1712–1860/IV

Teljes szövegű keresés

1712–1860/IV
BIBLOGRAPHIA
HUNGARIAE
1712–1860
SEU
CATALOGUS LIBRORUM
IN HUNGARIA, ET DE REBUS PATRIAM NOSTRAM ATTINGENTIBUS
EXTRA HUNGARIAM EDITORUM
IN ORDINEM REDEGIT ET SECUNDUM GENERA SCIENTIARUM SPECIALI INDICE ADIECTO EXHIBUIT
GÉZA PETRIK
CUM INTRODUCTIONE
ALEXANDRI SZILÁGYI
VOLUMEN QUARTUM
BUDAPESTINI
TYPIS SOCIETATIS PALLAS
1892
 
MAGYARORSZÁG
BIBLIOGRAPHIÁJA
1712–1860
KÖNYVÉSZETI KIMUTATÁSA
A MAGYARORSZÁGBAN S HAZÁNKRA VONATKOZÓLAG KÜLFÖLDÖN
MEGJELENT NYOMTATVÁNYOKNAK
ÖSSZEÁLLITOTTA S TUDOMÁNYOS SZAKMUTATÓVAL ELLÁTTA
PETRIK GÉZA
BEVEZETÉSSEL
SZILÁGYI SÁNDORTÓL
NEGYEDIK KÖTET
BUDAPEST
PALLAS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA
1892
 
PÓTLÉK
A „Pótlékban levő tót irodalom legnagyobb részét Rizner Lajos ev. tanitó összeállitása alapján közlöm.
P. G.
 

 

Aaron, Vasille. Versuri veselitóe intru csinté pré luminatului, si pré offinczitului domn Samoil Vulcau epicopulni gr. cath. al O… ABC, Nagyobb –, vagy betűfoglaló s olvasó könyvecske a nemzeti oskolák számára. – Abecedár aneb Slabikár pre krajinské skoli v Uh… ABC, knižečka aneb syllabikár. Ku prospechu národnich škol w králowství Uherském. (8-r. 104 l.) U Trnawe, 1784. Wystissteny s lit… ABCés könyv. Uj –. A reformáta oskolák számára készítettek S. Patakon 1803-dik esztendőben. Másodszor egy kevés változással kinyo… Abdruck der sämmtlichen Schriften bei Anton Zocher. (4-r. 28 lap.) Pressburg, 1795. (Ny. n.) Abecedár aneb Sillabikár pro Krajinské školy u Uherském králowství. – ABC oder Buchstabir- und Lesebüchlein zum Gebrauche der Nat… Abecedár ku poznání liter uherskég a slowenskeg reči pre školy slowenské w mesteckách a w dedinách královstva Uherského. (8-r. 18… (Abel, Franc.) Betulia pia Judithae fraude servata. L.: I. köt. Betulia. Abel, Franc. Betulia servata. L.: I. köt. Betulia. Abrégé de la géographie pour les demoiselles pensionaires de la congragetion de Notre Dame de Presbourg. (8-r. 142 és 56 l.) Pres… Ács Benjamin. A hétfájdalmú boldogságos szüz Mária nyomait követőknek mennybe vezető arany koronája. (4-r. 8, 426 és 6 l.) Pesten… Ad tristissimam catholicorum quaestionem ubi scriptum est vera catholicorum responsio. Honoribus dominorum, dum in … soc. Jesu un… Ad tristissimam in fidei controversiis. Quaestionem ubi scriptum est? Catholicorum vera, non tamen debita; acatholicorum obtrusa,… Adalék az 1848/49. évi magyar forradalomhoz. L.: III. köt. Thewrewk József. Adami, Michael. Institutiones grammaticae hungaricae. (8-r.) Viennae, 1761. Adamiš, Karel. Nepředpojaté Náhledy o Unii Evanjeliku A. a H. Wyznání v královstwí Uherském. Sepsal Karel Zay, Hlawní dozorce cír… Adamkovits, Mich. Sermo ad Emin. neo-creatum presbyterum cardinalem Rudnay. (8-r.) Tyrnaviae, 1829. Aehrenlese, Pressburger –, zur Belehrung und Unterhaltung. Herausgegeben von Carl Friedr. Wigand. I–VII. Jahrgang. Pressburg, 182… Aelius Sejanus. (4-r. 2 lev.) [H. és ny. n.] Tanodai dráma, előadva a pécsi jezsuita gymnasiumban. Aesopus. Válogatott darabok Esopus elmés meséiből. Magyar nyelvet tanuló gyermekek számára, könnyen érthető versekben magyarázta … Affectus animae peccatricis, per triduanum ascensin delicta juventalis, et ignorantias suas expiantis. (8-r. 8 lev.) Agriae, 1834… Agenda, to gest, poržádek prác Cýrkewnjch kazatelu slova božjho w cýrkwjch ewangelických augssp. wyznánj se pridrzejjcych, s prip… Agria illustr., et rev. domino Ignatio e l. b. Szepesy de Négyes, m. Transilvaniae principatus episcopo abs se abscedenti lachrim… Ajax et Teucer. (4-r. 2 lev.) Tyrnaviae, 1758. (Ny. n.) Tanodai dráma. Ajtay Sámuel. Fedor és Mária, vagy a hóltig-tartó ritka hüség, és a nagyravágyásból származott gyászos, de méltó szerencsétlenség… Ájtatosság, Nepomuki Szent Jánoshoz való –. (8-r. 15 l.) Esztergom, 1829. Nyomt. Beimel J. Akai, Christph. Immaculata dei parae conceptio mille testibus firmata. (4-r.) Tyrnaviae, 1733. Typis academicis soc. Jesu. Akathist. Ku ikóane frumoase. Ši ku róšu typurit. (12-r.) [Buda, 1845. Egyetemi nyomda.] 1.– Alapvonalak, Földrajzi –, a középtanodai első osztály használatára. 2. bővitett és javitott kiadás. Egy földabroszszal. (n. 8-r. … Albrecht, M. Gistá a zkussená Lekařstwj Konšká. K nimž mnohé užitečné wěcy přidané gsau, které prwé nikdy nebyly na swětlo wydané… Album, Szépirodalmi –. Szerkeszté Enyedy Miklós. (12-r. 4 lev. és 406 l.) Pest, 1856. Müller Emil könyvny. 2.– E. Tartalma: Bulyo… Áldozát-naptár, Magyar- és erdélyországi –, 1860-ra. (8-r.) Pest, 1859. Ny. Bucsánszky Alajos. Alexis, (4-r. 2 lev.) Tyrnaviae, 1756. (Ny. n.) Tanodai dráma. Alexius Japon. (4-r. 2 lev.) Claudiopoli, 1741. (Ny. n.) Tanodai dráma. Alloqvivm ad seren. archiducem Josephvm Hvngariae palatinvm dvm die (4. Novembr. 1815. seren. svam conivgem Herminam Onaldinam pr… Almanah ilirski, za godinu 1823. S različnim pjesmama i pripovjestima, za prudnost i ugodnost sloxen, i na svjetlo znoshen od Jur… Almanach, Krakauer oder neuer österreichischer –, auf das Jahr 1771. (16-r. 162 l.) Wien, bey Joh. Trattnern. Almássy István. A vegyes házasságok iránt költ pápai breve s apostol-királyi placetum iránt irt primási pásztori levél ügye hit- … Almássy István. Beszéd, mellyet egy pesti közgyülésen a vegyes házasságok ügyében mondott. (8-r.) Pest, 1847. Almássy István. Lelki szent gyakorlatok, melyeket ő Szentsége IX. Pius pápa B. Aszszonyunk mult évi bemutatása napján engedett … … Almássy István. Negyvennapi nagyböjt minden vasár- és hétköznapjaira rendelt sz. miséknek evangeliomaik s imádságaik kézikönyve. … Álnokság, Az –, és hivatal nélkül élő igaz keresztény férfiunak képe, két halotti beszédekben lerajzolva néhai bóldog emékezetű B… Alvarez, Emman. Principia, seu rudimenta grammatices, ex institutionibus E. A. Libri primi pars prior. Pro elementari, ac infima … Alvarez, Emman. E. A. principia, seu grammaticarum institutionum liber primus. (k. 8-r. 208 l.) Tyrnaviae, 1761. Typis academicis… Ama nagy, és tsuda tévő Isten szolgája, dütsősséges Alkantárai Sz. Péter életének rövid sommája, és azon Isten szolgája, tisztele… Amália története és mikép jut az ember a hithez. Két vallásos történeti elbeszélés. (8-r. 28 l.) Pesten, 1847. Ny. Trattner Károl… Amalia krásuá pastírka. Príhoda čnostlivá, která Čloweka ne len na wčilagšé, ale ag na budúce Weci rozpamatá, a ciťitedelného uči… Amaz jó hir s név fő gondviselőinek Prágai kanonoknak … Nepomukbéli Sz. Jánosnak neve napján … Prága várossában … 1775. pünkösd h… Ambach Ede. Az ifjú állampolgár vagyis miként lehet valaki derék alattvaló? Tanulságos könyv az ausztriai birodalom fiainak, a cs… Ambrosius, Samuel. Dobrota a maudrosť. božj při rýchlém ctitelů swých z tohoto swěta wychwacovánj. Řeč, kterau při pohřbu wělikom… Ambrózy, Jan. Schola Christi to gest: Sskola Krystowa, aneb nábožná přemyšlowánj o nasle lowánj Gežisse Krysta, o zaprenj sebe sa… Ambrózy, Matej. Jádro náboženství křesťanského ku prospěchu evangelických konfirmatu do formy rytmownjch werssů w Bánáte skrze M.… Ambschell, Anton. Predigt an dem Festtage des heil. Antonius von Padua, gehalten zu Laybach in Krain. (8-r.) Wien, 1782. Gedr. mi… Ambschell, Anton. Grundsätze der allgemeinen Physik. 6 Thle. (n. 8-r.) Wien, 1791–93. Schmid. Ámor, A búsongó –. L.: Perecsényi Nagy László. An den löblichen Magistrat der k. Frey- und Bergstadt Neusohl. Ueber die Gebrechen der hiesigen Fleischbänke. (8-r. 24 l.) Neusoh… Anakreon. Písně Anakreonowy z Řeckého přeložené. S přídawkem některých giných básní. (12-r. 94 l.) W Praze, 1812. Písmem Frant. G… Andachten, Sonn- und festtägliche –, über die gewöhnliche evangelische Texte, bestehend aus übereinstimmenden Sprüchen heiliger S… (Andrian, Carol.) Series regum Hungariae. L. III. köt.: Series. Aniamadversiones, Succinctae –, unius e croatis in partem III-tiam illustrationis criticae situs et ambitus Slavoniae et Croatiae… Animae christianae paradisus. Continens preces e diversis pulcherrimis libellis selectissimas, ad omnium Christi fidelium utilita… Ankündigung eines Werkes unten dem Titel: Wolfgangs von Kempelen Mechanismus der menschlichen Sprache; nebst der Beschreibung sei… Anleitung für Nichtärzte zur Wiederbelebung der Scheintodten und zur ersten Hilfeleistung bei plötzlichen Lebensgefahren. – Útmut… Anleitungen zum theoretischen und praktischen Elementar-Unterricht des Vorposten-Dienstes für die Compagnie-Schulen. (8-r. 46 l.)… Anleitungen für den Vorposten-Dienst nebst Andeutungen über Marschordnungen bis zur Stärke eines Bataillons. Nach den Grundzügen … Anonymi jurisperiti examen opusculi Pestiensis inscripti fundata benigni tolerantialis decreti segvela etc. (8-r. 31 l.) 1782. (H… Antitheta evangelica. L.: Boross. Jos. Anthologia Ovidiana in usum discipulorum suorum edita a Christiano Theophilo Osterlamm. (8-r. 2 lev., 79 és 1 l.) Leutschoviae, 1… Antwort, offene –, aus den «offenen Brief». L.: Horn Ede. Apologia to gest: Obrana, kterau se odrodilci, genž od swé národnosti Slowanské odstupugj, brániti chtěgj, ti pak kteřj w nj stog… Arany-órának, A pergő –, tizenkét pertzenései, az az: Ora ütéskori kegyes elmélkedések és fohászkodások egy szép héti könyörgésse… Arasolensis, quam … Dn. Martino Chladenio … postgvam summam rectoris dignitatem in hac incluta eruditorum sede a. o. r. 1720 d. 1… Arbeiten, Physikalische –, der einträchtigen Freunde in Wien. Gesammelt von (Ignaz). Born. 2 Jahrgge (à 4 Stücke), mit Fig. (4-r.… Arcadia in Brenta. Opera bernesca in musica. Da rappresentarsi nel teatro del Sisgrom nella prima vera dell’ anno 1759. nella cit… Archenholz W. Egy legnevezetesebb tengeri tolvaj társaság vagy a flibusztriérek históriája. Fordította Dobosy Mihály. (8-r. X, 3,… Argirus históriája. Az-az: Igen szép história Argirus ... királynak kissebbik fiáról és Tündér Ilonáról a tündér leányoknak királ… Arie, Nábožné-, k výročním slaynostem a památkám. s melodiemi. (4-r. 34 l.) V Banské Bystrici. 1829. Tiskem Zuzany Štefanovy. Aristoteles redivivus romano-catholicus. Ex operibus Melch. Cornaei … exceptus et … Joannis Liptai … et Francisci Kollenicz … obl… Arithmetica practica, Compendiosa –. Az-az: Egy garastól fogva, vagy-is három krajczártól, krajczár s poturánként két forintig va… Arithmetica practica, oder Rechen-Tafel, in welcher man von allerhand Einnahm- und Ausgaben, es seye auch in was, und welcherley … Arnd, Jan. Zahrada Rajská, plná Krsťanské Ctnosti, genž skrze wraucné. Nábožné a potěšitedlné modlitby, do duše wštipené mají být… Arrivabene Karolina királyi főherczeg kisasszonykának születésére készült énekes ünneplés, tartatott gróf Balassa Ferencz által. … Artaxerxes. (4-r. 2 lev.) Tyrbavuaem 1758. (Ny. n.) Tanodai dráma, előadja a trencséni jezsuita collegiumban. Artaxerxes de Artabano triumphans. Drama ab illustr., perillustri praenobili, nobili et ingenue supremae, ac mediae grammatices c… Árvai, Georg. Meditationes piae in singulos anni dies. (12-r.) Cassoviae, 1721. Typis academicis per J. H. Frauenheim. (Árvai, Georg.) Columen orbis christiani Joannes Hunyady. L. I. köt.: Columen. (Árvai, Georg.) Vindiciae Marianae, seu Maria Dei hominis mater, a primigenia labe vindicata, perorante s. J. religioso. (4-r.) T… (Árvai, Georg.) Ros tum Stanislaianum, olim ad D. Ignatii s. J. conditoris Manresam plantatum ac enatum hodie ad D. Joannis Bapti… Árvai, Michael. Celebriores Hungariae reges cum praeclaris principibus collati. Carmine elegiaco. (12-r.) Cassoviae, 1734. Typis … Aspar. (4-r. 2 lev.) [Tyrnaviae, 1758.] Tanodai dráma, előadva a nagyszombati jezsuita gymnasiumban. Aszalay, Joseph., de Szendrő. Mappa generalis topographico-ecclesiastico-ethnographico-statistica regni Hungariae partiumque adne… Aszalay, Joseph. Tabellen und Erlänterungen zur topographisch-kirchlich-ethnographischstatistichen General-Karte Königreichs Unga… Augustinj, Matej. Přemyšlowánj Swaté o trpeliwosti Křestanské: a o tom, což gj na odporu stogj, totiž o Netrpeliwosti: aby Srdce … Augustinj, Matej. Služebnjk Boha Žiweho, Urozený a mnoho wážny Pán Daniel Knogler … Kterak z Gámy Lwowé, To gest, z mnohonásobnéh… Aus der ungarischen Soldatenwelt. Erlebtes und Erlauschtes von einem müssigen Kriegsknechte. (16-r. 414 l.) Stuttgart, 1852. –.27… Auswahl vortrefflicher Schilderungen, gezeichnet von weisen Männern. L. I. köt.: Gottschling, R. P. Auszug aus beiden Theilen der Anleitung zum Rechnen, welche zum Gebrauch der deutschen Schulen in den kais. königl. Staaten sind … Auszug der Unterweisung zur Glückseligkeit nach der Lehre Jesu. (8-r. 48 l.) Preszburg, 1788. Gedr. von Simon Peter Weber. M. Auszug aus dem Protokoll der … Handels- und Gewerbekammer in Kronstadt. Ld. a III. köt.: Vosz, F. A. Avakumovits, Steph. Ode, quam honoribus … Stephani Stankovics orient. acclesiae gr. n. un. ritus episcopi Budensis, novi columini…

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages