a) V. Ferencz ága (vedrődi).

Teljes szövegű keresés

a) V. Ferencz ága (vedrődi).
V. Ferencz (IV. István és gr. Stubenberg M. Czecz. fia) szül. 1751. febr. 17-én. Hívatalos pályára lépvén, alig 24 éves korában (már 1774-ben) mint cs. k. kamarást a m. k. kamaránál tanácsosi hivatalban találjuk, majd részt vett a három úgynevezett temesi bánsági megye ujra szervezésében, már 1777-ben Békes vármegyének, 1784-ben Pest vármegyének Administratora lett, * 1788-ban Zemplin vármegye főispánjává neveztetett, azonban e hivatalába valódi jógkörrel csak 1790-ben léphetett, * majd val. belső titkos tanácsos, és főpohárnok mester lett. Az 1790–92. évi országgyűléseken több fontos bizottságok elnökeként működött. Végre 1792-ben Veszprém vármegye főispánjává neveztetvén, e méltóságába azon évi aug. 6-án iktattatott. * A Ludoviceára 12 ezer ftot alapítványozott. Meghalt 1812. aug. 8-án. Első neje gr. Kollowrat-Krakowsky Mária Anna (egybe kelt 1776. febr. 7. † 1805. jul. 9.) cs. k. hölgy, a második 1808. oct. 26-tól gr. Lodron-Laterano Mária Dominica (utóbb gróf D'Orsay Miksáné) volt. E két házasságból tíz gyermeke maradt, úgymint öt leány, mint a táblán látható, és öt fiú, u. m. a) VII. Ferencz, b) III. Károly, c) Domokos, d) Jenő (Eugen) e) Edmund. Lássuk egymás után.
Lehoczky Stemmat. I. 116. 135.
Szirmay C. Zemplin. not. hist. 324.
Lajstroma főispánsága beiktatásákor mondott beszédeknek. Nyomtatott 2rét.
1) VII. Ferencz szül. 1774. sept. 20-kán Pozsonyban. Fiatal korában a Veszprém megyei felkelő huszárezred ezredese. Közpályára lépvén, volt a hétszemélyes táblának is birája, legutóbb (1848-ban) cs. k. kamarás, valós b. titk. tanácsos, Leopold rend nagy keresztese, kir. főajtónálló, (előbb főlovászmester volt) és Bihar vármegye főispánja volt. A Ludoviceára négy ezer ftot alapitványozott. Meghalt Pozsonyban 1861. aug. 15-kén. Első neje 1798. máj. 20 óta gr. Eszterházy Amália (szül. 1776. jan. 29. † 1817. jul. 30.) cs. k. hölgy, a második 1822. oct. 12. óta gr. Cavriani Janka (szül. 1775. aug. 31. gr. Kollonicz László özvegye) volt. Az elsőtől két leánya és következő hat fia volt, úgymint 1. László szül. Pozsonyban 1799. aug. 11-én cs. k. kamarás, és 1848. előtt m. kir. helytartósági tanácsos; 1824. dec. 30-án elvett nejétől gr. Széchenyi Mária cs. k. hölgytől (szül. 1804. jan. 6. † 1863. mart. 26.) négy gyermeke közűl a táblázat szerint egy fia él szintén László, ki 1857. dec. 15-én vette nőűl gr. Széchenyi Ernesztinát. – 2. Kázmér (szül. 1802. dec. 5. † 1847. máj. 6.) nejétől gr. Königsegg-Rothenfels Máriától (született 1814. † 1851.), ki utóbb báró Lederer Móritz tábornokhoz ment, a táblán látható két gyermeke maradt. – 3. Leopold (szül. 1805. jul. 10.) cs. k. kamarás, és őrnagy, 1842. jun. 20-án férjhez vett nejétől gróf Sztáray Mária cs. k. hölgytől a táblán látható négy gyermeke van. – 4. Pál szül. 1808. aug. 22-én volt cs. kir. kamarás, meghalt 1850. máj. 13-kán. Nejétől prandaui b. Hilleprandt Mária Annától (szül. 1827. ápril. 19.) semmi gyermeke nem maradt, nevezett özvegye 1852-ben gróf Normann-Ehrenfels Konstant kapitányhoz ment férjhez. – 5. IX. Ferencz (szül. 1811. jun. 24.) Kormányszéki hivatalra lépvén, cs. k. kam. a pozsonyi váltótörvényszék elnöke, 1841-től udvari tanácsos, utóbb helytartói tan. Sz.-István rend kis keresztese, a könyvvizsgáló colleg. elnöke, val. b. tit. tan. a magyar ministeriumnál gróf Széchenyi István keresk. és közlek. ministeriumában állodalmi titkár, innen elvonulván, 1861-ben Nógrád vármegye főispánja volt. Nejétől (kit 1837. nov. 25. vett el) marquise De Ville gróf Demblin Mária Klára csill. ker. és pal. hölgytől (szül. 1814. aug. 15.) négy gyermeke a táblán látható, kik közűl (ifj.) József most orsz. gyül. képvis. 6. Ipoly (szül. 1814. jun. 5.) papságra lépvén, előbb mogyoródi plébános, majd simighi apát, 1849-ben váczi kanonok, és főesperes 1862-ig, midőn lemondva, magányba vonúlt.
2) III. Károly szül. 1785. oct. 11-én, cs. kir. kamarás, egykor Vas vármegyének administratora 1842-ig, a czífferi, looki, kelecsényi (Nógrádban) és straszlói uradalmak birtokosa; 1807. febr. 17 vette nőűl gr. Batthyány Antónia, cs. k. hölgyet, ennek 1825. jun. 15-én történt halálával másodszor 1842. jun. 28-án gr. Apponyi Francziskát (sz. 1807. ápril. 26.) Első nejétől a táblán látható három fia és négy leánya él, kik közül József (sz. 1814. jul. 9.) cs. k. kamarás, az 1865–6-ki orsz. gyűl. Pozsony megyei képviselő, 1853. nov. 20-kán vette nőűl herczeg Metternich Melánia (sz. 1832. febr. 27.) cs. ker. és palota hölgyet.
3) Domokos (szül. 1808. jul. 21.) papságra lépvén, egyházi jogtudor, olmüczi kanonok, 1842-től veszprémi püspök 1849-ig, midőn a püspökségről lemondván, birtokaira vonúlt. Bírja a súrdi, kajári és szent-iváni uradalmat.
4) Jenő (Eugen) (szül. 1809. sept. 25-én). Az 1840. évi országgyűlésen a fogházak iránti országos választmány tagja volt. «»1849-ben kivégeztette Görgey Artúr.
5) Edmund (sz. 1811. jul. 9.) Cs. k. kamarás. Ez évben adott ki egy röpíratot az erdélyi vasútról. A sz.-mihályi, hatvani uradalmak tulajdonosa. 1848-ban Fejér várm. volt főispáni helytartója. Nejétől, hzg. Odeschalchi Paulina (szül. 1810. jul. 25.) csill. ker. hölgytől, kit 1832. máj. 6. vett nőűl, és kitől gyermekei a táblán láthatók; közűlök Jenő (szül. 1837) Bihar megye élésdi kerűletéből 1865/6-ban orsz. gyűl. képviselő.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages