1712–1860/VIII

Teljes szövegű keresés

1712–1860/VIII
BIBLOGRAPHIA
HUNGARIAE
1712–1860
VIII.
APPENDIX
Bibliographia tabellarum spectaculorum, litterarum
obituarium et iconum sanctorum, in saeculo 18. in Hungaria
(alibique lingua Hungarica) impressarum
*
INDEX TYPOGRAPHICUS
librorum annis 1701–1800 in Hungaria
(alibique lingua Hungarica) editorum
(Additamenta ad tomum 6.)
EDIDIT
BIBLIOTHECA NATIONALIS HUNGARIAE
A FRANCISCO SZÉCHÉNYI FUNDATA
BUDAPESTINI
1991
 
MAGYARORSZÁG
BIBLIOGRAPHIÁJA
1712–1860
VIII.
FÜGGELÉK
Hazai, 18. századi színlapok,
gyászjelentések és szentképek
bibliográfiája
*
NYOMDA- ÉS KIADVÁNYTÖRTÉNETI MUTATÓ
Az 1701–1800 között megjelent
magyarországi (és külföldi magyar nyelvű) nyomtatványokhoz
(a VI. kötet kiegészítése)
KÖZREADJA
AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR
BUDAPEST
1991
 
BEVEZETÉS
A jelen kötet Petrik Géza Magyarország bibliographiája eddig megjelent köteteinek sorába illeszkedik, és az 1989-ben megjelent VII. kötet (Pótlások) folytatása és kiegészítése. Két részre tagolódik: Függelékre és a Petrik VII. kötet, ill. a Függelék együttes Nyomda- és kiadástörténeti mutatójára.
A Függelék azokat a kisnyomtatványokat tárja fel, amelyek a Petrik VII. kötetbe terjedelmi okokból és speciális címleírásuk miatt nem kerültek bele (színlapok, gyászjelentések és nyomtatott szöveget is tartalmazó szentképek). Munkánk során ugyanis e három kisnyomtatvány-típusból jelentékeny anyagot sikerült összegyűjteni, s a korábbi Petrik-kötetekben ezek vagy egyáltalán nem (gyászjelentések), vagy csak elvétve találhatók (színlapok, szentképek). Ezért is indokoltnak látszott típusok szerinti, együttes megjelentetésük, ami által áttekintésük és használatuk is könnyebbé válik. Az alábbiakban e három kisnyomtatvány típus jellegzetességeit és az általunk követett leírás módját közöljük.
Függelék I. Színlapok. A színlapok adatait a színháztörténészek eddigi kutatásaik során is hasznosították, a magyarországi színlapokról azonban összefoglaló jegyzék nincs, még a legrégebbi időszakról sem. Csak legújabban készült el a magyar színjátszás 1838-ig terjedő korszakának magyar nyelvű dokumentumait feltáró mű káziratban (György Eszter: Magyar nyelvű színlapok katalógusa. 1790–1837), amely az Országos Széchényi Könyvtár Színháztörténeti Tárában és a Magyar Színházi Intézetben őrzött színlapokat is felveszi. Elkészült és rendelkezésünkre állt az Országos Széchényi Könyvtár Színháztörténeti Tárában a Német Színházzal kapcsolatban a pesti és budai német nyelvű színlapok kéziratos feldolgozása. Különösen sok hasznát vettük a szerző nélkül megjelent színlapok adat-kiegészítésénél; a névalakok kiegészítésében is ezt az összeállítást követtük. Ez azonban inkább műsor jellegű, nemcsak színlapokról, hanem más forrásokból is közöl műsoradatokat. (Theaterbibliothek und Spielplan der deutschen Theater in Pest und Ofen zwischen 1770–1850. Bearb.: Hedvig Belitska-Scholtz und Olga Somorjai unter Mitarbeit von Elisabeth Berzeli und Ilona Pavercsik.) Ezért is fontos a más gyűjteményekben őrzött, 1801 előtti színlapok feltárása a 18. századi bibliográfiában.
 
 

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages