Az egyes jogállási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés

Teljes szövegű keresés

Az egyes jogállási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés
Tisztelt Országgyűlés! (Folyamatos zaj.) Tisztelt Képviselőtársaim! Soron következik az egyes jogállási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. Az előterjesztés T/3019. számon a parlamenti informatikai hálózaton valamennyiük számára elérhető. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/3019/17., összegző jelentését pedig T/3019/18. számon terjesztette elő.
Most a határozathozatalok következnek. Tájékoztatom önöket, hogy a házszabály 48. § (4) be-kezdése alapján a Jobbik képviselőcsoportja a T/3019/9., 10. és 11. számú, az MSZP képviselőcsoportja pedig a T/3019/3. és 4. számú módosító javaslat fenntartását kezdeményezte. Először ezekről határozunk.
A T/3019/11. számú módosító javaslatban Gyüre Csaba és mások indítványának fenntartásáról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e a javaslatot.
Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 19 igen, 142 nem és 34 tartózkodó szavazattal elutasította.
A T/3019/4. számú módosító javaslatban Bárándy Gergely indítványa következik. (Zaj. - Az elnök csenget.) Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e ezt a javaslatot.
Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 43 igen, 130 nem és 23 tartózkodó szavazattal elutasította.
A T/3019/3. számú módosító javaslatban Bárándy Gergely és Gúr Nándor javaslatáról döntünk. A javaslat fenntartása kizárja a T/3019/9. számú módosító indítvány fenntartását. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e a 3019/3. számú javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 65 igen, 128 nem és 2 tartózkodó szavazattal elvetette.
A T/3019/9. számú módosító javaslatban Gyüre Csaba és Staudt Gábor indítványa következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e ezt a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 55 igen, 135 nem és 5 tartózkodó szavazattal nem tartotta fenn.
A T/3019/10. számú módosító javaslatban Gyüre Csaba és Staudt Gábor tettek javaslatot. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e ezt a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 57 igen, 134 nem és 5 tartózkodó szavazattal nem tartotta fenn.
Mivel az Országgyűlés módosító javaslatot nem tartott fenn, most az összegző módosító javaslatról döntünk. Tájékoztatom önöket, hogy a házszabály 48. § (2) bekezdése alapján az előterjesztő, valamint az MSZP képviselőcsoportja az összegző módosító javaslat 3. pontjáról, a Fidesz képviselőcsoportja pedig annak 6., 7. és 10. pontjáról külön szavazást kezdeményezett. Először az előterjesztő, valamint az MSZP kezdeményezéséről, majd a Fidesz kéréséről döntünk. Ezt követően határozunk majd az összegző módosító javaslat további pontjairól.
(10.20)
Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Országgyűlés! Az összegző módosító javaslat 3. pontjában a bizottság a törvényjavaslatot új 28. §-sal egészíti ki. Ebben a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 134. §-ának módosításával az illetménykiegészítésre jogosultak körének bővítésére tesz javaslatot. Az előterjesztő és az MSZP is kérte a külön döntést. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az összegző módosító javaslat 3. pontját.
Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatpontot 65 igen, 130 nem és 1 tartózkodó szavazat mellett nem fogadta el.
Az összegző módosító javaslat 6. pontjában a bizottság az előterjesztés 40. §-ának módosítását javasolja. Ebben az országgyűlési törvény 44/A. §-ának módosításával a közjogi tisztségviselői igazolvány kiállításának szabályaira tesz javaslatot. A Fidesz képviselőcsoportja kérésére külön döntünk. A 6. pont elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az összegző módosító javaslat 6. pontját. Kérem, szavazzanak a jelenlévők kétharmadával! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslat 6. pontját 130 igen, 44 nem és 22 tartózkodó szavazattal nem fogadta el.
(Közbeszólás az MSZP soraiból: Hozzá kell szokni, hogy nincs meg! - Dr. Schiffer András és az MSZP-frakció tapsol.)
Az összegző módosító javaslat 7. pontjában a bizottság az országgyűlési törvény 145. §-ának kiegészítésével az igazolványokra vonatkozó átmeneti rendelkezést terjeszt elő. A Fidesz kérésére külön döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az összegző módosító javaslat 7. pontját. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatpontot 24 igen, 169 nem és 3 tartózkodó szavazat mellett nem fogadta el.
Az összegző módosító javaslat 10. pontjában a bizottság a 45. § elhagyását javasolja, amely a minősített többségre utaló záradékot tartalmazza. A Fidesz kérésére erről külön döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az összegző módosító javaslat 10. pontját.
Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatpontot 130 igen, 65 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül elfogadta.
Most az összegző módosító javaslat további pontjairól határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Törvényalkotási bizottság T/3019/17. számú összegző módosító javaslatának további pontjait. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslat további pontjait 131 igen, 43 nem és 22 tartózkodó szavazat mellett elfogadta.
Most a zárószavazás következik. Arra figyelemmel, hogy az imént az Országgyűlés nem fogadta el az összegző módosító javaslat minden pontját, a zárószavazás során a törvényjavaslatnak az összegző módosító javaslat elfogadott pontjaival módosult szövegéről kell döntenünk.
Felhívom szíves figyelmüket, hogy a törvényjavaslat 40. §-ában foglalt rendelkezések elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Erre figyelemmel a zárószavazásra két részletben kerül sor.
Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a módosult törvényjavaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak a jelenlévők kétharmadával! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a minősített többséget igénylő rendelkezéseket 173 nem és 22 tartózkodó szavazat mellett, elfogadó szavazat nélkül elvetette.
Most a határozati házszabály 50. § (3) bekezdése értelmében kétperces tárgyalási szünetet rendelek el. (Rövid szünet.)
Tisztelt Képviselőtársaim! Kérem, foglalják el helyüket, folytatjuk a szavazásokat. Azon képviselőtársaim, akik nem értették ennek a szünetnek a szükségességét: a határozati házszabály értelmében ilyenkor az előterjesztő kérheti a zárószavazásnak az elhalasztását, és erre adtam a két percben lehetőséget. Miniszter úr tájékoztatott, hogy mehetünk tovább. Megyünk is tovább. Kérem képviselőtársaimat, foglalják el helyüket. Köszönöm szépen. Megvárom, míg miniszter úr is a helyére megy. Köszönöm szépen.
Most a módosult törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő részeiről határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az egyszerű többséget igénylő rendelkezéseket.
Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egyszerű többséget igénylő rendelkezéseket 131 igen, 43 nem és 21 tartózkodó szavazat mellett elfogadta.

 

 

Arcanum Újságok
Arcanum Újságok

Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

LanguagesArcanum Újságok

Arcanum Újságok
Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem