1712–1860/III

Teljes szövegű keresés

1712–1860/III
BIBLOGRAPHIA
HUNGARIAE
1712–1860
SEU
CATALOGUS LIBRORUM
IN HUNGARIA, ET DE REBUS PATRIAM NOSTRAM ATTINGENTIBUS
EXTRA HUNGARIAM EDITORUM
IN ORDINEM REDEGIT ET SECUNDUM GENERA SCIENTIARUM SPECIALI INDICE ADIECTO EXHIBUIT
GÉZA PETRIK
CUM INTRODUCTIONE
ALEXANDRI SZILÁGYI
VOLUMEN TERTIUM
BUDAPESTINI
SUMPTIBUS AUGUSTI DOBROWSKY
1891
 
MAGYARORSZÁG
BIBLIOGRAPHIÁJA
1712–1860
KÖNYVÉSZETI KIMUTATÁSA
A MAGYARORSZÁGBAN S HAZÁNKRA VONATKOZÓLAG KÜLFÖLDÖN
MEGJELENT NYOMTATVÁNYOKNAK
ÖSSZEÁLLITOTTA S TUDOMÁNYOS SZAKMUTATÓVAL ELLÁTTA
PETRIK GÉZA
BEVEZETÉSSEL
SZILÁGYI SÁNDORTÓL
HARMADIK KÖTET
BUDAPEST
KIADJA DOBROWSKY ÁGOST
1891

 

Öt istenes énekek. I. Nagy bizodalommal hozzád járúlok, sat. II. Mária szűz anyám te légy, sat. III. Mária menynek nagy asszonya,… Öt istenes énekek. I. Mária készűlt sietséggel Judeában sat. II. Mária bújában igen siránkozik sat. III. Vége már mindennek, Ur J… Öt istenes énekek. Első: Miként Egyptusban egy pelikán sat. Második: Ujúljon meg lelkünk e mái napon sat. Harmadik: Én istenem mi… Öt istenes énekek. (8-r. 4 lev.) Budán, 1845. Ny. Gyurián és Bagó bet. E. U. a. (8-r. 4 lev.) Budán, nyom. 1846. eszt. (Ny. n.) E… Öt legújabb énekek. I. Nyiss eget jaj szavainkra. (n. 8-r. 8. l.) Pesten, 1857. Ny. Herz Jánosnál. M. Öt legújabb énekek. (8-r. 8 l.) Gyulán, 1857. Réthy Lipót ny. E. U. a. (8-r. 8 l.) Gyulán, 1858. U. o. E. Öt legújabb istenes énekek. (8-r. 8 l.) Gyulán, 1858. Réthy Lipót. E. Öt ó, és új istenes énekek. Első: Öröktől választott drágal. &c. (8-r. 4 lev.) Nyom. ebben az esztendőben. M. Öt szép istenes énekek. (12-r. 4 lev.) Nagyváradon, (1802.) M. U. a. (8-r. 4 lev.) Budán, ny. Gyurián és Bagó bet. E. U. a. (8-r.… Öt szép istenes énekek. Első: Nyúgodjál már virágom, meg hervadt stb. (k. 8-r. 4 lev.) Budán, 1837. Ny. Gyurián J. és Bagó M. bet… Öt szép új énekek. (8-r. 4 lev.) Gyulán, 1857. Réthy Lipót nyomd. E. Öt szép új világi énekek, az első: Az szerelem én életem szerelem, sat. (12-r. 4 lev.) Nyomt. ebben az esztend. M. Öt szomoru játék. L.: Bolyai Farkas. Öt új istenes ének. (8-r. 8 l.) Szarvas, 1853. Simon János. Ny. Réthynél. E. U. a. (8-r. 4 lev.) Szarvason, 1853. Réthy Lipót nyo… Öt új istenes énekek. (k. 8-r. 4 lev.) Budán, 1830. Landerer Anna bet. M. U. a. (8-r. 4 lev.) Budán, 1834. Ny. Gyurián János és B… Öt új istenes énekek. I. Üdvözlégy Sz. Anna, Jézus nagy annya stb. (k. 8-r. 4 lev.) Budán, 1837. Ny. Gyurián és Bagó bet. M. Öt új istenes énekek. Első: A mennyei szent városnak. Második: Három esztendős korában. Harmadik: Krisztus urunk szent testét. Ne… Öttinger, W. L.) Plan zu Gründung einer Gesellschaft zur Beförderung nützlicher Wissenschaften und des gemeinen Besten für Ungarn… Ötven eredeti magyar dal és népdal. Uj foly. (4-r. 40 l.) Pest, 1858. Emich G. 2.- Ötvös Ágoston. Orvosi-értekezés Erdély ország gyógy-vizeiről. (n. 8-r. 44 l. és 1 lev.) Budán, 1836. A magy. kir. egyetem nyomt. … Öt Rejtelmes levelek első Rákóczy György korából. L.: Levelek. Özvegynek, A keresztyén –, lelki élete. Két halotti tanitásokban elő adva, mellyek néhai méltgs Malom-Vizi groff Kendeffi Rákhel … P*** L** B** megye másod alispányának a vegyes házasságok ügyében tartott beszédére válasz. (8-r. 36 l.) Pesten, 1841. Ny. Beimel… Paál János. Egyházi beszéd a papi hivatalnak terhes kötelességeiről. Mondotta ... midőn Tiszt. Kiss István karácson havának 8-kán… Paalzownő. Thyrnau Tamás. L.: Uj külföldi regénytár. Paalzownő. St. Roche. L.: Uj külföldi regénytár. 3-7. Paap János. Hat hangú ének. Avagy; hat nyelveken folyó, kérdezkedésekre, s feleletekre egyformán elintéztetett magyar, deák, néme… Paap János. Carmen eteosticho-votivum, idque elegiaco encomiasticum, oblatum summo musarum maecenati, Seren., ac. Rev., Hungariae… Paap János. Ara honoris, quam in memoriam festi celeberrimi, Rev. Dni Alexandri Rudnay, de Eadem, et Divék-Ujfalu etc. quo ex spe… Paap János. Votiva facies exhibens Ill. ac Rev. Dni A. Makkai, archi diaecesis Agriensis canonici etc. cum episcopi gradu, & hono… Paap János. Az öröm mellé bánatot ragasztó ének, mellyet, egy példát tsak alig esmérő uri menyegzőnek tisztesség-tételéül, a neme… Paap János. Carmen eteosticho-votivum; idque: elegiaco-encomiasticum Musarum maecenati, Cels., ac Rev. Dno principi, Ernesto, Joa… Paap János. Assertiones ex jure naturae publico universali et gentium, tum jure ecclesiastico universo, quas pro consequenda ex j… (Paap Sámuel.) Rendbe vegyed (kérdek?) eszedet magyar úgy-é? temérdek Szántova mééj habot ád; tűz buborékot okád. Nints (öl az el… Paar, Thom. Das bey denen Heyden schmählich- u. verachte: Bei denen Juden ärgenlich- und verhaste: Bey denen Rechtglaubigen Chris… Pabst, Der –, Kardinäle Bischöffe - Pfarrer, sind sie denn das nicht, für was man sie bisher gehalten hat? Ein kleiner Nachtrag z… Pabst H. W. A mezőgazdaság tankönyve. Dr. P. H. W. után, a 3. kiadás szerint, Lónyai Gábor. 4 köt. (n. 8-r.) Pesten, 1852-54. Emi… Pabst H. W. Die landwirthschaftliche Taxationslehre. (n. 8-r. VI és 226 l.) Wien, 1853. W. Braumüller. 2.30 p. Pabst H. W. Mezőgazdászati értékítéstan. Forditotta Kiss László. (8-r. X, 136 és 1 l.) Pest, 1857. Müller Gyula. 1.40 p. E. M. Pabst H. W. P. kalauza a szarvasmarha tenyésztésre. Németből forditotta Császár Ferencz. A Magyarországot érdeklő jegyzetekkel el… Pachner, Nikol. Bemerkungen über die Entstehung, Verbreitung, Ansteckungsart und des Ansteckungsstoffes in der orientalischen Cho… Pačič, Jan. Gmenoslowcsili slownik osobných gmen rozličných kmenu a nářečy národnu slowenského sebraný. Saustawený, latinskym pjs… Pack Mihály. Egyházi beszéd, mellyet az ágost. vallásu nagytiszt. Tisza Mellyéki superintendentiának 1833. eszt. Sept. 26. s 27. … Packh, Joh. Bapt. Neuerfundene feuerfeste und wasserdichte Spardächer, ein vorzügliches Mittel zur gänzlichen Abwendung der Feuer… Packh, Joh. Bapt. Neue Bauart mit hohlen Quader-Ziegeln, oder Abhandlung über die vielen vortrefflichen Eigenschaften dieses Baum… Packh, Joh. Bapt. Neue merkantilische Finanz- und Rentenkalkül, oder die Zinsmassstäblichen Werthbestimmungen von privat- und Sta… Pacuvius Calavius. (4-r. 2 lev.) 1759. [H. és ny. n.] Tanodai dráma. - Ugyanezen cím alatt ugyanakkor megjelent németűl is. Paczek, Jos. Dissertatio inauguralis medica sistens vaccinam, quam ... pro dris med. laurea jure obtinenda ... publici juris faci… Paczek Károly. L.: Patzek. Paczko, B. Die drey Höllengaben, oder des Teufels Grossmutter, nach einer pohlnischen Volkssage. (8-r. 4 l.) Pest, 1820. J. Th. T… Pádly Gyula. Szívhangok. (16-r. 127 l.) Pest, 1860. Ny. Wodianer F. –.60 M. Pados János. Egyházi beszéd, mellyet ő Szentsége IX. Pius pápa által hirdetett jubilaeum alkalmával a székes-fejérvári főtemplomb… Pados János. A hit szava a koporsónál. Néh. Kovács Károly urnak Méltgs gróf Károlyi urfiak nevelőjének temetésekor, Csurgón, Szen… Pados János. A keresztény hit szerzője az ur Jézus Krisztus. Nagybőjti egyházi beszédekben fejtegette ... (8-r. 80 l.) Pest, 1854… Paean festivum quo provincia Capistranea gratulabunda et gratia adplaudit rev. p. Josepho Iakosicz ultimo illius secundi provinci… Paecken, Christ. De cavsis et effectis plethorae. Pro gradv doctoris dispvtabit. (4-r. XL l.) Wittembergae, 1751. Ex offic. Schlo… Paecken, Christ. Pharmacopoea rvssica pro iis. qui in exercitu imperiali medicinam faciunt. (8-r.) Petropoli, 1765. Paecken, Christ. Ars medendi, captui eorum qui non sunt medici, sermone ruthenico accommodata. (8-r.) Petropoli, 1765. Paecken, Christ. Pharmacopoea Castrensis. (8-r.) Petropoli, 1782. Paedagogia slowenská. L.: Palles, Georg. Paganel, M. Cam. Geschichte Skanderbegs oder Türken und Christen im fünfzehnten Jahrhundert. (8-r. VI és 409 l.) Tübingen, 1856. … Paget, John. Hungary and Transylvania; with remarks on their condition, social, political, and economical. With numerous illustra… Paget, John. Ungarn und Siebenbürgen. Aus dem Englischen von E. A. Moriarty. 2 Bde. (n. 8-r. X l., 1 lev. és 400 l.; VIII l., 1 l… Paget Jánosné Wesselényi Polyxena. Olaszhoni é schweizi utazás. 2 köt. (8-r. ?; VI, 203 l. és 1 lev.) Kolozsvártt, 1842. A kir. l… Paić u. Scherb. Cérnagora. Eine umfassende Schilderung des Landes und der Bewohner von Cérnagora (Montenegro) in topografischer, … Paintner, Mich. Rede bey Gelegenheit der doppelten Jubelfeyer, den 29. April, im Jahre 1798. am Jubilate-Sonntage, und zugleich F… Paintner, Mich. Jubelrede als die hochw. Frau maria Eleonora Aloysia vom heil. Geist, gebohrne von Ben Wolsheimb, ... die sogenan… Paintner, Mich. Trauerrede auf Herrn Jos. Christ. Fengler, Bischof zu Raab, als Hochdesselben Leichenbegängniss den 26. April 180… Paintner, Mich. Trauerrede auf den ... Herrn Carl Ambrosius, kön. Erb-Printzen von Ungarn etc. ... als Ihrer Höchstseligen königl… Paintner, Mich. Trauerrede auf den ... Herrn Joseph von Wilt ... Bischof zu Raab, ... als Hochdesselben Leichenbegängniss in der … Pairiek, A –, Magyarhonbani alapitása előrajzainak kisérlete (8-r. 32 l.) Pozsonyban, 1844. Ny. Wigand K. –.24 p. E. M. Pájer Antal versei. 1847. (k. 8-r. 267 és 5 l.) Pesten, nyom. Beimel Józsefnél. E. M. Pájer Antal Emlékszózat Nagyméltgú Felső Eőri Pyrker K. János László, pátriarka egri érsek ő Excellentiájának 1846. évben Decembe… Pájer Antal Villámok. Kiadja barátja Futó János. (16-r. XV és 132 l.) Pesten, 1854. Ny. Bucsánszky Alajosnál. 1.- E. M. Pájer Antal Szent lant. Kiadta Sujánszky Antal. (12-r. 2 lev., 152 l. és 2 lev.) Pesten, 1857. Eggenberger Ferdinánd bizom. 1.- A… Pájer Antal Szent énekek a boldogságos szűz Mária tiszteletére, melyet az 1845. évben alakúlt alsó hevesi egyházkerületi »Élő sze… Pájer Antal Orgona-virágok. Kiadta Mindszenti Gedeon. (12-r. 3 lev., 171 és 4 l.) Egerben, 1858. Az egri érseki lyc. könyvnyomdáb… Pájer Antal Kazinczy Ferencz emlékezete. L.: Tárkányi Béla. Pájer F. Auszug aus der provisorischen Instruction für die Uebungen im Felddienst. (8-r. 77 l.) Oedenburg, 1856. Gedr. bei Adolf … Pájer, Franc Xav. Dissertatio inauguralis medica de morbis epidemicis. (8-r. 36 l.) Viennae, 1773. Typ. Kaliwodianis. Pajor Antal. Magyar ország történetei rövid előadásban a hazai ifjúság számára. Fordította Tóth-Liptsei Pajor Antal. (8-r. 56 l. … Pajor István. A magyar váltótörvény hiányai és azoknak kiigazítására javaslatok. (n. 8-r. 4 lev. és 78 l.) Pesten, 1846. Emich Gu… Pajor István. Titkos szerelem, vagyis napkeleti virágnyelv, melly a virágoknak, füveknek s fáknak a napkeleti nemzeteknél bévett … (Pákh Albert.) Kalauz a nemzeti casino könyvtárához. 1852. (n. 8-r. VI és 313 l.) Pesten, ny. Trattner-Károlyinál. A. M. E. Pák Dienes. Vadászattudomány. 2 köt. (n. 8-r. 3 lev., VII-XX és 228 l.; 223 és 1 l.) Budán, 1829. A magy. kir. tud. egyetem bet. … Pakróczy János. Méltgs és Ft. Kopácsy Jósef urnak a székes fejérvári püspökségbe Sz. Jakab havának 14-dik napján 1822. esztend. l… Pakróczy János. Nméltgú Ürményi Ürmény, született Komjáthy Anna aszszony névnapi tiszteletére 1823-dik esztendőben. (8-r. 4 lev.)… Pakróczy János. Óda, Méltgs., Ft. Kopácsy Jósef urnak a székes-fejérvári püspökségből a Weszprémibe lett általkelésére. Bucsuzásk… Pakróczy János. Gyászóda, néha Ürményi Ürményi Jósef urnak Vál mezővárosi jószágán 1825. eszt. Szent Iván hava 8-dik napján törté… Pakróczy János. Nagyméltgú Cziráki és Dienesfalvai gróf Cziráky Antal urnak, ő Excellentiájának, a T. Ns. Székes-Fejérvármegye fő… Pakróczy János. Töredékek a szent előüdőből. Gehon. Ninive. Bethulia. (8-r. VII l., 2 lev., 13-152 l.) Székes-Fejérvárott, 1827. … Pakróczy János. Méltgs Patséri Szutsits Pál Mátyás urnak, a székes-fejérvári püspökségbe pünköst havának 18-dik napján 1828. eszt… Pakróczy János. Néhai Méltgs Vásonkeői üdősbb gróf Zichy János ur ... emlékezetét hirdette a nagy-lángi szentegyházban, 1830. esz… Pakróczy János. Örömóda, Nméltgú Horváth János urnak, a székes-fejérvári egyházi megye püspökének, az 1835. eszt. első napján. (4… Gyászóda, néh. Nagyméltgú, Főtiszt. Horváth János urnak, a székes-fejérvári egyházi megye püspökének stb. az 1835. bőjtelő hava 2… Pakróczy János. Szent István első apost. magyar király igenis méltó köztiszteletre tetteiért; követésre tetteiben. Megvilágosítot… Pakróczy János. Méltgs, Fő Főtiszt. Szalai, báró Barkóczy László urnak, a székes-fejérvári püspöki székbe 1837. kisasszonyhava 15… Pakróczy János. Béhai méltgs Radványi gróf Győry Ferencz ur, ... Bács-Bodrogh t. e. vármegyék főispánja ... emlékezetét hirdette … Pakróczy János. Dicséreti beszéd Szent Bernárd apát tiszteletére. Mondatott Zirczen 1839. kiasszonyhó 20. napján. (4-r. 16 l.) Sz… Pakróczy János. Gyászóda, néh. Vásonkeői gróf Zichy Tivadar, Vásonkeői gróf Zichy György és Erdődi Pálffy Ludovika grófnő ő Nagys…

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT