2016. december 6. kedd (194. szám)

Teljes szövegű keresés

2016. december 6. kedd (194. szám)
Országgyűlési Napló
Jakab István, dr. Latorcai János,
Lezsák Sándor és Sneider Tamás
elnöklete alatt
 
Jegyzők: Gelencsér Attila, Gúr Nándor, Ikotity István,
Móring József Attila, dr. Tiba István
Tárgyai • Hasáb
Dr. Hadházy Ákos (LMP) • 31773
Dr. Rétvári Bence emberi erőforrások minisztériumi államtitkár • 31774
Korózs Lajos (MSZP) • 31776
Dr. Rétvári Bence emberi erőforrások minisztériumi államtitkár • 31778
Dr. Staudt Gábor (Jobbik) • 31780
Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára • 31782
Harrach Péter (KDNP) • 31783
Dr. Rétvári Bence emberi erőforrások minisztériumi államtitkár • 31784
Dr. Hörcsik Richárd (Fidesz) • 31786
Dr. Völner Pál igazságügyi minisztériumi államtitkár • 31788
Felszólalók:
Dr. Vas Imre, a Honvédelmi és rendészeti bizottság előadója • 31807
Demeter Márta (MSZP) • 31808
Vargha Tamás honvédelmi minisztériumi államtitkár előterjesztői válasza • 31809
Felszólalók:
Dr. Vas Imre, a Törvényalkotási bizottság előadója • 31810
Felszólalók:
Dr. Vas Imre, a Törvényalkotási bizottság előadója • 31811
Gúr Nándor (MSZP) • 31812
Hende Csaba (Fidesz) • 31813
Gúr Nándor (MSZP) • 31814
Dr. Szabó László külgazdasági és külügyminisztériumi államtitkár előterjesztői válasza • 31814
Felszólalók:
Dr. Vas Imre, a Törvényalkotási bizottság előadója • 31815
Ikotity István (LMP) • 31817
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz) • 31817
Dr. Vízkelety Mariann igazságügyi minisztériumi államtitkár előterjesztői válasza • 31819
Felszólalók:
Dr. Salacz László, a Törvényalkotási bizottság előadója • 31819
Felszólalók:
Dr. Salacz László, a Törvényalkotási bizottság előadója • 31820
Dr. Nagy István földművelésügyi minisztériumi államtitkár • 31821
Felszólalók:
Hadházy Sándor, a Törvényalkotási bizottság előadója • 31821
Felszólalók:
Dunai Mónika, a Törvényalkotási bizottság előadója • 31822
Felszólalók:
Dr. Selmeczi Gabriella, a Törvényalkotási bizottság előadója • 31823
Felszólalók:
Dr. Selmeczi Gabriella, a Törvényalkotási bizottság előadója • 31824
Horváth László (Fidesz), a napirendi pont előterjesztője • 31825
Czibere Károly emberi erőforrások minisztériumi államtitkár • 31827
Vágó Sebestyén (Jobbik) • 31828
Felszólalók:
Dr. Selmeczi Gabriella, a Törvényalkotási bizottság előadója • 31830
Veresné Novák Katalin emberi erőforrások minisztériumi államtitkár • 31831
Felszólalók:
Dr. Vas Imre (Fidesz) előterjesztői válasza • 31832
Felszólalók:
B. Nagy László, a Törvényalkotási bizottság előadója • 31833
Dr. Hoppál Péter emberi erőforrások minisztériumi államtitkár • 31833
B. Nagy László (Fidesz) előterjesztői válasza • 31833
Dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke, a napirendi pont előadója • 31834
Dr. Vas Imre, az Igazságügyi bizottság előadója, a napirendi pont előadója • 31841
Felszólalók:
Dr. Répássy Róbert, a Fidesz képviselőcsoportja részéről • 31841
Dr. Bárándy Gergely, az MSZP képviselőcsoportja részéről • 31845
Dr. Gyüre Csaba, a Jobbik képviselőcsoportja részéről • 31853
Gúr Nándor (MSZP) • 31862
Dr. Gyüre Csaba (Jobbik) • 31863
Dr. Bárándy Gergely (MSZP) • 31863
Dr. Répássy Róbert (Fidesz) • 31865
Dr. Gyüre Csaba (Jobbik) • 31867
Dr. Bárándy Gergely (MSZP) • 31869
Dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnökének előterjesztői válasza • 31874
Dr. Vas Imre, az Igazságügyi bizottság előadójának előterjesztői válasza • 31877
Gúr Nándor (MSZP) • 31878
Az ülésen jelen voltak:
DÖMÖTÖR CSABA, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára, DR. VÍZKELETY MARIANN igazságügyi minisztériumi államtitkár, DR. VÖLNER PÁL államtitkár, DR. NAGY ISTVÁN földművelésügyi minisztériumi államtitkár, VARGHA TAMÁS honvédelmi minisztériumi államtitkár, DR. SZABÓ LÁSZLÓ külgazdasági és külügyminisztériumi államtitkár, KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár, CZIBERE KÁROLY emberi erőforrások minisztériumi államtitkár, DR. HOPPÁL PÉTER államtitkár, DR. RÉTVÁRI BENCE államtitkár, VERESNÉ NOVÁK KATALIN államtitkár.
====================================
Az Országgyűlés őszi ülésszakának
29. ülésnapja
2016. december 6-án, kedden
(9.00 óra - Elnök: Jakab István
Jegyzők: Ikotity István és dr. Tiba István)

 

Az ülésnap megnyitása Napirend előtti felszólalók: A Magyarország Kormánya és Katar Állam Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárósza… A Magyarország Kormánya és az Egyiptomi Arab Köztársaság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről szóló törvé… A Magyarország Kormánya és a Szövetséges Transzformációs Főparancsnok Parancsnoksága, valamint a Szövetséges Erők Európai Legfels… A higanyról szóló Minamata Egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény és egyes törvények eljárásjogi kérdésekkel összefüggő módosításáról szóló… A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény módosítás… A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosításáról szóló törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő… A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérd… A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslathoz… A Magyar Corvin-lánc Testületről szóló törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavaz… A hivatalos statisztikáról szóló törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zá… A közigazgatási perrendtartásról szóló törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavaz… A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény, valamint a fogyasztókkal szem… Az elektronikus hírközléssel és a fogyasztóvédelemmel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslathoz benyújtot… A közlekedéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történ… Energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a … A nemzeti turizmusfejlesztésről szóló törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás Egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő dö… Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslathoz benyújtot… Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény eltérő szöveggel való hatálybalépéséről szóló törvén… Egyes törvényeknek a táncművészeti életjáradék bevezetésével összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslathoz benyújtott összegz… Egyes iskolaszövetkezetekkel összefüggő törvények módosításáról szóló törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról… A szakképzési és felnőttképzési hatósági feladatok átadásával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslathoz b… A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló… Egyes egészség- és önsegélyező szolgáltatások védelméről szóló törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történ… Döntés önálló indítványok tárgysorozatba vételéről A Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról szóló 35/2013. (V.16.) OGY határozat módosításáról szóló határozati javaslathoz … Egyes törvények honvédelmi kérdésekkel összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslathoz benyújtott bizottsági jelentések és az ö… A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2… A civil szervezetek és a cégek nyilvántartásával összefüggő eljárások módosításáról és gyorsításáról szóló törvényjavaslathoz ben… Zártkertként nyilvántartott ingatlanok művelés alóli kivonásával kapcsolatban egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat… A szőlő szaporítóanyag termesztés érdekében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefü… Az egyszerű bejelentés körének bővítésére és az építésügy területén érvényesítendő további bürokráciacsökkentésre vonatkozóan az … A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslathoz beny… A Szociális Munka Napjának munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló törvényjavaslathoz benyújtott bizottsági jelentés vitája Egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslathoz benyújtott bizottsági jelentések és az … Egyes gyermekvédelmi és egészségügyi tárgyú törvényeknek a gyermekek biztonságának és védelmének fokozása érdekében történő módos… A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény és egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslathoz b… A keresztényüldözés és a közel-keleti és afrikai népirtás elítéléséről és az üldözöttek támogatásáról szóló határozati javaslatho… A megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi múzeumok feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingy… Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2015. évi beszámolója, valamint az ennek elfogadásáról szóló határozati javaslat együttes … Napirend utáni felszólalók: Az ülésnap bezárása

 

Arcanum Újságok
Arcanum Újságok

Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages