II. Cseszneki vonal.

Teljes szövegű keresés

II. Cseszneki vonal.
A cseszneki vonalnak törzse báró Esterházy Dániel, I. Miklós nádornak testvére, mint az I. táblán láthatni. Dánieltől a családfa igy terjedt le:
III. tábla.
Dániel lásd I. táblán. báró szül. 1580. † 1654. (Rumy Judit); János sz. 1610. cseszneki kapit. gróf. (Ocskay Magdolna); b. Tamás lévai kapit. † 1652. Vezek.; b. Zsigmond verebélyi kapitány † 1690. (Balassa Emerenna); Gáspár aranysark. vitéz eles. 1652. Vezek.; György samandri püspök eles. 1663.; Imre báró † 1670. (Bucsány Zsuzsa); Mihály ezredes † 1686. (1. Darabos Mária. 2. Hölgyi Kata. 3. Prény Bora); Ferencz Fejér várm. főispán.; Mária (Esterházy Istvánné); Gáspár Legrádi kapit. (Révay Judit); Imre esztergami érsek-primás 1725.
† 1745.; György sz. 1677. † 1734. Fejér v. főispán.; János † 1734.; Zsófia (Révay János); Janka (Madarász); Polexina; Dániel †; Péter kunok kapit. gróf 1719. (Török Krisztina); Klára (b. Mednyánszky Pál); Julia (Szunyogh László); István; Krisztina apácza.; Imre nyitrai püsp. 1760.; Mária (Bartosóczky); Dániel (Cziráky Krisztina); László (Horváth Kata); Bora (Kéry Ferencz); János (gr. Berényi Bora); Krisztina (Révay Péter); Zsuzsa; Klára; Julianna; Ferencz; Ádám (gr. Berényi Erzse); Sándor; Gábor (Grassalkovich N.); Ferencz (gr. Széchenyi Teréz Pátyon); Julianna (gr. Forgách Zsigmond)
*) Imrének nővére: Magdolna (gr. Serény Ádámné).
«»János (gr. Berényi Bora); Imre lov. táborn. 1787. (gr. Traun Anna Mária); Bora (gr. Csáky János); Zsófia (gr. Szunyogh János); Klára (gr. Castiglioni Eudin); Anna Mária (gr. Pachta); Dániel (1. Gyulafi Bora. 2. gr. Erdődy Anna); József zemplini főispán.; Pál †; Károly †; Anna sz. 1770. (gr. Pachta Ernest † 1822.); Imre szül. 1763. † 1838. (Pallavicini Teréz); Jozefa (b. Mednyánszky László); Antonia; Nep. János veszprémi főispán. † 1840. (gr. Bánffy Ágnes. † 1831.); József szül. 1799. (b. Barthodiosky Róza); Anna Mária szül. 1797. (b. Mandorf Antal); Teréz szül. 1800. (b. Barthodiosky József † 1828.); Pál sz. 1804. h. százados. (gr. Viczay Antonia); Imre sz. 1808. cs. k. kapit.; Sándor sz. 1810. alezredes.; László sz. 1812. (b. Orczy Erzse); Angelika sz. 1813. (gr. Lazanszky Adalbert); Karolina sz. 1815. (gr. Rüdiger Edvard); Andor sz. 1846.; Alice sz. 1850.; Béla sz. 1854.; Amália sz. 1839.; Imre sz. 1840.; Angelika sz. 1841.; Antonia sz. 1848.; Alajos szül. 1780. alezredes. (gr. Batthyány Janka); Ferencz szül. 1779. † 1855. (1. gr. Batthyány Jozefa. 2. gr. Sigray Felicia); György szül. 1781. udvarmest. (gr. Praschma Karolina); Dienes szül. 1788. (gr. Haller Cziczelle); László szül. 1790. erdélyi kanczell. tan.; Mihály szül. 1783. (b. Schröffl Mansberg Antonia); Nep. János szül. 1825.; Mihály sz. 1826.; Ágnes sz. 1828. (b. Bánffy Ágn.); Kálmán sz. 1831.; György szül. 1811. † 1856. Porosz követ. (h. Rohan Chabot Luiza); Stefania szül. 1812.; Károly szül. 1820.; György Lajos szül. 1848.; Bálint szül. 1849.; Erzse szül. 1853.
*) Mihálynak nővére Jozefa szül. 1787.
Mihály szül. 1783. (b. Schröffl Mansberg Antonia); Ágnes sz. 1818. (Don Ruspoli August.); Serafin sz. 1820. (b. Lo Presti Lajos); István sz. 1822.; Antal sz. 1825.; Ferencz sz. 1829.; Francziska sz. 1831.; Sarolta sz. 1834.
A III. táblázat élén álló Dániel törzse a cseszneki vonalnak 1580. táján született Aranysarkantyús vitéz, cs. k. tanácsos, az 1635-ki országgyülésen a határvizsgáló bizottmánynak, 1647. 1649-ben pedig az adó-számadást vizsgáló választmánynak tagja *, nádorságra is ki volt jelölve *. Ő szerzé Cseszneket. Meghalt 1654-ben. Neje Rumi Judit Gathanak urnője volt, ettől husz gyermeke született, ezek közül a táblázaton láthatjuk a következőket:
1635-ki 56. 1647-ki 151. 1649-ki 99-ik törv. cz.
Lehoczky Stemm. I. Part. 2. p. 13.
1) János született 1610-ben, Csesznek vára kapitánya volt, és grófságra emeltetett 1683-ban. Meghalt 1690-ben. Neje Ócskay Magdolnától gyermekei: Mária Esterházy Istvánnak (a zólyomi vonalon IV. táblán) neje, és Ferencz Fejér megyei főispán magnélkül halt el.
2) Báró Tamás lévai kapitány volt, midőn 1652-ben még három Esterházyval a török ellen a Vezekényi harczon * halálos lövést kapván, kora 26-ik évében meghalt.
Kazy Histor. R. H. libro VII. p. 163.
3) Báró Zsigmond verebélyi várkapitány 1658-ban. Tökölyi Imre fogságába esett 1683-ban. 1687-ben a Vág vizéhez országos biztos *. Meghalt 1690-ben Nagyszombatban. Nejétől Balassa Emerentiától gyermeke nem maradt.
1687-ki 16-ik törv. cz.
4) Báró Gáspár aranysarkantyús vitéz, igen szép férfiú volt. Elesett több szurás és vágás következtében a vezekényi harczon 1652-ben, kora 24. évében.
5) György 1654-ben esztergami kanonok, azután sz. Györgyi prépost. Elesett 1663-ki aug. 9-én Párkánynál a török elleni ütközetben *. Samandriai czimzetes püspöknek iratik *.
Memoria Basilicae Strigoniens. p. 157.
Lehoczky Stemm. I. Part. 2. p. 14.
6) Magdolna gr. Serény Ádámné.
7) Báró Imre Beczkón halt meg 1670-ben. Neje Bucsányi Zsuzsánna Tiller András özvegye volt, kitől egyik fia
Imre szül. 1663-ban, előbb Pálos szerzetes, később 1706-ban váczi, 1723-ban veszprémi, 1725-ben esztergami érsek és Magyarország primása. Meghalt 1745-ki dec. 5-én Pozsonyban *. Ő koronázta meg Mária Terézia király-asszonyt.
Memoria Basilicae p. 98.
Gáspár legrádi kapitány, alezredes, meghalt 1723-ban. Nejétől Révay Judittól fiai: a) György val. b. titkos és cs. kir. helytartósági tanácsos, Fejér vármegye főispánja, kir. fő-ajtónálló mester. Meghalt 1734-ki jun. 3-án Carlsbadban *. b) János meghalt 1734-ki junius 24-én szintén magtalanul; c) Zsófia Révay Jánosné; d) Janka Madarász kir. tanácsosné; e) Polexina.
Jerebiczi Stehenics János győri kanonok fölötte mondott halotti beszéde.
8) Báró Mihály (Dánielnek fia) aranysarkantyús vitéz és ezredes, Buda vára ostromában esett el 1686-ban. Három neje volt: 1. Nádasdi Darabos Mária. 2. Heölgyi Kata. 3. Perényi Borbála. Ezektől leánya Borbála Kéry Ferenczné, László és Dániel.
László sz.-györgyi Horváth Katalintól négy gyermeket hagyott maga után, kik közül Ádám gr. Berényi Erzsébettől nemzé Gábort a Grassalkovich N. férjét; Ferenczet gr. Széchenyi Teréz férjét, ki Pátyon lakott, és Juliannát gr. Forgách Zsigmond nejét. Ezekben László ága kihalt.
Dániel (Mihálynak fia) nőül vévén Cziráky Mózses leányát Cziráky Krisztinát, ettől három leányán kivül született fia
János gr. Berényi Erzse férje, több gyermeket nemze, kik közül Imre és Dániel két maig lenyuló külön ágra terjeszté családát. Amaz ága a tulajdonképi cseszneki ág; – Dániel pedig Erdélybe származván, ágazata nagyobb részint ott tartja lakását.
Imre Veszprém megye főispánja, cs. kir. kamarás, valós. belső titkos tanácsos, lovas tábornok, és egy huszár-ezred ezredese volt 1787-ben. Gróf Traun Anna Máriától született gyermekei közül
József Zemplin megye főispánja, cs. kir. kam. valós. b. titkos tanácsos, és a m. kir. udv. kanczelláriánál referendarius. Élnek fiai József szül. 1799-ben, és két leánya, mint a családfán láthatni.
Imre (fia Imre lovas tábornoknak) született 1763-ban, meghalt 1838-ban. Pallavicini Teréz határ-őrgrófnőtől a táblázaton látható több gyermeke közül eddig Pál és Lászlónak vannak gyermekei.
Az erdélyi ágat – mint mondók – Dániel kezdi meg. Első neje gr. Gyulafi Borbála, a második gr. Erdődy Anna volt, ezektől több gyermekei közül hetet a táblázaton láthatunk, következőleg:
Ferencz szül. 1779-ben, meghalt 1855-ben két nejétől gyermeke nem maradt.
Alajos szül. 1780-ban. Alezredes.
György szül. 1781-ben, cs. kir. kamarás, val. b. titk. tanácsos, főudvarmester. Gróf Praschma Karolina fiai közül György porosz követ volt, szül. 1811-ki jul. 14-én *, meghalt Berlinben 1856-ban. Eltemettetett Cseszneken. Herczeg Rohan Chabot Luczától, kivel 1847-ben kelt egybe, három gyermeke maradt.
Más adat szerint 1809-ki jul. 1-jén született.
Mihály szül. 1783-ban, a forradalomban honvédelmi bizottmányi tag. Fia István honvéd volt.
Dienes szül. 1788-ban. Gróf Haller Cziczellétől négy gyermeke született, közülök Kálmánnak 1849-ben Szeben első ostrománál egyik karját álgyú-golyó vitte el.

 

 

Arcanum Újságok
Arcanum Újságok

Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages