DR. FÓNAGY JÁNOS

Teljes szövegű keresés

DR. FÓNAGY JÁNOS
DR. FÓNAGY JÁNOS nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár, a napirendi pont előadója: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! A közelmúltban több alkalommal is értesülhettek a Budapesti Vegyiművek Zrt. Illatos úti telephelyén kialakult környezeti problémákról. A kormány elkötelezett a kialakult helyzet gyors, szakszerű és hatékony rendezése iránt, amely, figyelemmel arra, hogy a felszámolás alatt álló társaság nem rendelkezik a környezeti kárelhárítás fedezetéül szolgáló, rövid időn belül értékesíthető vagyonnal, állami források bevonását teszi szükségessé. A telephelyen felhalmozott veszélyes hulladék elszállítása az állam által megelőlegezett költségen 2015 májusában megkezdődött és ez év végére teljes mértékben befejeződik.
(A jegyzői székben Mirkóczki Ádámot
Hegedűs Lorántné váltja fel.)
A kormány a hasonló helyzetek hatékony kezelésére olyan megoldást kíván biztosítani, amely a konkrét eseten túl a jövőre nézve általánosan alkalmazható, és a környezetvédelmi szempontok hatékony érvényesítése mellett az állami költségvetési források ésszerű, jó gazda módjára történő felhasználását teljes mértékben szem előtt tartja.
A törvényjavaslat tartalmazza azokat a módosításokat, amelyek biztosítják a környezetvédelmi szempontoknak a csődeljárásokban és a felszámolási eljárásokban való hatékonyabb érvényesítését, továbbá az állam által a környezeti kárelhárításra fordított költségek megtérülését. A környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény értelmében a környezetkárosodást megelőző intézkedések és a helyreállítási intézkedések költségeit az állam köteles finanszírozni, ha azok másra nem háríthatók át. A felszámolási eljárás alatt álló gazdálkodó szervezetek esetén jó eséllyel lehet számítani arra, hogy az adós nem rendelkezik a kárelhárításhoz szükséges likvid vagyonnal, így a költségeket az államnak kell megelőlegeznie, ésszerű elvárás azonban, hogy a költségvetési forrásból megelőlegezett költségek a felszámolási vagyonból megtérüljenek. A törvényjavaslat biztosítja annak lehetőségét, hogy a katasztrófavédelmi, természetvédelmi vagy környezetvédelmi indokból elvégzett környezeti kárelhárítás állam által megelőlegezett költsége felszámolási költségként érvényesíthető legyen.
A törvényjavaslat értelmében katasztrófavédelmi, természetvédelmi vagy környezetvédelmi indok esetén a gazdálkodó szervezet a csődeljárás, illetve a felszámolási eljárás teljes ideje alatt stratégiailag kiemelt jelentőségűnek minősíthető, megteremtve ezzel az állami felszámoló bevonását, illetve a csődeljárás és a felszámolási eljárás általános szabályaitól eltérő speciális rendelkezések alkalmazását. A stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetek esetén rövidebb eljárási határidő, a vagyon értékesítésére pedig speciális eljárási szabályok vonatkoznak.
Az állami felszámoló a törvény által meghatározott esetekben és célokból, különösen a környezetvédelmi szempontokra vagy működő üzemként történő értékesítésre tekintettel, zártkörű pályázaton, szakmai befektetőnek értékesítheti az adós vagyonát.
A törvényjavaslat módosítja a kisajátításról szóló törvénynek a kártalanítási összeg megállapításával kapcsolatos rendelkezéseit abban az esetben, ha a kisajátításra az ingatlannyilvántartásban feljegyzett tartós környezetkárosodás felszámolása érdekében kerül sor.
(11.20)
A kisajátításról szóló törvény szerint a kisajátított ingatlan tulajdonosát teljes, azonnali és feltétlen kártalanítás illeti meg, melynek megállapítása során fő szabályként az ingatlan forgalmi értékét kell figyelembe venni. Ha az állam az ingatlanon környezeti kárelhárítást hajt végre, úgy az közvetlenül eredményezi az ingatlan forgalmi értékének és ezáltal - az ingatlan esetleges későbbi kisajátítása esetén - a kártalanítási összegnek a növekedését.
A törvényjavaslat a kétszeres költségviselés kiküszöbölése érdekében kimondja, hogy a kártalanítás összegét csökkenteni kell a környezeti kárelhárítási intézkedések költségeivel, vagy ha ez az érték magasabb, a kárelhárítás eredményeként keletkező forgalmi értéknövekmény összegével. Csökkenteni kell a kártalanítás összegét azon forgalmi értéknövekménnyel is, amely a kisajátítást kérő által nyújtott támogatás felhasználásával valósul meg. A kártalanítás összegének csökkentése nem példa nélküli, a kisajátításról szóló törvény jelenleg is tartalmaz ilyen rendelkezést a műemlékek kisajátítása esetére. A kártalanítási összeg csökkentésére vonatkozó rendelkezések igazságosak, ésszerűek és a közpénzek hatékony felhasználásának követelményét maradéktalanul érvényesítik. Az állam megalapozottan vonhatja le a kártalanítási összegből azokat az általa korábban már viselt költségeket, amelyek az ingatlan forgalmi értékét megnövelték.
A törvényjavaslat által tartalmazott rendelkezések összhangban állnak az Alaptörvény XX. és XXI. cikkével, amely mindenki számára biztosítja a testi és lelki egészséghez, valamint az egészséges környezethez való jogot. A törvényjavaslat erősíti a környezetvédelmi szempontokat a felszámolási és kisajátítási eljárásokban, ugyanakkor biztosítja azt is, hogy az állam által a környezetvédelmi követelmények érvényesítése érdekében tett intézkedések költsége legalább részben megtérüljön.
Tisztelt Országgyűlés! Mindezek alapján elmondható, hogy a környezetvédelmi szempontoknak a felszámolási eljárásokban történő hatékony érvényesítését, valamint a környezeti terhek felszámolása érdekében történő kisajátítás szabályait ésszerűsítő, a közpénzzel történő hatékony gazdálkodást szem előtt tartó törvényjavaslatot terjesztek elő, ezért kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy azt támogatni szíveskedjék.
Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm, elnök úr. (Taps a Fidesz soraiban.)

 

 

Arcanum Újságok
Arcanum Újságok

Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

LanguagesArcanum Újságok

Arcanum Újságok
Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem