Szentképek

Teljes szövegű keresés

Szentképek
Patroni menstrui. Tyrnaviae, typis Academicis. [582] lev. – 12°
A. [1723] latine B. [1724] germanice. C. 1741. latine D. 1755–1766 latine. E. 1763. germanice.
Az év valamennyi napjára szóló szentképeknek és hozzá latin ill. német nyelvű imáknak, valamint a szentek életrajzának öt gyűjteménye, amelynek mindegyik tagja egy-egy levélből áll. Valamennyi darabot külön-külön is forgalomba hozták, a három későbbit egyedi impresszummal ellátva.
Az A. és B. betűvel jelölt, két korábbi sorozaton nem olvasható a nyomtatás helye és ideje, ezért kerültek az évszámok szögletes zárójelbe. Ezek példányai mind a C. sorozattal együtt maradtak fenn. Az első két sorozat metszetei a harmadikkal szinte pontosan megegyeznek. A nagyszombati rendház historia domusába 1723-ban és 1724-ben jegyezték be, hogy e szentkép-sorozatot előbb latinul, majd németül megjelentették.
A szentképek néhány gyűjteménye előtt különböző – szinte egyedileg készített – címlap maradt fenn, amelyek szövege eltérő: Patroni menstrui, Calendarium menstrui, Calendarium eucharisticum sive menstruorum stb. A német gyűjtemény is latin címet visel (Vö. Magyar Könyvszemle 1985. 268–275.)
A leíráshoz az egyes napokra szóló életrajz feliratai szolgáltak. A hónapon belül a sorozatokban egymástól eltérő napszámra utaló hívja fel a figyelmet. Az idézőjel nélküli évszám azt mutatja, hogy arról a bibliográfia szerkesztősége másolattal rendelkezik.

 

I. Januarius 1. Circumcisio Domini 1. S[anctus] Gregorius [Nazianzenus] episcopus confessor 2. S[anctus] Macarius abbas 3. S[anct… II. Februarius 1. S[anctus] Ignatius martyr 2. Purificatio B[eatae] V[irginis] Mariae 2. S[ancta] Hadeloga virgo 2. S[anctus] Cor… III. Martius 1. S[anctus] Suibertus episcopus confessor 2. S[anctus] Ceadda episcopus confessor 3. S[ancta] Cunegundis imperatrix… IV. Aprilis 1. S[anctus] Walericus abbas 1. S[anctus] Hugo episcopus 2. S[ancta] Musa virgo 2. S[anctus] Franciscus de Paula 2. S… V. Maius 1. S[ancti] Philippus et Jacobus apostoli 2. S[anctus] Athanasius episcopus 2. S[ancta] Wiborada vir[go] mart[yr] 2. S[a… VI. Junius 1. S[anctus] Simeon eremita 2. S[ancti] Petrus et Marcellinus m[artyres] 3. S[ancti] Pergentinus et Laurentinus m[arty… VII. Julius 1. S[anctus] Kentigernus epis[copus] conf[essor] 2. Visitatio B[eatae] V[irginis] M[ariae] 2. S[anctus] Drogo confess… VIII. Augustus 1. S[acratissimae] Fides, Spes, Charitas v[irgines] m[artyres] 1. S[anctus] Alexander patriarcha confessor 2. S[an… IX. September 1. S[anctus] Aegidius abbas 2. S[anctus] Lupus episcopus conf[essor] 3. S[anctus] Iventius episc[opus] confess[or] … X. October 1. S[anctus] Remigius episcopus confessor 1. S[anctus] Nicetius episcopus 2. S[anctus] Thomas episcopus confessor 2. S… XI. November 1. Festum Omnium Sanctorum 2. S[anctus] Benignus martyr 2. Commemoratio fidelium defunctorum 2. S[anctus] Licinius e… XII. December 1. S[anctus] Elegius episc[opus] conf[essor] 1. Concaptatio B. V. M. 2. Sancta Bibiana virgo et martyr 2. S[anctus]… Sine mense et die Festum Resurrectionis D[omini] N[ostri] Jesu Christi Festum Ascensionis D[omini] N[ostri] Jesu Christi Festum P…

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik. Alapítója és tulajdonosa, Biszak Sándor.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages