Majláth család. (Székhelyi.)

Teljes szövegű keresés

Majláth család. (Székhelyi.)
A VII. kötet 250. és köv. lapjain kivált a nemesi ágazatokra nézve a családfa hézagos lévén, a grófi ágazat egyik kitűnő tagjától nyert adatok alapján a teljesebb családfát jónak vélem itt újra közölni:
Miklós 1646–73. kir. ügy igazg. (világosi Erőss Mária Juszt.); Tamás (Sántha Erzse.); István.; Magda.; Boldizsár (1. gr. Kollonich N. 2. b. Skarbala anna. 3. Ordódy Zsuzsi. 4. Bodor Zsuzsi.); Mária (Péchy Menyh.); Erzse (Fekete Imre.); Magdolna.; 2-t. Angelika-Klára (gr. Nyáry Zsigm.); 3-t. Gáspár (Majthényi Erzse.); János.; Ferencz.; Miklós (Letovanecz Bora.); Zsuzsi (Lieszkovszky Imre.); Mária (Huszár József.) I. József septemv. † 1757. (Lőrinczy Kata.); Mária.; Teréz (Bludovszky Péter.); Julia (1. Bobrovniczky Ádám. 2. Kmosko Ádám.); Angelika.; Klára (disznósi Horváthy Pál.); II. József sz. 1735 † 1810. gróf 1783. minist. (1. Bossányi Mária 2. gr. Sándor Anna csil. ker. és p. hölgy.); Antal győri kanon. papóczi prépost.; Ferencz kir. alap. ügyv. megölet. 1813. (1. Lipthay Janka. 2. Martinkovics Anna.); Folyt. a II. táb.; I. György sz. 1752 † 1821. kir. személynök (1. Hrabovszky Klára. 2. Szlávy Már.); Folyt. a III. táb.; Julianna (Halácsy Antal.); 1-től Kata (Steöszel József.); III. József sz. 1760. † 1825. kam. eln. sz. Istv. r. n. k. (gr. Sennyey Antonia csil. k. h.; IV. József sz. 1796. lakik Perbenyik.; Antal sz. 1800. volt főkancz. cs. k. kam. v. b. tit. tan. arany gyapjas sz. Istv. r. n. k. fő asztalnok m.; Mária (Melczer László.); Janka Bydeskúthy Vincze.); Károly sz. 1781. kam. tan. (Reviczky Judit.); Mária (1. b. Mednyánszky László. 2. Stoll János.); Lajos †; Xaveria †; Krisztina †; Julianna apácza †; 2-t. János sz. 1786. † 1855. tört. iró (gf. Révay Anna.); Herman.; Henriette.; Kálmán.; Erzse (gróf Batthyány Imre.); Amália; Ágnes (b. Mednyánszky Alajos.); Vincze †;
II. tábla.
Ferencz, ki az I. táblán. kir. alap. ügyv. megöl. 1813. (1. Lipthay Janka 2. Martinkovics Anna.); 1-től Kata (Podhorszky János.); 2-tól János (Gudics Vincentia.); Lajos (Zmeskal Antónia.); István. †; István (Dubraviczky Mária.); Piroska.; Istv.; Margit.; László (b. Bakonyi Mária.); Imre (Dubraviczky Ilon.); Etelka.; Gizella.; Miklós zellői plébán †; Ignácz † (1. Szent-Iványi Jozéfa. 2. Baloghy N. 3. Hodossy Mária. 4. Prohaszka Magda.); Folyt. köv. lap.
Ignácz † ki az előbbi lapon. (1. Szent-Iványi Jozéfa. 2. Baloghy N. 3. Hodossy Mária. 4. Prohaszka Magda.); 1-től Anna (Baross József.); 2-tól Sándor v. törv. sz. elnök (Pongrácz Friderika.); Vincencia (Endrődyné.); 4-t. Pál.; Ilona.; Mária.; Gyula (1. Omazta N. 2. Baloghy Sára.); Béla Liptóban (Pongrácz Anna.); Mária (Brencsán Sándor.);
III. tábla.
I. György, ki az I. táblán. sz. 1752 † 1821. kir. személynök (1. Hrabovszky Klára. 2. Szlávy Mária.); 1-től Klára. †; II. György országbiró 1848-ig sz. István r. n. ker. (Uzovits Karolina. csil. ker. és p. hölgy.) Antal volt katona; Imre cs. k. kapit.; Teréz (Beniczky Ádám.); Karolina csil. ker. hölgy. (Bujanovics Ernő kamarás.); Mária csil. ker. hölgy. (Szegedy Lajos.); III. György volt fő kanczel. országbiró sz. István r. n. ker. (b. Prandau Stefania csil. ker. és P. hölgy.); Julianna alapit. hölgy.; Etelka.; György.; Sarolta.; József.; Gejza.; László.; Gusztáv.; Antal. †;

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages