Zéchéni család. (Szécsényi †)

Teljes szövegű keresés

Zéchéni család. (Szécsényi †)
Nógrád vármegye egyik legrégibb kihalt családa, melynek nevét azon megyei Szécsény városról véve, azon kor irásmódja szerint a (latin) oklevelekben de Zechen alakban találjuk. A család történetét I. Farkas mesterből kezdve, ki már 1257-ben de Zéchen iratott, Wagner Károly írta meg. * Más genealogusunk * szerint ennek atyja Bota volt, ki Beternek is neveztetett, ettől kezdve a családfa kihalásáig következőleg terjedt szét:
Wagner, C. Collect. geneal. hist. dec. II. 130–188.
Rajcsányi Ad. Geneal. deduct. II. 23.
Bota v. Beter.; Farkas mester de Zéchen 1257.; ngos Tamás 1319. Aradi főisp. Barsi, Szerémi főisp. erdélyi vajda (N. Anna.); Péter 1333. mag. de Zéchen.; István.; Tamás.; Domokos.
Ngos Tamás 1319. Aradi főisp. Barsi Szerémi főisp. erdélyi vajda. (N. Anna.); Mihály budai prépost 1342–62 váczi 1362 † 1377. egri püspök.; Konye Miklós bán 1350. pozsonyi főisp. 1362.; ngos Frank de Zéchén vajda és orsz. biró 1374–1409.; Miklós 1374.; Simon de Zéchen 1374–1409. kir. ajtónálló.; I. László 1412 † 1435. előtt (Szekcsői Herczegh Anna, utobb Perényi Péterné.); Kata v. Dorottya 1416. (Styborné.); II. László szandai kapit. nógrádi főispán † 1460.; Kata 1437. † ifjan.; János 1474. garan sz. bened. benczés.; Adviga 1460. (Losonczy Albert.); Anna 1460. (1. gúthi Országh János 2. gersei Pethő János.)
I. Tamást (Farkasnak fiát) kúnok birájának, Hasznosi és Solymosi várnagynak is irják a családfán kitett méltóságokon felül. Egyik fia Mihály * Rajcsányinál csak budai prépost, Wagner szerint váczi és egri püspök is volt; másik fia Miklós legtöbbnyire csak Konya bánnak neveztetik, Wagner őt Jánosnak is nevezi, sőt Budaméri előnévvel is illeti, és 1344-ben sárosi alvárnagynak, 1352-ben Szepes, Sáros, és Nógrád vármegyék főispánjának, 1361-ben Pozsonyi várkapitánynak és főispánnak irja. Fiai Frank (vagy Ferencz) és Simon * Ez utóbbi 1407-ben kir. ajtón álló, Wagner szerint már 1388-ban is az, és Trencsín és Pozsega vármegye főispánja.
Lásd róla 1346. évről Fejér Cod. dipl. IX. vol. 1. p. 456.
Fejér Cod. dipl. X. vol. 8. p. 86. et 471.
Frank de Zéchén, Vas és Soprony várm. főispánja. 1385-ben erdélyi vajda, és országbiró haláláig 1409-ig. Egy leánya Dora v. Kata Stybor fiának Stybornak neje 1416-ban. Fia I. László meghalt 1435. előtt. Neje szekcsői Herczeg Anna, utóbb Perényi Péterné. Ettől fia nagyságos
II. László már 1443-ban Nógrád vármegye főispánja, * és Szanda várkapitánya (1446.) Meghalt 1460-ban. Négy gyermeke maradt: Kata ifjuságában halt el; János Garan sz. Benedeken benczes rendi pap volt 1474-ben, Anna guthi Országh Jánosnak (Mihály nádor fiának) jegyese, majd gersei Pethő János neje, Adviga Losonczy Albert neje. Ezen Losonczy családból eredt az erdélyi losonczi Bánffy család, nem pedig holmi mesés monda szerint Thonuzoba-tól.
Fejér Cod. dipl. IX. vol. 7. p. 265. Teleki, Hunyadiak kora X. 139.
A Zéchéni kihalt család után nagyobbára a Losonczy család öröklött. A család czímere a paizs udvarában növő oroszlán, kettős farkkal, első jobb lábával keresztet tartva. *
Kiadta igy Franknak 1407. évi pecsétét Wagner idézett Collect. geneal. dec. II.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages