Könyvtár, Olcsó –. Uj sorozat. 1–1197. (16-r.) Budapest, 1894–1900. FranklinTársulat. Egy-egy füzet –.20

Teljes szövegű keresés

Könyvtár, Olcsó –. Uj sorozat. 1–1197. (16-r.) Budapest, 1894–1900. FranklinTársulat. Egy-egy füzet –.20

 

1–2. Csokonai Vitéz Mihály. Dorottya, vagyis a dámák diadalma a farsangon. Furcsa vitézi versezet IV könyvben. (111 l.) 1894. 3–5. Bret Harte kaliforniai beszélyei. Angolból forditotta Belényesi Gábor. (138 l.) 1894. 6–7. Kölcsey Ferenc elbeszélései. 2. kiadás. (118 l.) 1894. 8. Macaulay T. B. Machiavelli. Angolból forditotta B. P. (63 l.) 1894. 9–13. Kerényi Frigyes összes költeményei. 1840–1851. (232 l.) 1894. 14. Sandeau Gyula. A monsabrey-i kastély. Franciából forditotta B. S. (72 l.) 1894. 15–16. Kármán József. Fanni hagyományai. Beszély. 2. kiadás. (80 l.) 1894. 17–18. Gróf Sollohub. Előkelő világ. Orosz beszély. (138 l.) 1894. 19–20. Szigligeti Ede. Liliomfi. Eredeti vigjáték, népdalokkal, zenével. Három felvonásban. 3. kiadás. (87 l.) 1894. 21–22. Dickens Károly. Karácsonyi ének, prózában lévén, voltakép egy karácsonyi kisérteties beszély. Angolból forditotta Belényes… 23–24. Gogol Miklós. Beszélyek az orosz életből. I. Köpönyeg. – II. Egy kép a régi jó időkből. (85 l.) 1894. 25–26. Chateaubriand. Atala. Franciából forditotta Csiky Kálmán. (103 l.) 1894. 27–28. Tennyson Alfréd. Királyidillek. I. Helén. – II. Ginevra. Angolból forditotta Szász Károly. (100 l.) 1894. 29–31. Macaualy T. B. Lord Bacon. Angolból forditotta B. P. (195 l.) 1894. 32–34. Kemény Zsigmond. Szerelem és hiúság. Beszély. (144 l.) 1894. 35–36. Hugo Victor. Hernani. Szomorújáték öt felvonásban. Forditotta Szász Károly. (124 l.) 1894. 37–40. Kölcsey Ferenc válogatott szónoki művei. 2. kiadás. (267 l.) 1894. 41–42. Jósika Miklós. Egy igaz ember. Beszély. 2. kiadás. (72 l.) 1894. 43–44. Conscience Henrik. A szegény nemes. Flamand beszély. Franciából forditotta Greguss Ágost. (156 l.) 1894. 45. Pope Sándor. A műbírálatról. Angolból forditotta Lukács Móric. (47 l.) 1894. 46. Pálffy Albert. Egy kastély az erdőben. Beszély. (47 l.) 1894. 47–48. Boissier Gaston. Virgil. Franciából forditotta Végh Arthur. (99 l.) 1894. 49–50. Gróf Sollohub. A gyógyszerészné. Beszély. Franciából forditotta Brassay Sámuel. (84 l.) 1894. 51–52. Macaulay B. T. Milton. Angolból forditotta B. P. (79 l.) 1894. 53–54. Goethe. Iphigenia Taurisban. Dráma öt felvonásban. Forditotta Kiss János. (99 l.) 1894. 55–58. Beaumarchais. Figaro házassága vagy egy napi bolondság. Vigjáték öt felvonásban. Forditotta Paulay Ede. (240 l.) 1894. 59–60. Gyulai Pál. A vén szinész. Beszély. 2. kiadás. (87 l.) 1894. 61–62. Stifter Adalbert. Brigitta. Beszély. Németből forditotta B. J. (82 l.) 1895. 63–64. Gauthier Theophile. A lélekcsere. Franciából forditotta Szekula Gyula. (124 l.) 1895. 65. Macaulay T. B. Byron. Angolból ford. B. P. (53 l.) 1895. 66–67. Jerrold Douglas. Zsák Mór. Magyaritotta Belényesi Gábor. (112 l.) 1895. 68. Eynaud Albert. Ferizáde dala. Beszély. Franciából forditotta Huszár Imre. (57 l.) 1895. 69–70. Czuczor népies költeményei. (111 l.) 1895. 71–72. Prescott H. E. Schäffer Magdaléna. Beszély. Németből forditotta Csukássi József. (155 l.) 1895. 73. Sayous Eduard. A mongolok betörése Magyarországba. Franciából forditotta Takáts István. (45 l.) 1895. 74–75. Zichy Antal elbeszélései. (141 l.) 1895. 76. Horatius Flaccus. A költészetről. Forditotta Czuczor Gergely. (31 l.) 1895. 77–80. Flegler Sándor. A magyar történetirás történelme. – Sayous Eduard. A magyar történetirás kútforrásai. Forditotta ifj. Szin… 81–82. Sand György. Az ördög-mocsár. Beszély. Franciából forditotta Csukási József. (102 l.) 1895. 83–86. Lessing G. E. Laokon, vagy a festészet és költészet határaiból. Futólagos fejtegetésekkel az ókori művészet történetének e… 87–88. Kovács Pál. Farsangi kalandok. Beszély. (86 l.) 1895. 89–90. Csokonai Vitéz Mihály. Lilla. Érzékeny dalok három könyvben. (1793–1802.) (116 l.) 1895. 91–92. Mérimée Prosper. Karmen. Beszély. Franciából forditotta B. P. (79 l.) 1895. 93–95. Nagy Ignác. Tisztujitás. Vigjáték 4 felvonásban. 1842-ben akadémiai pályadijt nyert mű. (150 l.) 1895. 96–98. Murray E. C. Grenville. Rajzok a francia politikai életből. Angolból forditották Belényesi Gábor és Huszár Imre. (295 l.) … 99–100. Fraknói Vilmos. II. Lajos és udvara. Történeti rajz. (70 l.) 1895. 101–103. Sand György. Leoni Leó. Beszély. Franciából forditotta Visi Imre. (202 l.) 1895. 104–105. Michelet Gyula. Lengyel és Oroszország. Kosciuskó legendája. Franciából forditotta De Gerando Antonia. (128 l.) 1895. 106. Flegler Sándor. Kölcsey Ferenc. Németből forditotta ifj. Szinnyei József. (46 l.) 1895. 107–109. Gróf Gvadányi József. Egy falusi nótáriusnak budai utazása, melyet önönmaga abban esett viszontagságaival együtt az elal… 110–111. Plouvier Eduard. Beszélyek. Franciából forditotta Milesz Béla. (124 l.) 1895. 112–113. Feuillet Octáv. Trécoeur Julia. Elbeszélés. Franciából forditotta Csukássi József. (104 l.) 1895. 114–115. Kazinczy Ferenc. Magyarországi utak. (90 l.) 1895. 116–118. Gr. Tolstoj N. L. Családi boldogság. Beszély. Oroszból forditotta Szentkirályi Albert. (142 l.) 1895. 119–120. Kisfaludy Károly. Tihamér. Beszély. (90 l.) 1895. 121–124. Flegler Sándor. Szalay László és munkái. Forditotta ifj. Szinnyei József. (280 l.) 1895. 125–127. Szigligeti Ede. Magyar szinészek életrajzai. (159 l.) 1895. 128–129. Vasiliadisz Sz. N. Galátea. Dráma 5 felv. Uj görögből forditotta Kállay Béni. (71 l.) 1895. 130–131. Dayka Gábor költeményei. (112 l.) 1895. 132–134. Bácsmegyeinek gyötrelmei. Németből átdolgozta Kazinczy Ferenc. Bevezetéssel és jegyzetekkel Heinrich Gusztávtól. (175 l.… 135–137. Gogoly Miklós. Bulyba Tárász. A 2. jav. kiadás után forditotta Almási László. (168 l.) 1895. 138–140. Kisfaludy Károly. Iréne. Szomorújáték 5 felv. (133 l.) 1895. 141. Zsilinszky Mihály. Kupeczky János. (72 l.) 1895. 142–144. Körner Tivadar. Zrinyi. Szomorújáték öt felvonásban. Németből forditotta Szemere Pál. – Körner Zrinyiről. Birálat. Irta … 145–146. Csokonai Vitéz Mihály. Ódák két könyvben. (1794–1804.) (84 l.) 1895. 147–149. Andersen. Regék és mesék. Forditotta Milesz Béla. (121 l.) 1895. 150–153. Kisfaludy Károly vig elbeszélései. (212 l.) 1895. 154–157. Ouida. Egy pár kis facipő. Beszély. Angolból forditotta Belényesi Gábor. (236 l.) 1895. 158–160. Theuriet. A buzavirágok háza. Beszély. Franciából forditotta Ujkéri. (138 l.) 1895. 161. Schiller Frigyes. Mózes küldetése. Forditotta Jurany Gusztáv. (35 l.) 1895. 162–164. Taine H. Az eszmény a művészetben. Forditotta Harrach József. ( 144 l.) 1895. 165–168. Lessing, Gotthold Ephraim. Bölcs Náthán. Drámai költemény öt felvonásban. Németből forditotta Zichy Antal. (255 l.) 1895. 169–171. Beulé. Augusztus családja és kora. Franciából átdolgozta Molnár Antal. (159 l.) 1895. 172–173. Lindau Pál. Molière. Forditotta Bánfi Zsigmond. (119 l.) 1895. 174–176. Feuillet Oktáv. Egy nő naplója. Franciából forditotta Fái Béla. (176 l.) 1895. 177–178. Macaulay. Barère Bertrand. Angolból forditotta Angyal Dávid. (134 l.) 1895. 179–180. Molière. A bot-csinálta doktor. Vigjáték 3 felv. Forditotta Kazinczy Ferenc. (56 l.) 1895. 181. Louis-Landel. Camaron. Episod a mexikói háboruból. Franciából forditotta Haraszti Gyula. (48 l.) 1895. 182–183. Bodenstedt Frigyes. Shakespeare élete és művei. Németből forditotta W. L. (170 l.) 1895. 184–186. Merimée Prosper. Colomba. Beszély. Franciából forditotta Szenvey József. (218 l.) 1895. 187–190. Berzsenyi Dániel versei. 6. kiadás. (268 l.) 1895. 191–192. Kisfaludy Károly. Csalódások. Vigjáték 4 felvonásban. 2. kiadás. (80 l.) 1895. 193–194. Arago és Vermond. Az ördög naplója. Vigjáték 3 felvonásban, énekkel. Franciából forditotta Egressy Benjámin. (100 l.) 18… 195–196. D’Haussonville. Sand György. Franciából forditotta P. E. (191 l.) 1895. 197–200. Gróf Teleki László. Kegyencz. Szomorujáték öt felvonásban. (200 l.) 1895. 201. Heyse Pál. A grófi kastélyban. Beszély. Forditotta Halasi Aladár. (95 l.) 1895. 202–203. Musset Alfréd. Ne fogadj fel soha semmit. Vigjáték 3 felvonásban. Forditotta Paulay Ede. (88 l.) 1895. 204–206. Uchard Mario. Jean csillaga. Franciából forditotta Fái J. Béla. (239 l.) 1895. 207–209. Bulwer Edvard. A jövő nemzedéke. Regény. Angolból forditotta Fái J. Béla. (224 l.) 1895. 210–213. Karr Alfonz. A normandiai Penelope. Regény. Franciából forditotta Fái J. Béla. (258 l.) 1895. 214–215. Pulszky Ferenc. Eszmék Magyarország története philosophiájához. (111 l.) 1895. 216. Macaulay T. B. A pápaság. Angolból forditotta B. P. (63 l.) 1895. 217–220. Mészáros Ignác. Kártigám. Regény. 5. kiadás. (431 l.) 1895. 221–223. Amerikai nők. Rajzok és elbeszélések. Angolból forditotta György Aladár. (218 l.) 1896. 224–228. Kölcsey Ferenc versei. 5. kiadás. (304 l.) 1896. 229. Zschokke Henrik. A szegény Viltshirei lelkész naplójából. Beszély. Németből forditotta Sz. M. (58 l.) 1896. 230–231. Kont Ignác. Aristophanes. (151 l.) 1896. 232–233. Cherbuliez Viktor. A pépi király. Elbeszélés. Forditotta Berényi László. (116 l.) 1896. 234–235. Hugo Károly. Bankár és báró. Szomorújáték 3 felvonásban. (108 l.) 1896. 236–240. Szilágyi Sándor. Történeti rajzok. (247 l.) 1896.

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages