Könyvtár, Olcsó –. Szerkeszti Gyulai Pál. 197–384. szám. (16-r.) Bpest, 1886–97. Franklin-Társulat.

Teljes szövegű keresés

Könyvtár, Olcsó –. Szerkeszti Gyulai Pál. 197–384. szám. (16-r.) Bpest, 1886–97. Franklin-Társulat.

 

197. Gervinus G. G. Bevezetés a tizenkilencedik század történetébe. Németből forditotta Rózsaági Antal. (277 l.) 1886. 1.– 198. Olasz költőkből. Forditotta Radó Antal. (216 l.) 1886. 1.– 199. Cicero M. Tullius. Laelius a barátságról. Latinból forditotta Némethy Géza. (67 l.) 1886. –.40 200. Goethe. Berlichingeni Gottfired, a vaskezű, dramatizált története. Németből forditotta Balla Mihály. (274 l.) 1886. 1.– 201. Pellico Silvio. Börtöneim. Olaszból forditotta Erdélyi Károly. (271 l.) 1886. 1.– 202. Taine Hippolit Adolf. Az olasz művészet bölcselete. Franciából forditotta Kádár Béla. (112 l.) 1886. –.40 203. Ilosvai Selymes Péter. A hirneves Tholdi Miklósnak jeles cselekedeteiről és bajnokságáról való história. Bevezette és jegyze… 204. Gregorovius Ferdinánd. A pápák siremlékei. A pápaság történetének határkövei. Németből forditotta Hegedüs István. (184 l.) 1… 205. Longfellow W. Henrik. Az arany legenda. Angolból forditotta Jánosi Gusztáv. (200 l.) 1886. –.80 206. Chateaubriand. René. Franciából forditotta Bogdánfy Lajos. (47 l.) 1886. –.40 207. Czuczor Gergely hőskölteményei és meséi. 2. kiadás. (179 l.) 1886. –.60 208. Fáy András. A mátrai vadászat. Vigjáték 3 felvonásban. (117 l.) 1886. –.40 209. Augier és Foussier. A szegény arszlánnők. Dráma 5 felvonásban. Franciából forditotta R. J. (XIV és 160 l.) 1886. 1.– 210. Shakespeare. Sok zaj semmiért. Vigjáték 5 felvonásban. Angolból forditotta Ács Zsigmond. (175 l.) 1886. –.60 211. Constant Benjámin. Adolf. Egy ismeretlen iratai közt talált történet. Franciából forditotta és bevezetéssel ellátta dr. Béri… 212. Bozzai Pál irodalmi hagyományai. Kiadta Lévay József. (157 l.) 1886. –.60 213. Greguss Ágost. A balladáról. A Kisfaludy-Társaság által 1864-ben jutalmazott pályamű. 3. javitott s bővitett kiadás. (191 l.… 214. Planche Gusztáv. Művészek csarnoka. (Rafael, Michel Angelo, Leonardo da Vinci.) Franciából forditotta Szász Károly. (141 l.)… 215. Tibullus elégiái. Forditotta, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Csengeri János. (184 l.) 1886. –.80 216. Petrarca összes szerelmi szonettjei. Forditotta és magyarázatokkal ellátta Radó Antal. (370 l.) 1886. 1.60 217. Szász Károly. Schiller. Élet- és jellemrajz. (144 l.) 1886. –.80 218. Storm Tivadar. A kastélyban. Beszély. Németből forditotta Balla Mihály. (67 l.) 1886. –.40 219. Corneille Péter. Cinna vagy Augustus kegyelme. Tragédia 5 felvonásban. Franciából forditotta Pajor István. (92 l.) 1886. –.40 220. Czuczor költeményei. (180 l.) 1886. –.80 221. Racine. Athalia. Tragédia öt felv. Franciából forditotta Csiky Gergely. (101 l.) 1886. –.40 222. Prescott. II. Fülöp. Forditotta Szász Károly. (116 l.) 1886. –.60 223. Schiller kisebb prózai irataiból. Aesthetikai értekezések. Németből forditotta Zollner Béla. (114 l.) 1886. –.60 224. Brough William. Flipper és Nobbler. Vigjáték egy felv. Angolból forditotta Csiky Gergely. (43 l.) –.40 225. Dahn Félix. Odhin vigasza. Északföldi regény a XI. századból. Németből forditotta gróf Csáky Albinné, gróf Bolza Anna. (359 … 226. Norris W. E. Vidal Adrián. Regény. Angolból forditotta Sz. E. (583 l.) 1886. 2.40 227. Csengery Antal. Deák Ferenc emlékezete. Elmondatott a m. t. akadémia által 1887. jan. 28-án tartott emlékünnepén. (155 l.) 1… 228. Eckstein Ernő. Aphrodite. Egy görög művész regénye. Németből forditotta Sasvári Ármin. (207 l.) 1887. –.80 229. Szerb népdalok és hősregék. Az eredetiből forditotta Székács József. 2. javitott kiadás. (302 l.) 1887. 1.– 230. Dugonics András. Báthori Mária. Szomoru történet öt szakaszban. 3. kiadás. Bevezetéssel Heinrich Gusztávtól. (346 l.) 1887. … 231. Gróf Hofmannsegg utazása Magyarországon 1793–1794-ben. Németből forditotta és bevezette Berkeszi István. (142 l.) 1887. –.60 232. Coppée Ferenc. Severo Torelli. Dráma 5 felvonásban. Franciából forditotta Csiky Gergely. (127 l.) 1887. –.60 233. SRDibe és Vander-Burch. Clermont, vagy a művész neje. Szinmű 2 felvonásban. Franciából forditotta Csiky Gergely. (120 l.) 18… 234. Pulszky Ágost. Pázmány Péter. (101 l.) 1887. –.60 235. Szigligeti Ede. Fenn az ernyő, nincsen kas. A gróf Teleki-féle alapitványból száz arany pályadijjal jutalmazott vigjáték 3 f… 236. Chateaubriand F. A vértanúk. Forditotta Rada István. 2 kötet. (282, 291 l.) 1888. 2.40 237. Ouida. Egy orgona-ág. Forditotta Haraszti Gyula. (212 l.) 1888. –.60 238. Simai Kristóf. Igazházi, egy kegyes jó atya. Mulatságos játék 5 felv. Bevezetéssel Erdélyi Károlytól. 2. kiadás. (180 l.) 18… 239. Heyse Pál. Két rab. Beszély. Forditotta R. M. (111 l.) 1888. –.60 240. Pálffy Albert. A báróné levelei. Beszély. (112 l.) 1888. –.60 241. Firduszi, Abuk Kászim Manszur. Szohráb. Költői elbeszélés »Sáh-Náme« cimű művéből. Perzsából forditotta Fiók Károly. (122 l.… 242. Grillparzer Ferenc. Medea. Szomorujáték 5 felvonásban. Forditotta Hegedüs István. (160 l.) 1888. –.60 243. Erdélyi János. Aesthetikai előtanulmányok. (97 l.) 1888. –.40 244. Taine Hyppolit Adolf. A görög művészet bölcselete. Forditotta dr. Ferenczi Zoltán. (151 l.) 1888. –.60 245. Taine Hyppolit Adolf. A németalföldi művészet bölcselete. Forditotta dr. Szántó Kálmán. (140 l.) 1888. –.60 246. Eliot György. Bede Ádám. Regény. Forditotta Salamon György. 2. kiadás. (434, 402 l.) 1888. 3.– 247. Bayle Bernhard. Az esernyő. Vigjáték egy felv. Forditotta Csiky Gergely. (64 l.) 1888. –.40 248. Ballagi Aladár. I. Frigyes Vilmos porosz király. (147 l.) 1888. –.60 249. Björnson Björnsterne. Leonarda. Szinmű 4 felv. Forditotta Kárffy Titusz. (148 l.) 1888. –.60 250. Berczik Árpád. A protekció. Eredeti vigjáték három felvonásban. (178 l.) 1889. –.60 251. Rousseau J. J. A társadalmi szerződés. (212 l.) 1889. 1.– 252. Radnai Rezső. Aesthetikai törekvések Magyarországon, 1772–1817. (327 l.) 1889. 1.20 253–254. Thackeray M. Vilmos. Hiuság vására. Regény, hős nélkül. 2 kötet. (557, 336 l.) 1889. 6.– 255. Karr Alfonz. Hajnal után két héttel. Regény. (100 l.) 1889. –.40 256. Rádai Ráday Pál munkái. Összegyüjtötte és életrajzzal bevezette Négyesy László. (216 l.) 1889. –.80 257. Kónyi Manó. Deák Ferenc miért nem ment el az 1843-iki országgyülésre? (105 l.) 1889. –.60 258. Tisza Domonkos hátrahagyott versei. (124 l.) 1889. –.60 259. Corneille. Cid. Tragédia öt felvonásban (100 l.) 1889. –.40 260. Lessing. Barnhelmi Mina vagy a katona-szerencse. Vigjáték öt felvonásban. (191 l.) 1889. –.80 261. Gr. Andrássy Gy. beszéde a véderő-törvényjavaslat tárgyában. 1889. –.40 262. III. Napoleon. A tüzérség multja és jövője. Forditotta Theisz Gyula. (141 l.) 1890. –.60 263. Schiller. Stuart Mária. Szomorujáték öt felvonásban. Forditotta Sulkovszky József. (239 l.) 1890. 1.– 264. Milton János. Az elveszett paradicsom. Angol eredetiből forditotta Jánosi Gusztáv. (447 l.) 1.60 265–267. About Edmund. A régi bástya. Franciából forditotta Sz. E. 3 kötet. (328, 335, 420 l.) 1890. 4.80 268. Krasewsky J. Ignác. Ulána. Beszély. Lengyelből forditotta Timkó Iván. (128 l.) 1890. –.60 269. Kónyi Manó. Deák Ferencnek az 1861-ik évi országgyűlésről elfogadott két fölirata. (159 l.) 1890. –.60 270. Szigligeti Ede. Csikós. Eredeti népszinmű 3 szakaszban. (139 l.) 1890. –.60 271. Saudeau Gyula. Az örökség. Beszély. Franciából forditotta Gyalui Farkas. (195 l.) 1890. –.80 272. Echegaray József. A nagy Galeotto. Dráma három felvonásban, egy előjátékkal. Spanyol eredetiből forditotta Patthy Károly. (2… 273. Pascal gondolatai. Franciából forditotta Béri Gyula. (222 l.) 1890. 1.– 274. Kónyi Manó. Beust és Andrássy 1870-ben és 1871-ben. (128 l.) 1890. –.60 275. Imre Sándor. A középkori magyar irodalom stiljáról. (103 l.) 1890. –.40 276. Sand György. Indiána. Franciából Récsi Emil. (408 l.) 1.60 277. Gyulai Pál. Arany János. Emlékbeszéd. (56 l.) 1890. –.40 278. Barsi József. Utazás ismeretlen állomás felé. 1849–1856. (414 l.) 1890. 1.60 279. Id. Dumas Sándor. A saint-cyri kisasszonyok. Franciából forditotta Fái J. Béla. Vigjáték öt felvonásban, 1890. –.60 280. Csiky Gergely. A zokoli uraság két leánya. Elbeszélés. (112 l.) 1890. –.60 281. Szász Károly. Horatius. Élet- és jellemrajz. (131 l.) 1890. –.60 282. Peard Frames Mary. Molly mama. Regény. Angolból forditotta Sz. R. (262 l.) 1890. 1.– 283. Kis János superintendens emlékezése életéből. Maga által feljegyezve. 2. kiadás. (702 l.) 2.40 284. Csiky Gergely. A nagyra termett. Vigjáték 3 felvonásban. A m. t. Akadémia 1889-iki pályázatán 200 arany Karácsonyi-dijat nye… 285. Csiky Gergely. A nagymama. Vigjáték három felvonásban. (162 l.) 1891. –.80 286. Lavisse Ernő. Európa politikai történetének átnézete. Franciából forditotta Angyal Dávid. (164 l.) 1891. –.60 287. Aristoteles poetikája. Görögből forditotta, bevezetéssel és magyarázó jegyzetekkel ellátta dr. Geréb József. (108 l.) 1891. … 288. Sophokles. Elektra. Forditotta Csiky Gergely. 2. kiadás. (93 l.) 1891. –.40 289. Listi László munkái. Életrajzzal bevezette Komáromy András. 3. kiadás. (591 l.) 1891. 2.80 290. Szamota István. Régi utazások Magyarországon és Balkán-félszigeten. 1054–1717. Jegyzetekkel kisérve. (559 l.) 1891. 2.80 291. Augier Emil. Az arcátlanok. Vigjáték öt felvonásban. Franciából forditotta Gurnesevics Lajos. (139 l.) 1891. –.60 292. Sophokles. Oedipus király. Forditotta Csiky Gergely. 2. kiadás. (94 l.) 1891. –.40 293. Sophokles. Oedipus Kolonosban. Forditotta Csiky Gergely. 2. kiadás. (112 l.) 1891. –.40 294. Sophokles. Antigone. Forditotta Csiky Gergely. 2. kiadás. (74 l.) 1891. –.40 295. Montesquieu Károly. Elmélkedések a rómaiak nagyságának és hanyatlásának okairól. Forditotta Orlai Antal. (222 l.) 1891. –.80 296. Merimée-Prosper. Guillet Arsène. – Aubain abbé. Franciából forditotta K. Karlovszky Endre. (99 l.) 1891. –.60 297. Coppée Ferenc. Két fájdalom. Dráma egy felvonásban. Franciából forditotta ifj. Szász Béla. (27 l.) 1891. –.40 298. Pálffy Albert. Az atyai ház. Regény. 2. kiadás. (437 l.) 1891. 2.– 299. Theueriet A. Jean-Marie. Dráma egy felvonásban. Franciából forditotta ifj. Szász Béla. (32 l.) –.40

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages