Ájtatosság, Nepomuki Szent Jánoshoz való –. (8-r. 15 l.) Esztergom, 1829. Nyomt. Beimel J.