Beke család. (Bekeházi).

Teljes szövegű keresés

Beke család. (Bekeházi).
Mint Győr vármegyének 1767-ban kelt nemesi bizonyítványában olvasom, a család czímeres levélben (armales literae) nemesítetett meg, és mint az érintett oklevélből következtetni, azt Beke János és testvére Miklós kaptak – ugylátszik – a XVII. század végén I. Leopold királytól, de az eredeti czímeres levél az idők viharai között elveszett. Nevezett Beke János eredetileg Sopron megyében lakott, hol Kisfaludon birtokos volt, innen Veszprém megyébe költözve, Mihály nevü fiával kisfaludi birtokát eladá, majd végre Tolna megyébe telepedett. Mihályon kivűl gyermekei voltak még Gergely, Zsuzsánna és Judit. Többet ez ágról bizonyosan nem tudunk.
Jánosnak közszerző testvére volt Miklós, ki Győr megyei Ráró helységben volt birtokos és lakos; és török fogságot is szenvedett, de onnan kiváltatott. Ennek fia volt János, ki Rárón született 1692-ben, és Ásványon kereszteltetett. Ez mint rárói lakos kora 64. évében 1756. május 22-én Győr vármegye nemesség vizsgáló törvényszéke előtt nemességét igazolván, Lőrincz, János, Márton, Mihály és István nevű fiaival együtt 1786. jun. 1-én Györ megye által a kétségtelen nemesek lajstromába íratott. Nevezett fiak közűl Mártonnak egyik fia volt Imre, ki 1803. évi május 12-én (akkor mint Szabolcs megyei mándoki lakos) hova Sz.-Pálról telepedett) Győr megyétől az előbbi összeköttetés kimutatásának alapján nemességéről bizonyítványt nyert, melyet utóbb mint Nógrád megyei lakos 1808. jan. 12-én Nógrád megyében publicáltatott, és e szerint a Beke család nógrádi ágának (melyről I. kötet 273. lapján rövid említés van) alapítója lett. Ezen Imrének többi közt (mint a családfán láthatni) egyik fia a most is élő Gábor, ki 1828-ban Nógrád megyei tiszt. esküdt lett, 1830. jun. 22-én ügyvédi oklevelet nyert, azon évi aug. 5-én Nógrád megyei tiszt. alügyész lőn, az 1830. évi országgyülésen jelen nem lévő gróf Forgách István képviselője volt. 1832. jul. 18-án Nógrád megyei aladószedőnek, 1836. jun. 21. és 1839. máj. 7-én számvevőnek választatott, miről 1840. april 8-án lemondván, táblabiróvá neveztetett, végre 1849-ben a magyar kormány alatt a losonczi járásbna october haváig főszolgabiróságot viselt. Három rendbeli házasságából gyermekei a táblán láthatók.
A családfa következő:
Beke N.; János Sopron v. Kisfaludon.; Mihály.; Gergely.; Zsuzsa.; Judit.; Miklós Győr v. Rárón; János sz. 1692. publ. Győrben 1756.; Lőrincz 1756.; János 1756.; Márton 1756.; Mihály 1756.; István 1756.; József; József.; István.; Márton tanár, utóbb gr. Forgách urad. ügyésze; Alajos † Szécsénybe kora 28.; László pereszlényi plébán. † 1837.; Imre publ. Győrben 1803. Nógrád. 1808. Mandokról Nógrádba; Teréz † Mándokon.; Lajos † Mándokon.; Gábor Nógrádban 1867. (1. Laczay Margit, 2. Szakall Kata, 3. Endrődy Zsófia); András Győrből Temesbe 1837.; János.; András.; 1-től Ágnes (Zadubán Ádám ügyv.); Albert sz. 1836.; Biri sz. 1840. (Gonda Kár.); 2-tól Róza sz. 1845.; István sz. 1847.; Gabriella 1851.; 3-tól Ilona sz. 1859.;
A család Bekeházi előnévvel él, mely helység Zala megyében van, s tán a család eredeti fészke volt. A czímer, melyet a család visel, jobbról balra széles szelemen által, melyben vadkecske látszik, három részre oszlik, a felső szegletben kardot tartó kar, az alsó részben hármas halmon terebélyes tölgyfa magaslik. A paizs fölötti sisak koronáján két kiterjesztett sasszárny között szintén a vadkecske ágaskodik. Ami az egész czímeren szembetűnő, az: hogy lényegesen a Kubínyi család czímeréhez hasonlít.
Ez alkalommal más hasonló nevű Beke családágakról is megjegyezhetünk némi adatokat. Somogy megyében Nagy-Bajom és Egyházas-Juta helységben, úgy Urs és Racskér pusztában bírt a XVII. században Beke Zsigmond, kinek utódait egy táblázat így mutatja:
Zsigmond; Zsigmond † 1699.; László 1699.; Magdolna (Ujváry János.); Judit (Récsey Mihály.); Zsuzsa † 1702. (Tamássy Pálné); Tamássy Ádám él 1755.);
E családfán álló Zsuzsánna fia Tamássy Ádám, Beke Istvánnal 1755-ben a Veszprémi káptalanból kiveszi azon bevallási levelet, mely szerint Beke Demeter és neje Nemes Ilona 1730-ban Vámosi kuriáját Csepeli Benedeknek zálogítá.
Győr megyében Győrött volt jogtanár Beke Farkas, ennek fia Kálmán Bécsben volt kanczelláriai udv. tanácsos.
Gömör megyében csak Beke Bálint létezik, ez előnevét Tisza-Vályról írja, neje Adorján családból való, Boldizsárnak nővére.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages