Hrabovszky család. (Hrabovai).

Teljes szövegű keresés

Hrabovszky család. (Hrabovai).
Trencsén vármegye ismertebb nevü családa, birtokában jelenleg is a nevet és előnevet adó Hrabove helységnek; valamint birtokos ott Hrabovka helységben.
Tagjai legtöbbnyire megyei hivatalokat viseltek.
Hrabovszky Péter 1640-ben Budentinban Szunyogh Gáspár praefectusa volt. *
Eredeti levél hozzá intézve.
H. János 1695-ben házat vett bogárdi Horváth Zsuzsannától, miért ellene Bogárdi Kata Vandriczka Jánosné pert inditott. *
Kaprinai A. tom. 43. pag. 133.
Hrabovszky Gáspár 1722-ben Trencsén vármegye követe volt. *
Lehoczky Stemmat. I. p. 213.
Hrabovszky József 1728-ban Trencsén vármegye szolgabirája.
A család leszármazási tábláját nem birván, a következő két rendbeli töredék-nemzékrendet * közölhetem:
Bossányi contra Esterházy per 203. lap.
H. Miklós (b. Révay Kata); Sándor; Mária (Magóchy László); Péter 1800. táján.
A másik következő: *
Teszéry Deméndy-féle per.
H. Miklós (Gedey Rozália); Kata; Zsófia (Valyi László); Mária (Máttyus Pál)
Hrabovszky Antal 1760-ban m. kir. kamarai tanácsos, egyszersmind kir. ügy-igazgató.
Hrabovszky László 1760-ban Békes vármegye alispánja; utóbb (1770.) egyszersmind cs. kir. tanácsos.
H. István-Károly (1825-ben) k. kamarai hivatalnok.
H. Sámuel 1844-ben a Dunántúli kerületi tábla jegyzője.
H. István 1846-ban a 32. számú gyalog ezredben főhadnagy.
H. Robert 1846-ban a 34. számú gyalog ezredben hadnagy.
H. Antal 1846-ban a 48. sz. gyalog ezredben százados.
H. György 1846-ban az 1. számú huszár-ezredben másod kapitány.
A katonai pályán legmagasabbra vitte Hrabovszky János, báró, a vas korona-rend másod, a Teréz- és Leopold-rendek, és az orosz Anna-rend másod osztályú vitéze, a porosz szent György-rend nagykeresztese, a pápai szent Gergely- és Krisztus-rend, a szardiniai szent Móricz és Lázár, a parmai Constantin György-rendek közép-keresztese, cs. kir. kamarás, tábornok, egy ezred tulajdonos, és hadi kormány helyettes 1844–1847-ben Nagyváradon; 1848-ban Eszék várparancsnoka.
Hrabovszky Dávid a magyar tudom. Akademiára adakozott 1840-ben. *
1840-ki 42. törv. cz.
H. Péter 1844-ben alapitvány tett, mely az országgyülésen beczikkelyeztetett. *
1844-ki 13. törv. cz.
A Hrabovszky család az ország több megyéjébe is elszéledt.
Hrabovszky Károly 1795-ben Krassó vármegyében főszolgabiró, 1794-ki junius 24-én Gömör vármegyétől vett ki nemesi bizonyitványt, melyet Krassó vármegyében 1795-ki nov. 3-án hirdettetett ki. Jelenleg Krassóban családja nem létez.
Ugyancsak Krassó megyébe költözött Hrabovszky Ignácz is, Békes megyétől 1796-ki sept. 11-én vevén ki nemességi bizonyitványt, mely Krassó megyében 1796-ki dec. 5-én hirdettetett ki. Nevezett Ignácz akkor Krassó vármegye tiszteletbeli esküdtje volt. Jelenleg e megyében már nem létez.
A Hrabovszky család Bihar megyébe is ki van terjedve, hol H. Albert megyei fő-adószedő volt 1837-ben.
H. János 1845-ben Bihar vármegye al-ügyésze volt.
H. György iró volt. *
L. Tudományos Gyüjtemény 1826-ki foly. VII. köt. 53. lap.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages