Gyászjelentések

Teljes szövegű keresés

Gyászjelentések

 

A’ vala a’ menny ld. Zágoni Gábor A’ vala a’ mennyei ld. Róth Tamásné özv., Vatay Borbála Aeterna meditantem ld. Kristovics, Emericus Aki mindeneket ld. Esterházy Gábor Akiket az Isten ld. Bartsai Pál Áldott emlékezetü ld. Bethlen Gergelyné özv., Kendeffi Ráchel Alig telének-el ld. Kendeffy János (Alvintzi Gábor) Mint a’ váratlan ’s mindent fel-forgató sebes szélnek zugása, a’ keserü halál az én házamba is bé-rohana,…a’ min… Ama magzatok nélkül ld. Korda Zsigmondné özv., Nemes Julianna Ama’ mennyei ld. Wesselényi Ferencné özv., Rhédey Zsuzsanna Amaz mindeneken ld. Viczay Mihályné Drakovics Terézia Ámbár minden ld. Szerdahelyi János Amely meg-másolhatatlan ld. Perényi Ignác A’midőn ez előtt ld. Maurer Sámuelné özv., Pekri Borbála Amidőn házam ld. Kendeffy Jánosné Teleki Polixéna (Andrássy Antal) Tetzett a’ mindeneken szabadon és bölcsen uralkodó mindenható nagy Istennek…Andrássy Antalt,…az rosnyai romai ca… Andrássy István ld. Andrássy Antal Andrássy ld. Andrássy Józsefné Csáky Valdburga (Andrássy Józsefné Csáky Valdburga Fáidalmas és szomoru…harmadik napja volt ezen folyo Mártius holnapjának az a gyászos…nap, mely… Anna Maria Benyovszky gebohrne... ld. Benyovszky, Samuel Annak a’ Felségnek ld. Teleki Pál (Aponyi Jánosné özv., Korlátköy [Teréz]) Tetszet a mindenható Felségnek…az én…édes aszszony anyámat néhaji…Labsi Korlátkeöy aszsz… Apponyi Pál ld. Apponyi Jánosné Korlátkőy Teréz Árva méltóságos Beleznay Anna… ld. Majthényi Károly Az az ez mi emberi gyarlóságunknak… édes atyám ld. Erdődy György Az az ez mi emberi gyarlóságunknak… édes bátyám ld. Erdődy Antal Az esett rajtam ld. Teleki Sámuelné Bethlen Zsuzsánna, Azon czélt ld. Révay Károly Babb, Joannes ld. Major, Gabriel Gregorius (Bagosi Ferenc) Az mindenható Úr Istennek meg-foghatatlan rendelésébül…Bagosi Ferentz kedves férjem ezen folyó esztendöben, April… Bakos Anna Mária ld. Balogh János. (Balassa János) Mit grösster Betrübniss muss ich…hiemit wehemüthigst klagen, wie es dem…Willen Gottes gefallen, meinen geliebtest… (Balassa János) Teczet az mindenek fölött szabadon uralkodó feölséges Úr Istennek néhai szerelmes ferjemet,…Balassa Jánost…életén… Balassa Julianna von, gebohrne von Illeshazy ld. Balassa János. (Balogh János) Mindeneknek Alkotójátul…életemnek kedves párja,…Balogh Janos…öttven hét esztendös kórában…most folyó holnapnak huz… Balogh Magdolna ld. Fischer Józsefné Balogh Magdolna. Bánffy Anna Mária ld. Rhédey Jánosné Bánffy Anna Mária Bánffy Drusiana ld. Korda Ádám (Bánffy Farkas) Érzékeny és szivünket megható szomorusággal illetett engemet és kedves testvéremet ’s véreimet az életnek és halá… Bánffy Farkas ld. Bánffy István (Bánffy Ferenc) Szomoru Jelentés! Azon sok és nevezetes áldozatok közül…Bánffy Ferentz…a’ mult Novembr’ 15dik napján…életét, anna… Bánffy György ld. Bánffy Farkas Bánffy György ld. Bánffy István (Bánffy István, Bánffy Farkas, Bethlen Ádámné özv., Bánffy Zsuzsanna) Hármas szomorúsággal illetett engemet az el-mult 1794-dik e… Bánffy János ld. Bánffy Jánosné Toldalagi Mária (Bánffy Jánosné Toldalagi Mária) Ennek-elötte meg-tett szomoru jelentésem szerént a’…halál által töllem el-szakasztatott…felesége… (Bánffy Jánosné Toldalagi Mária) Kedves Feleségem és valóságos szivem-szerént-való jó-barátom, Néhai Gróf N. Ertsei Toldalagi Már… (Bánffy Jánosné Toldalagi Mária) Szomoru jelentés. Néhai méltóságos Gróf Nagy Ertsei Toldalagi Mária aszszony,…Losontzi Bánffi Já… Bánffy Krisztina ld. Wass Farkas Bánffy Mária ld. Kemény Gergelyné Bánffy Mária (Bánffy Péterné özv., Teleki Mária) Nemzeti czimere néhai…Bánffi Péter úr özvegyének,…Széki Teleki Mária aszszony ő nagyságának é… Bánffy Zsuzsanna ld. Bánffy István Bánffy Zsuzsanna ld. Bethlen Ádám Barkóczi Borbála ld. Cziráky Józsefné özv., Barkóczy Borbála (Barkóczy Ferenc) Tetzett tsak ugyan a’ mindenek felett szabadon uralkodó Úr Istennek az emberi nemzetre ki szabott halandóság’ t… (Barkóczy Imréné özv., Szirmai Zsuzsanna) Tetszett a teremtő Istennek…Szirmay Susanna asszonyt,… néhai…Barkóczy Imre urnak…özvegy… (Barkóczy János) El-érkezett e’ folyó holnapnak 11dik napján…azon üdő, mellyben édes férjem,… Barkóczy János úr…életének 64dik es… Barkóczy János ld. Barkóczy Ferenc Barkóczy Klára ld. Szirmay Tamásné özv., Barkóczy Klára Barkóczy Mária ld. Széchényi Zsigmondné özv., Barkóczy Mária Barkóczy Zsuzsanna ld. Széchényi Antal Barkóczy Zsuzsanna ld. Széchényi Zsigmondné Barkóczy Mária Barkóczy Zsuzsanna ld. Széchényi, Susanna, geb. Barkóczy Bartsai György ld. Bartsai Györgyné Datzó Zsuzsanna (Bartsai Györgyné Datzó Zsuzsanna) Vallyon lehet’é az én fájdalmamhoz hasonló fájdalom? ...szerelmes páromnak…Datzo ’Susánnámnak…… Bartsai László ld. Bartsai Lászlóné Dániel Zsuzsanna (Bartsai Lászlóné Dániel Zsuzsanna) Minden gyönyörüségeink, minden bóldogságaink…ezen folyó esztendőben, Sz[ent] András havának 1… (Bartsai Pál) Akiket az Isten szeret, azokat látogatja… Tettzett a’ mindenhato Úr Istennek engemet is…kedves édes atyámtól, már n… Bartsai Rozália ld. Bartsai Pál Bathyán, Batthyán ld. Batthyány (Batthyány, Adamus) Placuit Divinae Providentiae…Adamum de Batthyán,…dilectissimum genitorem nostrum…septuagesimum nonum aetatis … Batthyány, Adamus ld. Batthyány, Ludovicus (Batthyány, Barbara geb. Perényi) Dem allmächtigen Gebiether über Leben und Tod, hat es…gefallen, meine…Frau Tante, Frau Barbara … Batthyány, Franciscus de ld. Batthyány, Adamus (Batthyány Fülöp) Tetzett a mindenható fölséges Ur Istennek az én kedves férjemet, néhai…iffjabb Batthyáni Fülöpöt…ezen folyó 179… (Batthyány, Ignatius de) Quod genus pietatis in seros annos differi optassemus, …Ignatius…de Batthyán,…Transilvanie episcopus…ac … (Batthyány, Josephus) Eminentissimus ac reverendissimus…cardinalis…Josephus e comitibus a Batthyán, primas Regni Hungariae,…die 2… (Batthyány, Josephus) Graf Theodor von Batthyán und Fürst Ludwig von Batthyán Strattmann geben sich die Ehre hiemit zu ihres Brud… (Batthyány, Ludovicus) Placuit inscrutabili voluntati Divinae…genitorem meum, …dominum…Ludovicum de Batthyán et Stratman…die 26. … Batthyány Sidónia ld. Illésházy, Johann Baptist Batthyány Terézia szül. Stubenberg ld. Batthyány Fülöp Bé nem forrot ld. Pottornyay Andrásné Szirmay Anna Bé tellyesitette mindenek ld. Szirmay Tamásné özv., Barkóczy Klára Bé tellyesitette mindenek ld. Keglevich Józsefné özv., Thavonath Terézia Béldi Mihály ld. Béldi Mihályné Székely Terézia (Béldi Mihályné Székely Terézia) Keserves változás esvén házomban...kedves párja életemnek, killyéni Székely Theresia...huszadik … Beleznay Anna ld. Majthényi Károly Beniczki ld. Beniczky Beniczky Mária Honória ld. Szirmay Tamás Antal Benyovszky Anna Mária geb. Diósy ld. Benyovszky, Samuel (Benyovszky, Samuel) Anna Maria Benyovszky gebohrne von Diósy gibt zu wissen den…Todesfall Ihres…Gemahls weiland Samuel v[on] Ben… Berényi Anna ld. Csáky Antal Berényi Anna ld. Csáky Antalné özv., Berényi Anna Berényi Borbála ld. Esterházy Jánosné özv., Berényi Borbála Berényi Erzsébet ld. Luzinszky György Berényi Erzsébet ld. Nádasdy Boldizsárné özv., Berényi Erzsébet Berényi Erzsébet ld. Zichy Miklósné özv., Berényi Erzsébet (Berényi Ferenc) Mindenhatónak rendelésébül…tedczett ő szent Felségének néhai…Berényi Ferencz…férjemet…most folyó havának 5. napj… Berényi Ferenc ld. Berényi Tamásné özv., Herberstein Terézia Berényi György ld. Berényi Tamás

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik. Alapítója és tulajdonosa, Biszak Sándor.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages