában ez ágazat elenyészett.
I. István (a négy testvérek egyike lőn maig a család fentartója). Ennek kis unokája I. Zsigmond Dancs Évával két fiut és két leányt nemzett.
III. János (I. Zsigmond fia) 1706-ban mint Zemplin megye követe járt Rákóczynál*. Neje Homok szent-iványi Keresztes Zsófia, ettől gyermekei IV. János (1733.) az ágostai evang. egyházkerület főgondnoka volt. Ez épiteté 1764-ben Zemplin megyében a kasuhi kastélyt. Péli Nagy Judittól született két fia mult század végén magasra vitte a család nevét. József udv. tanácsos és a hétszemélyes tábla ülnöke volt (1787–1803.) Ferencz Zemplin megyének másod alispánja*. (1785–1790).
Szirmay C. Zemplin, not. hist. 290. l.
Szirmay C. Zemplin, not. hist. 324. 326. l.
IV. László (szintén III. János fia) Olcsváry Erzsével nemzé V. Lászlót, ki Zemplin megyének (1790-ben főjegyzője volt*.
Szirmay C. Zemplin, not. hist. 331. l.
A legujabb időben Bernáth Zsigmond mint Ungh vármegyének többszöri (1825–1848.) követe volt ismeretes.
A családnak másik ágát, mint már emlitém, Bernáth Ferencz (a XVI. század elején) alapitá. Neje Lánczy Magdolnától* következőleg nyult le ágazata egészen kihalásaig:
Wagner Mss. Tom. LXX. – Kövesdy: Processus Fam. Földváry contra Prepos. de Jászó. Pestini 1785. Ferenczet Péternek nevezi.
II. tábla.
Ferencz (Lánczy Magdolna); Ferencz 1563.; Bernát 1507–1552. (1. Jenei Anna 2. Tetétleni Anna).; István 1587. (Bika Anna); Farkas.; György 1587. (Bokry Anna); Zsófia (Földváry Mihályné).; Borbála.; Borbála 1626. Kata (Lévai Nagy János).; István 1597. Zsófia.; Gábor (Boglyos Dorottya) kitől Margit (Ispán Ambrusné). Dora (Csány András Deákné).; Farkas. Péter. Erzse (Zele Jánosné 1580.). Zsófia (Tomory Mih.) 1580. Margit.
Ferencznek gyermekei közül Bernát volt a legjelesb, ez Nógrád megyei Buják vára várnagya volt, és mint illyen 1537-ben Palóczy magvaszakadtán kapta Szapolyaitól adományban szűcsi helységet*, és azt utána vejének Földváry Mihálynak ivadéka a többféle családból álló osztatlan Földváry nemzetség birta, míg felét egyik Földváry a nemzetségtől ajándokba kapta. Élt még Bernáth 1552-ben is. Neje kettő volt; az első Jenei Anna, (kivel Tisza Jenőt), és a második Tetétleni Anna*, (kivel a tetétleni pusztát kapta). Férfi-ágon unokáiban halt ki, leány-ágon a Földváry osztatlan nemzetségben áll fenn.
Földváry osztatlan nztség levéltárából.
Wagner ms. tom. LXX.
Czimere a családnak, mint itt látható, és mellyet a család ugy látszik az ujabb időben megbővitetett, ez: a vért a jobboldali szegletből a baloldali szegletig nyuló szalag vagy gerendát mutat, mellynek felső részében három zöld koczka, alsó részében pedig vörös nyíl szemlélhető. Ezenkivül a vért négy udvarra és egy közép paizsra oszlik. Az első és negyedik udvar, mellyeken az emlitett gerenda végig nyulik, kékszinü. A második udvar ezüst, és ebben zöld halmon nyugvó koronából vörösbe öltözött bajnok emelkedik ki, jobbjában meztelen kardot, baljában harapófogót tartva. A harmadik ezüst udvarban az ősi czimer a vörös csizmás és nadrágos jobb láb meztelen karddal átütve látható. A sziv-vért arany udvarában egy emberi kar irótollat tart. A paizson két nyitott koronás sisak van. A jobboldalin a paizsbeli vitéz karddal és harapó-vassal emelkedik ki. A baloldalin fekete egyfejü sas kiterjesztett szárnyakkal kiöltött nyelvvel tünik föl. Foszladék jobbról aranykék, balról ezüst-vörös.

 

 

Arcanum Újságok
Arcanum Újságok

Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

LanguagesArcanum Újságok

Arcanum Újságok
Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem