Örök emlékezetű igaz, avagy: Ama ritka kegyességű, és azért Istentől életében megbetsültetett: halálában meg tiszteltetett: s hól…

Teljes szövegű keresés

Örök emlékezetű igaz, avagy: Ama ritka kegyességű, és azért Istentől életében megbetsültetett: halálában meg tiszteltetett: s hólta után örök emlékezetben hagyattatott: Néh. Méltgs Nagy Bartsai Bartsai Ábrahám urnak utolsó tisztessége. Mellyet, ezen bóldog emlékezetű urnak halála után, Tsórnai udvarházánál koporsóba való tételekor, 1716. eszt. Sz. György havának 5. napján, tsak magánosan; el-temettetésének helyén pedig, Vajda-Hunyadon: meghóltt, s véle egy sirba temettetett kedves vejével, Víz-Szent-Györgyi Makrai István urral együtt, méltán tettenek az Istennek arra hivattatott alázatos szolgáji. 1716. eszt., Sz. György havának 26. napján. (k. 4-r. 28 lev.) Kolosváratt, 1721. Ny. Telegdi P. Sámuel. M.
Tartalma:
Vásárhelyi Mihály. az-az: Isten gondviselésének hegye. Mellyen folyó, s meg-nem haló Isteni gondviselésről tett együgyű tanítást, néh. Nagy-Bartsai bartsai Ábrahám ur koporsóba való tételének alkalmatosságával.
Nádudvari Péter. Magyar Nathanael. Avagy: Az álnokság nélkül való igaz Izraelitának, néh. Bartsai Ábrahám uramnak sinceritássáról való igaz tanubizonyság.
Zilahi, Andr. S. Pollinctura. Piis manibus quondam Dni. Abrahami Bartsai consecrata.
Kereszturi Péter. Utolsó tisztesség-tétel. Mellyet az Istennek élő beszédéből tett, a néh. Viz-Szent-Györgyi Makrai István uram meghidegedett tetemei felett.
Bándi Mihály. Közpélda. Mellybe bétekintvén, az emberi nemnek változandóságát, s a világ állapotjának állhatatlanságát valójában meg-szemlélte a néh. Bartsai Ábrahám urnak és Makrai István uramnak példájokban.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT