Szaplonczay család. (Szaplonczai)

Teljes szövegű keresés

Szaplonczay család. (Szaplonczai)
Máramaros vármegye régi gyökes nemes családa, azon megyei Szaploncza helységről, melynek jelenleg is birtokosa, vévén vezeték és előnevét.
Eredetét és folytonos leszármazását adatok hiányában nincs módunkban közölhetni.
Régiségét tanusítja már a XV. században tagjainak főbb megyei hívatalokra emeltetése is. 1468-ban Szaplonczai hosszú Mihály (Michael longus de Zaploncza) Máramaros vármegye egyik szolgabirája volt. * Ennél is régiebb adatokat nyujtanak a Zsigmond király kori okmányok, melyek szerint 1437-ben e megye előkelő nemessége sorában találjuk Szaplonczai Sándort, (Sandrinus de Zaponcha) Tamás deákot, (Thomas literatus de Zaponcza). Nán-t de Zaponcza. *
Teleki, Hunyadiak kora XI. 308.
Uj M. Muzeum 1857. II. 348–351.
A család tagjai folytonosan megyei és többen közűlök előkelő hivatalokat viseltek.
József a mult század végén, már 1790-ben másod alispán és követ, * utóbb első alispán, Sz.-István rend kis keresztese, kir. tanácsos mintegy 1813-ig. Birt Ugocsa megyében is Fancsikán. * Nejétől Darvay Krisztinától gyermekei Károly és Jozéfa Pogány Lajosné. Nevezett Károly 1827–1830. körűl megyei aljegyző.
Lehoczky Stemm. I. 198.
Szirmay C. Ugocsa pag. 120.
Pál az ifjabb, (valószinűleg atyja is Pál) 1812-ben már másod alispán, 1818. körűl első alispán haláláig, mely történt M.-szigeten 1832. mart. 24-én. Birt Ugocsa megyében Karáthfalván. *
Szirmay C. Ugocsa p. 73.
József főszolgabiró 1824–1827. körűl.
Pál 1827-ben már aladószedő, 1831-ben honi főadószedő, 1841. aug. 6-tól hadi főadószedő 1849-ig.
Imre 1831-ben 1. aljegyző.
János 1831-ben al-, 1835-ben már főszolgabiró 1845. évi jul. 14-ig.
Zsigmond már 1835-ben főszolgabiró, egész 1845. jul. 14-ig, 1848-ban másod alispán volt.
Károly 1835-ben már esküdt 1845-ig.
Gábor 1841. már esküdt, 1849-ig.
József 1841. aug. 6-án lett alszolgabiró, 1845. jul. 14-én pedig főszolgabiró, és az volt 1849-ig.
Sándor 1845-től alszolgabiró 1849-ig.
János helyettes főszolgabiró 1849-ben. (Tán neje Sulyok Berta.)
Péternek nejétől Darvay Krisztinától leánya Püspökyné.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages