VARGA GÁBOR,

Teljes szövegű keresés

VARGA GÁBOR,
VARGA GÁBOR, a Fidesz képviselőcsoportja részéről: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! A tisztelt Ház előtti T/4020. számú törvényjavaslat célja a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság bevételeit képező díjak törvényi szintű szabályozásainak rendezése.
Az uniós szabályozás 2009 óta előírja az illető szabályozási területet érintően a hatósági feladatok ellátását. Ezen feladatokat nem irányelv rögzíti, hanem uniós jogi rendelet, mely a hazai szabályozásban kötelező feladatokat teremt, hazai szabályozás hiányában is.
A 2015. február 18-án napján hatályba lépett 14/2015. kormányrendelet elfogadásával a kormány döntött a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság felállításáról és - összhangban az uniós jogi rendeletekkel - annak hatósági feladatellátásáról, mely feladat a klímagázokkal kapcsolatos tevékenységek ellenőrzése, felügyelete és törvényi rendelkezés alapján a 2015. január 15. óta hatályos szabályozási rendszer végrehajtása. A törvényjavaslatban rögzített díjfizetési rendszer bevezetése szükséges a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság hatósági feladatainak megfelelő színvonalon történő ellátásához és végrehajtásához, pénzügyi hátterének biztosításához.
Tisztelt Ház! A bevezetni tervezett díjak célja nem a vállalkozói terhek növelése, az adatbázisban tárolt adatok alapján számolva a tervezett díjfizetési rendszer átlagosan 25-40 százalék közötti tehercsökkenést jelent az érintett piaci ágazat számára a 2009 óta fizetett díjak rendszeréhez képest. A vállalkozói terhek csökkentése mellett a díjbevételek a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság felállításával és üzemeltetésével kapcsolatos költségeket is fedezik, így a hatóság működése és működtetése nem terheli a központi költségvetést, azt saját bevételeiből tudja biztosítani.
(Földi Lászlót a jegyzői székben dr. Szűcs Lajos váltja fel.)
Tisztelt Országgyűlés! A 2009 óta alkalmazott HLH-monitoringrendszer helyébe a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság által kezelt egységes klímagáz-adatbázis lépett, amely 2015. március 25-én kezdte meg működését. Az adatbázis célja a klímagázok, a HR-szektor üzemszerűen helyhez kötött klímagázos rendszerei, mint például hűtő- és légkondicionáló berendezések, hőszivattyúk, tűzvédelmi berendezések, az MR-szektor üzemszerűen helyet változtató vagy helyváltoztatásra képes klímagázos rendszerei, mint például a hűtőkamionok hűtőegységei, valamint a klímagázokat tartalmazó vagy azzal működtetett berendezések felhasználásának, használatának, a klímagázok forgalomba helyezésének, felhasználásának és ártalmatlanításának nyomon követése.
Az említett klímagáz-adatbázisban regisztrációra kötelezett a 14/2015. kormányrendelet 5. §-ának (2) bekezdése alapján minden olyan vállalkozás, amely klímagázt vagy klímagázt tartalmazó vagy azzal működtetett berendezéseket az ország területén gyárt, oda behoz vagy onnan kivisz, címkéz, valamint forgalomba helyez; valamint minden olyan vállalkozás, amely klímagázt vásárol, elad, használ, új címkével lát el, szivárgásvizsgálatot és visszanyerést végez, regenerál, ártalmatlanít, valamint regenerálásra vagy ártalmatlanításra lead; minden olyan vállalkozás, amely klímagázzal előtöltött vagy azzal működtetett alkalmazás telepítését, beüzemelését, címkézését, karbantartását, szervizelését, szivárgásvizsgálatát, javítását, valamint használaton kívül helyezését végzi; valamint minden olyan üzemeltető, tulajdonos, amely szivárgásvizsgálatra kötelezett klímagázt vagy újonnan telepített, fluortartalmú, üvegházhatású gázokat tartalmazó, honvédségi alkalmazásnak nem minősülő alkalmazásokat üzemel, tulajdonol vagy tárol.
Az érintetteket vizsgálva megállapítható, hogy az új adatbázis és díjfizetési rendszer körülbelül 3500-4500 vállalkozást és körülbelül 100-150 ezer darab berendezést érint.
(13.30)
A klímagáz-adatbázis hozzájárul a vállalkozások adminisztratív terheinek csökkentéséhez, ugyanakkor munkavégzésüket hatékonyabbá, napra késszé teszi, ezáltal hozzájárulva ahhoz is, hogy a vállalkozások az EU felé is könnyebben és egyszerűbben teljesíthessék jelentéstételi kötelezettségüket.
Tisztelt Ház! A 14/2015-ös kormányrendelet 2015. február 18-ai hatálybalépése óta a hatósághoz számos olyan megkeresés érkezett, amely a szakmai érdeklődésen kívül üdvözli a hatósági fellépés megjelenését. A díjfizetési rendszerrel kapcsolatos előzetes vizsgálatok és a piaci visszajelzések is igazolták, hogy a hatósági jelenlét nélkül az érintett szakági terület követhetetlen, átláthatatlan lenne.
A hatósági felügyeleti és ellenőrzési tevékenységek legfontosabb pillére a klímagáz-adatbázis, amely gyakorlatilag 840 darab leprogramozott és összefüggő Excel-táblát és hozzákapcsolódó elektronikus hálózatot jelent. Valamennyi, a szakterületet érintő adat itt fut össze, kapcsolódik egymáshoz. Például az adatszolgáltatások és a nyilvántartások, a forgalomba-hozatali nyomon követés, a jelentések megtétele, a kötelezően a tulajdonosok, üzemeltetők által elvégzendő karbantartási és ellenőrzési feladatok hatóság általi ellenőrzése és azok vezetése, a képesítésekkel és vizsgáztatásokkal kapcsolatos nyilvántartások, igazolások érvényességének nyomon követése, a tantárgyak felvétele, képzési anyagok rendelkezésre állása.
Tisztelt Ház! A jelenlegi gazdasági helyzetben nem megengedhető, hogy a magyar vállalkozások hátrányosabb helyzetbe kerüljenek, mint a jelenlegi helyzetük. Ehhez pedig elengedhetetlen, hogy a hatóság, amennyiben a technikai, tárgyi, műszaki feltételek adottak, biztosítsa a tevékenység végzéséhez szükséges feltételeket akként, hogy a fenntartáshoz azok is hozzájáruljanak, akiknek érdekében a rendszer működtetése történik. Ezért elengedhetetlen egy olyan díjfizetési rendszer bevezetése, amely mind a piaci szereplők számára, mind a hatóság számára biztosítja a megfelelő adatnyilvántartást és adatkezelést, valamint szabálytalanság észlelése esetén a megfelelő eljárási cselekmény megtételét.
Kérem a tisztelt Házat, támogassák az előttünk fekvő törvényjavaslatot. Köszönöm, hogy meghallgattak. (Szórványos taps a kormánypárti sorokból.)

 

 

Arcanum Újságok
Arcanum Újságok

Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

LanguagesArcanum Újságok

Arcanum Újságok
Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem