Öröm, zengzete Szerencsy István urnak, főispányi székébe lett beiktatására. L.: Madas Ferencz.