Magyar törvények Grill-féle füzetes kiadása. Bp., 1912–1919. Grill.

Teljes szövegű keresés

Magyar törvények Grill-féle füzetes kiadása. Bp., 1912–1919. Grill.

 

1. Az új magyar váltótörvény és a nemzetközi egyezmény a vonatkozó joganyaggal és joggyakorlattal. 6. kiad.VIII, 88 l. 1c. 1876: XXVII. t.-c. Váltótörvény, valamint az új magyar váltótörvény és a nemzetközi egyezmény a vonatkozó joganyaggal és jogg… 2. Csődtörvény. (1881: XVII. t.-c) A vonatkozó joganyaggal és joggyakorlattal ellátta: Pap Dávid–Sándor Aladár. 6. kiad. 1914. 13… 3. Kereskedelmi törvény. (1875 XXXVII. t.-c.) Ismerteti: Pap Dávid–Sándor Aladár. 6. kiad. 1914. 394 l. 5. A gazdasági és ipari hitelszövetkezetekről. (1898: XXIII. t.-c) Magyarázta: Pap Dávid–Sándor Aladár. 6. kiad. 1914. 31 l. 6. Vasúti üzletszabályzat és a berni egyezmény. Magyarázta: Pap Dávid–Sándor Aladár. 6. kiad. 1914. 240 l. 7. Tőzsdei szokások. Magyarázta: Sándor Aladár–Pap Dávid. 6. kiad. 1914. 94 l. 8. Ipartörvény. (1884: XVII. t.-c.) A vonatkozó. joganyaggal és joggyakorlattal ellátta: Pap Dávid. 159 l. 26. Az ipari és kereskedelmi alkalmazottaknak betegség és baleset esetére való biztosításáról. (1907: XIX. t.-c.) Magyarázta: Pap… 27. Az 1912: VII. törvénycikk. Egyes igazságügyi szervezeti és eljárási szabályok módosítáaásól. Indoklással, jegyzetekkel és uta… 28. A polgári perrendtartás (1911 . I t.-c.) életbeléptetéséről szóló törvények. Jegyzetekkel ellátta: Térfi Gyula. 1912. 104 l. 29. Az új nyugdíjtörvény. 1912: LXV. t.-c. Jegyzetekel ellátta:. Grecscák Károly. 1913. [4] 210, V l. 30. Sajtótörvény és életbeléptetési rendelet. [Klny. az Anyagi büntetőtörvénykönyvből.] 1914. [6] 63 l. 31[a] 1914: XIII. törvénycikk. Az esküdtbíróság előtti eljárásra és a semmiségi panaszra vonatkozó rendelkezések módosításáról. 1… 31[b] Edvi Illés Károly: Az esküdtbíróság előtti eljárásra és a semmiségi panaszra vonatkozó rendelkezések módosításáról szóló tö… 32. U. az: A fiatalkorúak bíróságáról szóló törvény magyarázata. 1914. IV. 67 l. 33a. Törvény a becsület védelméről, továbbá a hatóságok büntetőjogi védelméről. 1914. 51 [l] l. 33b. A hatóságok és a becsület büntetőjogi védelméről szóló 1914: XL. és XLI. törvénycikkek. Magyarázó jegyzetekkel ellátta: Edvi… 34. A választási törvények és rendeletek teljes gyüjteménye. Jegyzetekkel ellátott kiadás. IV. 187 l. 35. Az egységes bírói és ügyvédi vizsgáról szóló 1913: LIII. t.-c. 36. A törvénykezési illetékekről szóló 1914: XLIII. t.-c. 1915. IV. 59 l. 37. A polgári perrendtartás és az életbeléptető törvény alapján kiadott rendeletek (az ügyviteli rendeletek kivételével). Összeál… 38. A vízjogról (1885: XXIII. t.-c), valamint a vízjogról szóló törvény kiegészítéséről és módosításáról szóló 1913: XVIII. t.-c.… 39. 1912: LXIII. t.-c. A háború esetére szóló kivételes intézkedésekről – 1915: XVIII. t.-c. A hazaárulók vagyoni felelősségéről.… 40. A csődönkívüli kényszeregyességróI és a csődtörvény egyes rendelkezéseinek módosításáról szóló 1916 ; V. t.-c., valamint A cs… 41. 1916: IX. t.-c. Az árdrágító visszaélésekről és az arra vonatkozó 4207/1915. M. E. sz. rendelet. 1916: IV. t.-c. A háború ese… 42. A jövedéki kihágások eseteiben követendő büntető bírósági eljárás szabályainak megállapítása tárgyában hozott 800/1916. I. M.… 43. A hadinyereségadóról és vagyonadóról szóló 1916: XXIX. és XXXII. t.-c. Magyarázó jegyzetekkel ellátta: Klug Emil. 91 l. 49. A bélyeg- és illetékekre vonatkozó törvények és szabályok némely rendelkezéseinek módosításáról szóló 1916: XXVII. t.-c. Magy… 45. Lénárt Albert: Az 1919: XVIII: néptörvény a földmívelő nép földhöz juttatásáról és az arra vonatkozó eddig megjelent rendelet… 46. Nagy Dezső: Az érvényben levő lakbérleti rendeletek magyarázata. Az összes rendeletek szövegével. 1919. 78 l.

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages