Barkóczy család. (Szalai gróf és báró).

Teljes szövegű keresés

Barkóczy család. (Szalai gróf és báró).
Az első kötetben van a család leírása.
Eredetét Vas megyéből veszi, azon megyében fekszik a családnak nevet adott Kis- és Nagy-Barkócz helység.
A mohácsi vész után Barkóczy I. László felső magyarországba telepedett, Perényi Györgynek lévén udvarnoka, és beházasodván a Ráskay családba, ez által Zemplén megyében birtokokhoz jutott, 1557-ben azonban meggyilkoltatott *. Fia II. László volt, ki 1572-ben Zemplén vármegye részéről Rudolf király koronázásán részt vett, és 1582-ben azon megye alispánja volt, melynél fogva kikell az Egyetemes Encyclop. V. kötet 687. lap. tévedését igazítanunk I. László megöletésének tagadására nézve, annál is inkább, mert ezt az időszámítás is igazolja. I. Lászlótól kezdve – bár nem a legutóbbi nemzedékekig, – következőleg eredt a Barkóczy nemzetség:
Rajcsány, Deduct. I. 117.
I. tábla.
Barkóczy; I. László † 1557. (Ráskay Kata); Erzse 1568. (sávoli Jósa Farkas.); II. László 1572–82. Zemplini köv. és alisp. (1. rosályi Kún Anna, 2. heréni Szent-Iványi Erzse); 1-től III. László 1600–19. követ és alispán 1608. báró lett Beregi főispán † 1659. kora 58. (1. Jakussith Erzse, 2. n. m. Bánffy Erzse); Folytat. a II. táblán.; I. Ferencz 1625–40. Zemplini alisp. Ónodi kapit. (Lónyay Erzse); II. János 1664. (Farkas Erzse); IV. Ferencz (Lesenyei Nagy Zsófia); Éva (Sóvári Sóos György.); II. Zsigmond Zempléni alispán 1721. báró lett (Szent-Iványi Bora); I. Imre tábornok (Erdődy Francziska); Mihály ezredes.; István kapitány.; Károly kir. táb. báró (Szent Iványi Teréz.); Konstanczia (Perényi Sándor.); Ferencz (Szuhányi Anna M.); Antal f. ns. kapit. elesett 1809.; Imre.; Ferencz.; József sz. 1775. † 1836. helyt. tanács. és k. kam.; Anna (1. Czobor János 2. Kékedy Zsigm. 3. Haller István.); Judit (1. Melith Istv. 2. Haller Pál.); I. János 1640.; I. Zsigmond 1660. (lekcsei Sulyok Mária); Gábor. †; Ádám. †; Kata 1657. (1. Orosz Tamás 2. Tárkányi István 1659.); Mária (1. Fekete Fer. 2. Kende Mihály) 1696.; Bora 1686. (1. Ilosvay Ádám 2. Galambos Ferencz.); Kata (1. Horváth János 2. Klobusiczky György 1711.);Julianna (Usz István.); Róza (Bornemisza István.); IV. László 1721. báró lett (1. Beniczky Kata 2. Krucsay Mária); István.; Ferencz.; László † 1764. Imreghen; István; Leopoldina (Grubics János.); Klára.; Éva.;
II. László, ki az I. táblán. 1600–19. követ és alispán báró lett 1608. † 1659. kora 58. (1. Jakussich Erzse, 2. n. mihályi Bánffy Erzse.); 1-től I. Zsigmond 1660. török fogoly (Melith Zsuzsa); László (1. Pethő Erzse 2. Andrássy Klára); Éva (b. Sennyey Ferencz.); Mária (b. Ghillányi György.); Krisztina (b. Sennyey Imre); György 1688. ugocsai főispán (Koháry Judit); Krisztina (b. Károlyi Sándor); István 1674. Szabolcsi főispán (Dessewffy Klára.); Bora (Forgách Miklós); Erzse (b. Perényi Ád.); Sándor 1662. (Perényi Mária); Julianna (b. Sennyei Pongrácz); II. Ferencz tábornok Zemplini főispán Kallói kapitány gróf lett 1687. † 1709. (1. Pethő Zsuzsa 2. Andrássy Anna); 1-től III. Ferenc 1686–1707. főispán Rákóczy tábornoka (gr. Zichy Julia); 2-tól János.; Teréz (gr. Berényi Tamás); Julianna (b. Haller Sámuel.); Zsigmond. †; József. †; V. Ferencz esztergomi érsek primás † 1765.; Imre Marmarosi főispán † 1764. (Szirmay Zsuzsa); László.; János Szabolcsi főispán † 1782. (1. gróf Eszterházy Julia, 2. Sztáray Leopoldina); Mária (gróf Csáky Istv.); Klára Auróra (gróf Szirmay Tamás.); Bora (gróf Cziráky József.); Zsuzsa (gróf Széchenyi Antal.); Róza, apácza.; Anna.; 1-től Mária.; 2-tól Ferencz.; Teréz.; János. † 1801.;
A bárói ágból (I. tábla) származott László székesfejérvári püspök († 1847. dec. 18.). Károly cs. kir. őrnagy, az orosz sz. Anna és bajor Miksa rend vitéze, meghalt 1835. dec. 12. kora 50. évében. A bárói ágból élnek Mihály és Pál stb.
A grófi ágból tán János volt szabolcsi főispánnak unokája a most élő János cs. kir. kamarás, és 1859-ben birodalmi tanács szereplő tagja, 1860. óta főudvarmester, elsőrangú financziális tehetség, kinek nejétől Festetich Antoniától egyetlen leánya Ilona fiúsítatván, gróf Hadik Béla neje lőn.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages