Széchy család. (Rima-Széchi és Felső-Lindvai †)

Teljes szövegű keresés

Széchy család. (Rima-Széchi és Felső-Lindvai †)
A Balogh nemből (genus) eredt, mely hajdan Gömör megyében Balogh várát birta. Első bizonyos törzse Ivánka, (vagy Ancha, Joanka de genere Balogh), IV. Béla király korában élt. * Ennek volt fia Miklós, ennek két fia maradt: Péter és Dénes. Amaz 1333-ban Nógrádi főispán és szandai várkapitány, ki megosztozván testvérével, Felső-Lindva várát és uradalmát kapta Vas megyében, testvérének Dénesnek pedig Rima-Szécs jutott, igy a család két ágra szakadt, amaz a felső-lindvai, emez a rima-szécsi ágat alkotta. A családfa következő:
E családról értekezett Wagner, Collectanea Geneal. hist. dec. II. 113–129. l.
I. tábla.
Ivánka; Miklós; Péter 1333. Nógrádi főisp. f.-lindvai vonal.; Dénes rima-szécsi vonal.; Folyt. II. táblán.; Ivánka 1374. főpohárnok.; II. Miklós 1384. nádor.; II. János 1391.; Frankó; III. Miklós 1409. tárnok. (Gara Ilona); II. Péter Körmendet kapja 1393.; III. János Komárom, Zala főisp. 1459. †; Tamás komár, főisp. kincstárn.; III. Dénes esztergomi érsek primás † 1465.; IV. Miklós 1469. főlovászm. (a. l. Bánffy Bora); IV. János; II. Tamás Vas v. főisp. † 1526. (arm. Székely Magd.); István † 1535.; Margit (1. gr. Salmis Mikl. 2. Pyrho ab Arco)
II. tábla
Dénes, ki az I. táblán. 1333. körűl.; Balás; II. Dénes; II. Péter de Bán-Széch.; II. Ferencz v. Frank.; Prokop.; V. Miklós (N. Dorottya); III. János pap †; Zsigmond 1414. †; Kata (Buzlai Miklós); IV. Péter 1469.; I. László 1460. 1500. (Lorántffy Anna); Jusztina (Jánosi Miklós † 1507.); V. János 1524. (Forgách Fruzsina); III. Ferencz (Derencsényi Kata 1525.); Bálint.; Mihály.; Demeter (Kisserényi Serényi Petronella); II. László 1545. (Tibay Orsolya); VI. Miklós de Dobocza † 1550. előtt (Zólyomy Anna); Kata ? (Károlyi Péter); Kata (Bornemisza Boldizs.); Anna (1. Basó Farkas 1572. 2. kisrédei Rhédey Ferenc 1578.); Anna (Liptay György 1558.); I. György 1572. (Rhédey Magdolna); III. Tamás gróf † 1618. feb. 9. (1. Perényi Bora 2. Batthyány Kata 3. Forgách Margit); Sára (Csetneky Fer.); 1-től II. György † 1625. (Drugeth Mária † 1643.); Kata (Gyulaffy László); 2-tól VII. Miklós (a l. Bánffy Mária) †; II. Mihály; IV. Tamás; II. István (a. l. Bánffy Zsófia); 3-tól IV. Dénes (Draskovich Sára); Magdolna (Zrinyi György); Margit (Dessewffy László); Fruzsina (Sibrik István); V. Tamás árva 1647.; Julia (Kéry Fer.); Mária (Sennyey); Gáspár 1663. †; III. György (Keglevich Teréz); V. Péter Vas v. főisp. † 1685. (Batthyány Teréz); János †; Péter †; Sámuel †; György †; Mária 1643. (1. Bethlen Ádám István, 2. Kún Istv. 3. Wesselény Ferencz); Bora (Thurzó Ádám); Magdolna; Kata 1643. (1. Liszthy János 2. Prépostvári Zsigmond); Éva 1643. (Illésházy Gábor); Kata-Erzse (Nádasdy Ferencz)
Látván, miként szakadt a két testvér * által két vonalra a család, szóljunk előbb a felső-lindvai vonalról, melyet I. Péter alapított.
Rajcsányi kéziratai közt a Deduct. geneal. II. 225. I. Miklósnak gyermekeiűl iratnak Péteren és Dénesen kivül még András, 1336-ban erdélyi püspök, László, Miklós, Beke 1329. és Pál. És ezekkel egykorú családtagok Borch de genere Balogh et Luka de gen. Balogh 1323.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages