DR. BALOGH ANDRÁS

Teljes szövegű keresés

DR. BALOGH ANDRÁS
DR. BALOGH ANDRÁS köztársaságielnök-jelölt: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Köztársasági Elnök Úr! Tisztelt Miniszterelnök Úr! Hölgyeim és Uraim! Köszönöm mindazoknak, akik támogatásukkal lehetővé tették, hogy a Magyar Köztársaság államfőjelöltjeként szólhatok az Országgyűlés tagjaihoz és a magyar néphez.
A Magyar Szocialista Párt annak ismeretében jelölt, hogy meggyőződésem és programom szerint pártatlan elnök kívánok lenni, aki fő feladatának az ország és a nemzet egészének szolgálatát, a közös nemzeti érdekek következetes képviseletét, az alkotmányos rend tiszteletben tartását és védelmét tekinti. Az alkotmányos rend feltételezi, hogy olyan alkotmány legyen érvényben, amelyet Magyarország minden állampolgára tisztel, amelynek jó érzéssel és fenntartás nélkül aláveti magát. (Taps az MSZP padsoraiból.)
Kötelességemnek tartom a demokratikus értékek melletti egyértelmű kiállást, hangsúlyosan az egyéni és kollektív szabadságjogok, a vélemény- és szólásszabadság, a sajtó függetlensége és szabadsága maradéktalan érvényesülését. (Taps az MSZP padsoraiból.) Elutasítom a nemzeti és vallási hovatartozás alapján történő megkülönböztetést, és tűrhetetlennek tartom az emberi méltóság megsértését bármilyen hivatkozással.
Úgy vélem, a magyar demokráciában honfitársaimnak joguk van a félelem, a megalázottság és a kiszolgáltatottság nélküli életre. A demokrácia óriási és helyettesíthetetlen érték, ám tudatában vagyok annak, hogy a magyar állampolgárok közül sokan nem képesek vele élni, mert az egyenlő jogokhoz nem társulnak egyenlő életfeltételek és esélyek. Túl sokan nem jutnak hozzá hatékony és kulturált egészségügyi ellátáshoz, túl sokan nem tudják gyermekeiket színvonalas iskolákba küldeni, túl sokan kényszerülnek tétlenségre munkalehetőségek híján. Sokan a változás reménye nélkül élnek szegénységben, és még több embert fenyeget a létfeltételek romlása, a társadalmi lesüllyedés. Különösen fájdalmas, hogy a társadalmi egyenlőtlenséget sokan már gyermekkorukban megtapasztalják, és a nyugdíjasok tömegei becsületesen ledolgozott, munkás évek után alig képesek fenntartani magukat.
(13.10)
Nem lehetnek a politika irányítói közömbösek a fogyatékkal élők súlyos gondjai iránt. A köztársasági elnök feladatát e területen abban látom, hogy a társadalom lelkiismereteként hívja fel a figyelmet az emberek jelentős csoportjainak nehéz vagy kilátástalan helyzetére, és ösztönözze azokat a törekvéseket, amelyek a problémák megoldását célozzák.
Hölgyeim és Uraim! Megítélésem szerint a Magyar Köztársaság elnökének kötelessége állást foglalni a teljes foglalkoztatottságról mint elérendő célról. (Taps az MSZP soraiban.) Több mint másfél évszázada Kossuth Lajos a nemzeti érdekegyesítést látta a Magyarország felemelkedését célzó legfontosabb tennivalónak, ugyanis tapasztalatai már akkor meggyőzték arról, hogy a nemzeten belüli feloldhatatlannak tűnő érdekellentétek és a széthúzás lehetetlenné teszik a gazdasági, politikai és kulturális előrehaladást, és ezek az állapotok akár katasztrófához vezethetnek. Nemzetünknek most is szüksége van a megbékélésre és a nyugalomra. Ezek nélkül nem lehet erős, kiegyensúlyozott és tekintélyes Magyarországot építeni.
Állandó feladatomnak tekintem a nemzet egységének erősítését. Számomra a nemzeti egységnek két, egyaránt létfontosságú eleme van. Az egyik a belső nemzeti egység erősítése, ha szükséges, megteremtése, a magyar társadalom szétszakítottságának oldása, a gazdaság és kultúra fő áramlataiból kiszorultak felemelésével és a vesztesekkel való szolidaritás erősítésével. Szörnyű dolog az, hogy a mai magyar közbeszédben a vesztes, a lúzer gúny tárgya. A köztársasági elnöknek éppen a vesztesek oldalán kell állnia, mert ez nem valamiféle szégyen, vagy ha szégyen, nem azoknak szégyen, akik vesztesek. (Taps az MSZP soraiban.)
A másik eleme a nemzeti egységnek a magyarországi és a határon túli magyarok kapcsolatainak ápolása és olyan helyzet teremtése, amikor ismét és állandóan és félelem nélkül egymásra találjon a magyarság a határokon innen és túl.
A köztársasági elnök alapvető feladata Magyarország képviselete a nemzetközi közösség előtt, a magyar érdekek és törekvések megjelenítése a világban. Én örömmel vállalom az elmúlt két évtizedben kialakult magyar külpolitika fő irányait, ezen belül az uniós tagságot, az uniós létet és az uniós lehetőségek kihasználását és az Unió továbbfejlesztésére irányuló törekvéseket. E mellett az európai orientáció mellett az atlanti orientációt is alapvető érdekének tekintem a Magyar Köztársaságnak és a magyar népnek.
Magyarország létfontosságú érdeke szuverenitásának megőrzése és a külvilággal való sokoldalú kapcsolatok fejlesztése, hiszen az országunk méretéből, a világgazdaság és az európai gazdasági-politikai rendszer ismeretében nekünk szoros, mindennapi és minél jobb kapcsolatokat fönn kell tartani, de még egyszer hangsúlyozom, a magyar szuverenitás megtartásával, és elfogadva mindazokat az értékeket, amelyek a nemzetközi életben jelenleg, és főleg Európában, a civilizált világban dominánsak.
Ezzel együtt különleges hangsúlyt kívánok fektetni a szomszéd országokkal és a határon túli magyarokkal való kapcsolatokra. Ezek egymással szerves összefüggésben vannak, és én itt két rendező elvet tartok fontosnak. Az egyik az európai határok megváltoztathatatlanságának doktrínája, a másik viszont a gyámkodás nélküli felelősségvállalás a határon túli magyarok iránt. Én úgy gondolom, ha a két elvet együttesen tudjuk alkalmazni, ez elősegíti a határon túli magyarok státusának növelését, egyben a térség biztonságának és békéjének a megteremtését, illetve egyáltalán, ahol lehet, a fenntartását.
Hölgyeim és Uraim! Végezetül hadd osszam meg álmomat a jövő Magyarországáról. Képzeletemben én olyan Magyarországot látok, ahol működő demokrácia és esélyegyenlőség van, ahol gyors és fenntartható fejlődés bontakozik ki, nem téve tönkre a környezetet, ahol öntudatos, büszke és sikeres emberek élnek, és egy humánus, toleráns és mosolygó Magyarországot kívánnak megteremteni és építeni. Együtt tudunk dolgozni, együtt kell dolgoznunk ezért a konstruktív és mosolygó Magyarországért.
Köszönöm szépen a figyelmüket. (Taps. - Hosszan tartó, ütemes taps az MSZP soraiban.)

 

 

Arcanum Újságok
Arcanum Újságok

Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

LanguagesArcanum Újságok

Arcanum Újságok
Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem