KORÓZS LAJOS,

Teljes szövegű keresés

KORÓZS LAJOS,
KORÓZS LAJOS, az MSZP képviselőcsoportja részéről: Köszönöm a szót. Tisztelt Ház! Ahogy az államtitkár úr is említette, a két ország esetében az európai uniós tagságunkból adódóan, illetve az Európai Tanács által megfogalmazott elvek alapján kerül megkötésre ez a nemzetközi szerződés. Én úgy látom, ennek - pontokba szedve - hat olyan pontja van, amit nagyon fontos rögzíteni.
Az egyik az alkalmazandó jog; egyértelműen meghatározza a másik ország területén való munkavégzés, illetve az ezzel összefüggő tartózkodás esetében. Itt elsősorban fő szabályként kell megfogalmazni, hogy a foglalkoztatott személyre a munkavégzés helye szerinti jogszabályok vonatkoznak, és az ez alóli kivételeket egyértelműen rögzíteni kell a megállapodásban - ezt hangsúlyoznom kellett.
A második ilyen, hogy az ellátásokra való jogot biztosítani kell mind a két félnek.
A harmadik: a már megszerzett jogokat fenn kell tartani és tiszteletben kell tartani mindkét félnek.
A negyedik ilyen pont a jogosultsági időtartamok összeszámítása. A nyugdíj esetében ez a „pro rata” elvet jelenti, ami nem szól másról, mint hogy mindenki teherviselő félként a ráeső hányadot kell hogy finanszírozza a társadalombiztosítási nyugellátás esetében.
Az ötödik ilyen pont az ellátásokhoz való hozzáférés Magyarország esetében, illetve az ellátás folyósításának biztosítása, és a hatodik természetesen az arányos teherviselés.
Ez alapján az egyezmény alapján Magyarország biztosítja a magyar és az albán jog szerinti öregségi, valamint elhalálozás esetén járó nyugellátásokra jogosultságot szerzett személyek részére ezen megszerzett jogaik megőrzését abban az esetben is, ha mindkét ország nyugdíjbiztosítási rendszerében szereznek biztosítási időt.
Hangsúlyozni kell a kiküldetéssel kapcsolatos álláspontokat. Ez alapján az egyezmény lehetővé teszi, hogy hosszabb távon, legfeljebb 24 hónapig, tehát két évig terjedő kiküldetés keretében végzett munkavégzés, illetve önálló vállalkozói tevékenység esetén a másik szerződő fél területére kiküldött biztosított munkavállaló, illetve önálló vállalkozó a kiküldő állam joghatósága alatt maradjon, és abban az államban tartsa meg biztosítási jogviszonyát, illetve teljesítse a társadalombiztosítással összefüggő, különösen a járulékfizetésre vonatkozó kötelezettségeit is.
Az egyezmény nagyon helyesen kiterjed az egészségbiztosítási ellátások, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai, valamint a munkahelyi balesetekkel, illetve a foglalkozási megbetegedésekkel összefüggő ellátások jogosultsági szabályainak koordinációjára is.
Ki kell hogy térjek az öregség nyugdíj, illetve a haláleset és a rokkantság, többek között a megváltozott munkaképességűek esetén járó ellátások legfontosabb szabályozási pontjára. A modern szociális biztonsági egyezményes elvek szerint az ellátások megállapítása - már az előbb utaltam rá - a „pro rata” elv alapján történik. Abban az esetben, ha a nyugellátásra való jogosultságot nem lehet megszerezni a kizárólag egyik szerződő államban megszerzett szolgálati idő alapján, lehetőség nyílik arra, hogy az egyes országok ellátását nyújtó illetékes intézmények figyelembe vegyék a másik ország biztosítási rendszerében szerzett szolgálati időt. Itt szeretnék kitérni arra, hogy ha így sem biztosítható - például Magyarország esetében, ha itt kéri a nyugdíja megállapítását, húsz év szolgálati idő kell ahhoz, hogy saját jogon járó öregségi nyugdíjat kapjon valaki -, akkor az egyezmény hatálya alá tartozó személy esetében harmadik országban szerzett szolgálati idő is beszámításra kerülhet. Ennyit szerettem volna elmondani.
A Szocialista Párt támogatja az egyezmény megkötését. Köszönöm szépen, elnök úr. (Taps az MSZP padsoraiból.)

 

 

Arcanum Újságok
Arcanum Újságok

Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

LanguagesArcanum Újságok

Arcanum Újságok
Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem