2013. március 5 (258. szám)

Teljes szövegű keresés

2013. március 5 (258. szám)
2013. március 5-én, kedden délelőtt 9 órakor
258. szám
A 2010-2014-es országgyűlési ciklus
Balczó Zoltán, Jakab István és
dr. Latorcai János
elnöklete alatt
Jegyzők: Göndör István, dr. Tiba István,
Szűcs Lajos, Z. Kárpát Dániel
 
 
Tárgyai • Hasáb
 
 
Dr. Szanyi Tibor (MSZP) • 46791
Dr. Klinghammer István emberi erőforrások minisztériumi államtitkár • 46792
Novák Előd (Jobbik) • 46794
Németh Zsolt külügyminisztériumi államtitkár • 46795
Michl József (KDNP) • 46797
Soltész Miklós emberi erőforrások minisztériumi államtitkár • 46798
 
 
Dr. Tiba István jegyző • 46800
 
A behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló törvényjavaslat • 46800
A fekvőbeteg-szakellátó és egyes fekvőbeteg-szakellátóhoz kapcsolódó egészségügyi háttérszolgáltatást nyújtó, 100%-os állami tulajdonban lévő, valamint azok 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok által ellátott feladatok központi költségvetési szervek általi átvételéről, valamint az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről szóló törvényjavaslat • 46800
 
 
 
 
 
 
 
Bejelentés:
Dr. Tiba István jegyző • 46804
Határozathozatal • 46805
Név szerinti szavazás a T/9929/47. számú ajánlás 12. pontjáról • 46805
Határozathozatal • 46812
 
Határozathozatal a záróvita szerkezetéről • 46813
Felszólalók:
Dr. Lamperth Mónika (MSZP) • 46813
Dr. Vas Imre (Fidesz) • 46814
Dr. Schiffer András (független) • 46815
Dr. Vas Imre (Fidesz) • 46816
Gulyás Gergely (Fidesz) • 46816
Dúró Dóra (Jobbik) • 46816
Gulyás Gergely (Fidesz) • 46817
Dr. Schiffer András (független) • 46817
Gulyás Gergely (Fidesz) • 46817
Dúró Dóra (Jobbik) • 46817
Dr. Vejkey Imre (KDNP) • 46818
Határozathozatal a módosító javaslatokról • 46818
Zárószavazás • 46818
 
 
Bartos Mónika (Fidesz), a napirendi pont előadója • 46819
Felszólalók:
Dr. Illés Zoltán vidékfejlesztési minisztériumi államtitkár • 46821
Dr. Nagy Andor, a fenntartható fejlődés bizottságának előadója • 46823
Sebestyén László (Fidesz) • 46824
Kepli Lajos (Jobbik) • 46825
Dr. Szél Bernadett (független) • 46827
Dr. Illés Zoltán vidékfejlesztési minisztériumi államtitkár • 46828
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz) • 46829
Ügyrendi kérdésben felszólaló:
Magyar Zoltán (Jobbik) • 46830
Felszólalók:
Dr. Illés Zoltán vidékfejlesztési minisztériumi államtitkár • 46830
Dr. Szél Bernadett (független) • 46833
Dr. Illés Zoltán vidékfejlesztési minisztériumi államtitkár • 46834
Vigh László (Fidesz) • 46835
Kepli Lajos (Jobbik) • 46835
Magyar Zoltán (Jobbik) • 46836
Bartos Mónika (Fidesz) előterjesztői válasza • 46837
 
Szatmáry Kristóf nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár, a napirendi pont előadója • 46838
Felszólalók:
Kiss Péter, a foglalkoztatási és munkaügyi bizottság kisebbségi véleményének ismertetője • 46842
Kucsák László, az oktatási, tudományos és kutatási bizottság előadója • 46844
Dr. Sós Tamás, a kisebbségi vélemény ismertetője • 46845
Sebestyén László, a Fidesz képviselőcsoportja részéről • 46846
Dr. Sós Tamás, az MSZP képviselőcsoportja részéről • 46849
Kiss Péter, az MSZP képviselőcsoportja részéről • 46852
Földi László, a KDNP képviselőcsoportja részéről • 46854
Bertha Szilvia, a Jobbik képviselőcsoportja részéről • 46857
 
Dr. Kontrát Károly belügyminisztériumi államtitkár, a napirendi pont előadója • 46862
Felszólalók:
Borbély Lénárd, a honvédelmi és rendészeti bizottság előadója • 46863
Borbély Lénárd (Fidesz) • 46864
Jámbor Nándor (Jobbik) • 46866
Dr. Staudt Gábor (Jobbik) • 46866
Juhász Ferenc (MSZP) • 46870
Dr. Kontrát Károly belügyminisztériumi államtitkár válasza • 46873
 
Dr. Bohács Zsolt, a sport- és turizmusbizottság előadója, a napirendi pont előadója • 46875
Felszólalók:
Dr. Simicskó István emberi erőforrások minisztériumi államtitkár • 46876
Dr. Vejkey Imre, a külügyi bizottság előadója • 46878
Németh Szilárd István (Fidesz) • 46879
Szilágyi György (Jobbik) • 46881
Zsiga Marcell (Fidesz) • 46884
Földi László (KDNP) • 46885
Németh Szilárd István (Fidesz) • 46885
Szilágyi György (Jobbik) • 46886
Dr. Simicskó István emberi erőforrások minisztériumi államtitkár • 46887
Vincze László (Fidesz) • 46887
Szilágyi György (Jobbik) • 46888
Dr. Gyimesi Endre (Fidesz) • 46888
Dr. Simicskó István emberi erőforrások minisztériumi államtitkár • 46889
Földesi Gyula (Fidesz) • 46889
Ágh Péter (Fidesz) • 46890
Horváth András Tibor (MSZP) • 46891
Dr. Varga László (MSZP) • 46891
 
Dr. Rétvári Bence közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár, a napirendi pont előadója • 46892
Felszólalók:
Kozma Péter, az alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság előadója • 46894
Kozma Péter (Fidesz) • 46894
Bertha Szilvia (Jobbik) • 46895
Dr. Staudt Gábor (Jobbik) • 46898
Dr. Rétvári Bence közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár válasza • 46901
 
Czerván György vidékfejlesztési minisztériumi államtitkár, a napirendi pont előadója • 46904
Felszólalók:
Pócs János, a mezőgazdasági bizottság előadója • 46905
Gőgös Zoltán, a kisebbségi vélemény ismertetője • 46906
Dr. Tóth József (Fidesz) • 46908
Pócs János (Fidesz) • 46909
Dr. Gyimesi Endre (Fidesz) • 46910
Gőgös Zoltán (MSZP) • 46910
Pócs János (Fidesz) • 46915
Magyar Zoltán (Jobbik) • 46916
Lengyel Szilvia (független) • 46917
Ékes József (Fidesz) • 46919
Dr. Horváth János (Fidesz) • 46920
Czerván György vidékfejlesztési minisztériumi államtitkár válasza • 46922
 
Határozathozatal a részletes vita szerkezetéről • 46923
Felszólaló:
Dr. Kiss Sándor (Jobbik) • 46924
 
Határozathozatal a részletes vita szerkezetéről • 46926
Dr. Fónagy János nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár válasza • 46926
 
Rónaszékiné Keresztes Monika (Fidesz) • 46927
 
 
 
 
Az ülésen jelen voltak:
ORBÁN VIKTOR miniszterelnök, DR. FAZEKAS SÁNDOR vidékfejlesztési miniszter, CZERVÁN GYÖRGY és DR. ILLÉS ZOLTÁN államtitkárok, DR. FÓNAGY JÁNOS nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár, DR. HENDE CSABA honvédelmi miniszter, NÉMETH ZSOLT külügyminisztériumi államtitkár, SZATMÁRY KRISTÓF nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár, DR. NAVRACSICS TIBOR közigazgatási és igazságügyi miniszter és DR. RÉTVÁRI BENCE államtitkár, DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár, DR. SIMICSKÓ ISTVÁN, DR. KLINGHAMMER ISTVÁN, HALÁSZ JÁNOS és SOLTÉSZ MIKLÓS emberi erőforrások minisztériumi államtitkárok, VARGA MIHÁLY tárca nélküli miniszter, DR. SEMJÉN ZSOLT tárca nélküli miniszter.
 
 

 

Az ülésnap megnyitása Napirenden kívüli felszólalók: Bejelentés önálló indítvány tárgysorozatba-vételének elutasításáról: Határozathozatal részletes vitára bocsátásokról: A Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról szóló 1990. évi XII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat határozathozatala A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat kivételes sü… A Magyar Művészeti Akadémia működésével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatokról … Az egyes igazságügyi jogviszonyokban alkalmazandó felső korhatárral kapcsolatos törvénymódosításokról szóló törvényjavaslathoz be… Az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényekne… A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása Magyarország Alaptörvényének negyedik módosítása című törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatokról történő szavazás Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárósz… Magyarország Alaptörvényének negyedik módosítása című törvényjavaslat T/9929/47. számú ajánlás 12. pontjáról történt név szerinti… A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, valamint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII… A felnőttképzésről szóló törvényjavaslat általános vitája A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról szóló törvé… A birkózás sportág a nyári olimpiai játékok programján való megőrzésének támogatásáról szóló országgyűlési határozati javaslat ál… A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája Az egyes agrár tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája A fekvőbeteg-szakellátó és egyes fekvőbeteg-szakellátóhoz kapcsolódó egészségügyi háttérszolgáltatást nyújtó, 100%-os állami tula… A behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló törvényjavaslat részletes vitája Napirenden kívüli felszólaló: Az Országgyűlés következő ülésének összehívása Az ülés bezárása

 

Arcanum Újságok
Arcanum Újságok

Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages