SZABÓ ZSOLT

Teljes szövegű keresés

SZABÓ ZSOLT
SZABÓ ZSOLT nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár, a napirendi pont előadója: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Az önök előtt lévő törvényjavaslat célja, hogy a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság bevételét képező díjak törvényi szintű szabályozásának a rendezését és ezáltal az európai uniós jogból fakadó jogharmonizációs kötelezettségnek való megfelelést biztosítsuk. A kormány idén februárban az uniós jogi rendeletekkel összhangban döntött a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság létrehozásáról és annak hatósági feladatairól, illetve a hatóság feladata konkrétan a klímagázokkal kapcsolatos tevékenységek ellenőrzése, felügyelete és a 2015. január 15-e óta hatályos szabályozási rendszer végrehajtása.
(13.20)
A törvényjavaslat a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság feladatainak megfelelő színvonalon történő ellátását és végrehajtását szolgáló díjfizetési rendszer bevételezéséről rendelkezik. A hatóság kötelező feladatellátása a közvetlenül alkalmazandó uniós jogi rendeletekből fakad, amely feladatellátáshoz megfelelő pénzügyi háttérre van szükség.
Az új díjbevételi rendszer emellett, hogy a vállalkozói terheket magát csökkenti, a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság létrehozásával és üzemelésével kapcsolatos költségeket is fedezi egyben. Így a hatóság működése és működtetése nem terheli a központi költségvetést, azt saját bevételből tudja biztosítani. A bevezetni javasolt díjak célja tehát nem a vállalkozói terhek növelése, sőt a tervezett díjfizetési rendszer átlagosan 25-40 százalék közötti tehercsökkenést jelent az érintett piaci ágazat számára a 2009 óta tervezett díjakhoz képest.
A hatósági díj biztosítja a rendszeres hatósági ellenőrzési feladatok ellátását, az ehhez szükséges speciális tárgyi, dologi feltételek megteremtését, a teljes ágazatot lefedő úgynevezett klímagáz-adat-bázis fenntartását, működtetését, a képzési rendszerek fenntartását, a képesítési és a vizsgáztatási feladatok ellátását. Ennek keretében megfelelő törvényi szabályozáshoz köti a hatósági felügyeleti díjfizetési rendszert, amely egyben átláthatóságot biztosít a beszedett díjak felhasználását és elszámolását illetően.
Magyarország a gazdasági stabilitásról szóló törvény 2012. január 1-jei hatálybalépése óta szigorú keretek közé szorítja a társadalmat érintő fizetési kötelezettségre vonatkozó szabályozásokat és rendelkezéseket egyaránt. Minderre tekintettel a kialakítandó díjfizetési rendszer figyelembe veszi az uniós jogból fakadó kötelezettségek teljesítésével összefüggésben keletkező hatósági feladatokat, azok mennyiségét, továbbá az érintett szakági terület nagyságát, annak piaci versenyhelyzetét is egyben. A rendszer kialakítása során ezért döntöttünk olyan elektronikus rendszer fenntartása és üzemeltetése mellett, amely hozzájárul a vállalkozások adminisztratív terheinek csökkentéséhez, ugyanakkor munkavégzésüket hatékonyabbá, naprakészebbé, átláthatóbbá teszi, elősegíti a vállalkozások EU felé könnyebben teljesítendő jelentéstételi kötelezettségét is egyben. Ez az informatikai szolgáltatás úgynevezett klímagáz-adatbázis megnevezéssel 2015. március 25-én kezdte meg a működését. Az adatbázis a hatósági felügyeleti és ellenőrzési tevékenységek legfontosabb pillére egyben, valamennyi adatszolgáltatással, nyilvántartással, forgalombahozatali nyomon követéssel, jelentések meglétével, az elvégzendő karbantartási és ellenőrzési feladatok hatóság általi ellenőrzésével, valamint a képesítésekkel és vizsgáztatásokkal kapcsolatos nyilvántartással összefüggő adatot tartalmaz. A hatóság ezen adatok alapján ellenőrizni tudja a piaci szereplőket, betartani és betartatni a területet érintő szabályozást.
Tisztelt Országgyűlés! Az elmondottak értelmében tehát a törvényjavaslat egy olyan díjfizetési rendszer bevezetésére tesz javaslatot, amely mind a piaci szereplők, mind a hatóság számára biztosítja a megfelelő adatnyilvántartást, adatkezelést, szabálytalanság észlelése esetén pedig megfelelő eljárási cselekmény meglétét.
Mindezekre hivatkozva kérem önöket, hogy a törvényjavaslatot megvitatást követően támogassák. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiból.)

 

 

Arcanum Újságok
Arcanum Újságok

Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

LanguagesArcanum Újságok

Arcanum Újságok
Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem