1998. szeptember 8 (8. szám)

Teljes szövegű keresés

1998. szeptember 8 (8. szám)
1998. szeptember 8-án, kedden délelőtt 8.30 órakor
8. szám
Az 1998-2002-es országgyűlési ciklus

dr. Áder János, Gyimóthy Géza, dr. Szili Katalin és
dr. Wekler Ferenc
elnöklete alatt

Jegyzők: dr. Juhászné Lévai Katalin, Kocsi László,
Mádai Péter, Molnár Róbert, Németh Zsolt, dr. Szabó Erika,
Vidoven Árpád, dr. Világosi Gábor
 
Tárgyai • Hasáb
 
 
Kocsi László jegyző • 507
 
Felszólaló:
Dr. Isépy Tamás, a mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottság elnöke • 507
Határozathozatal • 508
 
Határozathozatal • 508
Eskütétel • 508
 
 
Dr. Orbán Viktor miniszterelnök • 509
Dr. Turi-Kovács Béla (FKGP) • 517
Kovács László (MSZP) • 519
Kuncze Gábor (SZDSZ) • 522
Csurka István (MIÉP) • 524
Dr. Szájer József (Fidesz) • 526
Dr. Balsai István (MDF) • 528
Dr. Orbán Viktor miniszterelnök • 531
Kuncze Gábor (SZDSZ) • 535
Dr. Stumpf István, a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter • 536
Csurka István (MIÉP) • 538
Dr. Nagy Sándor (MSZP) • 539
Dr. Torgyán József földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter • 542
 
 
Dr. Polt Péter, az állampolgári jogok országgyűlési biztosa általános helyettesének expozéja az állampolgári jogok országgyűlési biztosa általános helyettesének 1997. évi tevékenységéről szóló beszámolóhoz • 549
Dr. Kaltenbach Jenő, a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának expozéja a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről szóló beszámolóhoz • 552
Dr. Majtényi László adatvédelmi biztos expozéja az adatvédelmi biztos beszámolójához • 557
 
Kósáné dr. Kovács Magda, az emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottság elnöke, az országgyűlési határozati javaslat előterjesztője • 562
Dr. Dávid Ibolya igazságügy-miniszter; a kormány álláspontjának ismertetése a három beszámolóval kapcsolatosan • 564
Felszólalók:
Dr. Isépy Tamás (Fidesz) • 569
Dr. Vastagh Pál (MSZP) • 573
Azonnali kérdések és válaszok órája
Harrach Péter szociális és családügyi miniszter válasza • 578
Viszontválasz:
Dr. Csákabonyi Balázs (MSZP) • 578
Harrach Péter szociális és családügyi miniszter • 579
 
Dr. Stumpf István, a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter válasza • 580
Viszontválasz:
Bauer Tamás (SZDSZ) • 581
Dr. Stumpf István, a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter • 581
 
Varga Mihály pénzügyminisztériumi államtitkár válasza • 582
Viszontválasz:
Kiss Andor (MIÉP) • 583
Varga Mihály pénzügyminisztériumi államtitkár • 583
 
Dr. Stumpf István, a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter válasza • 584
Viszontválasz:
Dr. Rubovszky György (Fidesz) • 585
Dr. Stumpf István, a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter • 585
 
Varga Mihály pénzügyminisztériumi államtitkár válasza • 586
Viszontválasz:
Dr. Szabó Zoltán (MSZP) • 587
Varga Mihály pénzügyminisztériumi államtitkár • 587
 
 
Varga Mihály pénzügyminisztériumi államtitkár válasza • 589
Viszontválasz:
Dr. Eörsi Mátyás (SZDSZ) • 589
Varga Mihály pénzügyminisztériumi államtitkár • 590
 
 
Dr. Torgyán József földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter válasza • 591
Viszontválasz:
Szabó Lukács (MIÉP) • 592
Dr. Torgyán József földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter • 592
 
Harrach Péter szociális és családügyi miniszter válasza • 593
Viszontválasz:
Szita Károly (Fidesz) • 594
Harrach Péter szociális és családügyi miniszter • 594
 
Dr. Stumpf István, a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter válasza • 595
Viszontválasz:
Hegyi Gyula (MSZP) • 596
Dr. Stumpf István, a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter • 596
Interpellációk
Dr. Fónagy János gazdasági minisztériumi államtitkár válasza • 598
Viszontválasz:
Filló Pál (MSZP) • 599
Határozathozatal • 599
 
Varga Mihály pénzügyminisztériumi államtitkár válasza • 601
Viszontválasz:
Kovács Kálmán (SZDSZ) • 601
Varga Mihály pénzügyminisztériumi államtitkár • 601
Kovács Kálmán (SZDSZ) • 602
Határozathozatal • 603
 
Dr. Dávid Ibolya igazságügy-miniszter válasza • 604
Viszontválasz:
Dr. Varga István (MDF) • 605
 
Varga Mihály pénzügyminisztériumi államtitkár válasza • 606
Viszontválasz:
Kósa Lajos (Fidesz) • 608
 
Dr. Dávid Ibolya igazságügy-miniszter válasza • 610
Viszontválasz:
Páva Zoltán (MSZP) • 611
Határozathozatal • 611
 
Dr. Bogár László, a Miniszterelnöki Hivatal államtitkárának válasza • 613
Viszontválasz:
Dr. Bazsa György (MSZP) • 615
Határozathozatal • 615
Kérdések
Dr. Fónagy János gazdasági minisztériumi államtitkár válasza • 616
 
Dr. Pintér Sándor belügyminiszter válasza • 618
 
Dr. Szabó János honvédelmi miniszter válasza • 619
 
Katona Kálmán közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter válasza • 621
 
Ügyrendi kérdésben felszólaló:
Dr. Salamon László (Fidesz) • 622
 
 
Várhegyi Attila (Fidesz) mentelmi ügye • 624
Felszólaló:
Dr. Isépy Tamás, a mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottság elnöke • 624
Határozathozatal • 625
Dr. Géczi József Alajos (MSZP) mentelmi ügye • 625
Felszólaló:
Dr. Dornbach Alajos, a mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottság alelnöke • 626
Határozathozatal • 627
 
 
Új bizottsági tagok megválasztása • 627
 
Felszólalók:
Dr. Pokol Béla (FKGP) • 628
Dr. Fodor Gábor (SZDSZ) • 633
Dr. Csapody Miklós (MDF) • 638
ifj. Hegedűs Lóránt (MIÉP) • 642
Bauer Tamás (SZDSZ) • 646
Tirts Tamás (Fidesz) • 649
Dr. Pokol Béla (FKGP) • 651
Hegyi Gyula (MSZP) • 652
Dr. Gönczöl Katalin, az állampolgári jogok országgyűlési biztosának válasza • 653
 
Láyer József, az emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottság alelnöke, az országgyűlési határozati javaslat előterjesztője • 656
Felszólalók:
Schmidt Ferenc (Fidesz) • 658
Dr. Tabajdi Csaba (MSZP) • 660
Koppánné dr. Kertész Margit (FKGP) • 663
Bauer Tamás (SZDSZ) • 664
Dr. Csapody Miklós (MDF) • 667
ifj. Hegedűs Lóránt (MIÉP) • 669
Tirts Tamás (Fidesz) • 671
Dr. Tabajdi Csaba (MSZP) • 673
ifj. Hegedűs Lóránt (MIÉP) • 673
Dr. Hargitai János (Fidesz) • 674
Kósáné dr. Kovács Magda (MSZP) • 676
Lendvai Ildikó (MSZP) • 677
 
Ügyrendi kérdésben felszólaló:
Balczó Zoltán (MIÉP) • 678
 
Felszólalók:
Dr. Tabajdi Csaba (MSZP) • 678
ifj. Hegedűs Lóránt (MIÉP) • 679
Dr. Kaltenbach Jenő, a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának válasza • 679
 
Dr. Csapody Miklós, az emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottság alelnöke, az országgyűlési határozati javaslat előterjesztője • 681
Felszólalók:
Tirts Tamás (Fidesz) • 681
Hegyi Gyula (MSZP) • 684
Dr. Pokol Béla (FKGP) • 687
Bauer Tamás (SZDSZ) • 690
Dr. Csapody Miklós (MDF) • 693
Dr. Bognár László (MIÉP) • 696
Dr. Majtényi László adatvédelmi biztos válasza • 698
 
Az Országgyűlés következő ülésének összehívása • 704
 
Az ülésen jelen voltak:
DR. ORBÁN VIKTOR miniszterelnök, DR. BOROS IMRE tárca nélküli miniszter, DR. CHIKÁN ATTILA gazdasági miniszter, DR. DÁVID IBOLYA igazságügy-miniszter, DR. GÓGL ÁRPÁD egészségügyi miniszter, HARRACH PÉTER szociális és családügyi miniszter, VÁRHEGYI ATTILA, a nemzeti kulturális örökség minisztériumának államtitkára, VARGA MIHÁLY pénzügyminisztériumi államtitkár, KATONA KÁLMÁN közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter, NÉMETH ZSOLT külügyminisztériumi államtitkár, DR. PEPÓ PÁL környezetvédelmi miniszter, DR. PINTÉR SÁNDOR belügyminiszter, POKORNI ZOLTÁN oktatási miniszter, DR. STUMPF ISTVÁN, a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter, DR. SZABÓ JÁNOS honvédelmi miniszter, DR. TORGYÁN JÓZSEF földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter.
 

 

Az ülés megnyitása Bejelentés frakcióvezető-helyettesek megválasztásáról: Új képviselő mandátumának igazolása: Dr. Kiszely Katalin (FKGP) Új képviselő mandátumának igazolása: Mécs Imre (SZDSZ) Az Országgyűlés gyorsíróinak köszöntése Napirenden kívüli felszólalók: Az ülés napirendjének elfogadása Dr. Gönczöl Katalin, az állampolgári jogok országgyűlési biztosának expozéja az állampolgári jogok országgyűlési biztosának 1997.… Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának és általános helyettesének 1997. évi tevékenységéről szóló beszámoló, valamint a b… Dr. Csákabonyi Balázs (MSZP) - a miniszterelnökhöz - "Rémhír vagy rossz hír, avagy mennyi lesz a nyugdíjemelés jövőre?" címmel Bejelentés helyettes válaszadó személyének elutasításáról Bauer Tamás (SZDSZ) - a miniszterelnökhöz - "Miképpen lehet az ÁPV Rt. elnök-vezérigazgatója a Postabank igazgatóságának tagja?" … Kiss Andor (MIÉP) - a pénzügyminiszterhez - "Hány százalékos volt a forintleértékelés augusztusban a valóságban?" címmel Dr. Rubovszky György (Fidesz) - a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszterhez - "Az előző kormány vezető tisztségviselőinek nagy… Dr. Szabó Zoltán (MSZP) - a pénzügyminiszterhez -"Ki finanszírozhat közpénzekből pártokat, és ki nem?" címmel Bejelentés helyettes válaszadó személyének elutasításáról Dr. Eörsi Mátyás (SZDSZ) - a pénzügyminiszterhez - "Az APEH elnökének kinevezése" címmel Bejelentés azonnali kérdés elmondásának elhalasztásáról Szabó Lukács (MIÉP) - a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszterhez - "Miért nem vásárolták fel az intervenciós keretből oly… Szita Károly (Fidesz) - a miniszterelnökhöz - "Rémhírterjesztés nyugdíjak ügyében" címmel Hegyi Gyula (MSZP) - a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszterhez - "Elzárták a csapokat?" címmel Filló Pál (MSZP) - a miniszterelnökhöz - "Hogyan tervezi a kormány az érdekegyeztetés jövőbeni működtetését?" címmel Kovács Kálmán (SZDSZ) - a pénzügyminiszterhez - "A nyugdíjasok nyugdíja sok?" címmel Dr. Varga István (MDF) - az igazságügy-miniszterhez - "A bíróság által jogerősen elítélt személyek szabadságvesztés-büntetésének … Kósa Lajos (Fidesz) - a pénzügyminiszterhez - "Megszűnik-e a bukott bankvezérek végkielégítésének gyakorlata?" címmel Páva Zoltán (MSZP) - a miniszterelnökhöz - "Milyen jogi háttere van a kijelölt miniszter, leendő miniszter kifejezésnek? Mire jog… Dr. Bazsa György (MSZP) - a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszterhez - "Hogyan fér össze az intézményi autonómiával a főiskol… Podolák György (MSZP) - a gazdasági miniszterhez - "Megoldható-e a Csepeli Csőgyár helyzete?" címmel Dr. Szakács Imre (Fidesz) - a belügyminiszterhez - "Miért nem biztosította az előző kormány az idei önkormányzati választások meg… Pápai Mihály (FKGP) - a honvédelmi miniszterhez - "Milyen tapasztalatai vannak a magyarországi lő- és gyakorlóterek külföldi csap… T. Asztalos Ildikó (SZDSZ) - a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszterhez - "Valóban leáll-e az M3-as autópálya továbbépítés… Döntés önálló indítványok sürgős tárgyalásáról Mentelmi ügy: Döntés Házszabálytól való eltérés tárgyában Személyi ügy: Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának és általános helyettesének 1997. évi tevékenységéről szóló beszámoló, valamint a b… A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről szóló beszámoló, valamint a beszámoló elfogadásáró… Az adatvédelmi biztos beszámolója, valamint a beszámoló elfogadásáról szóló országgyűlési határozati javaslat együttes általános … Az ülés bezárása

 

Arcanum Újságok
Arcanum Újságok

Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages