Olcsó Könyvtár. Alapította: Gyulai Pál. Szerk.: Heinrich Gusztáv. Bp., 1911–20. Franklin.

Teljes szövegű keresés

Olcsó Könyvtár. Alapította: Gyulai Pál. Szerk.: Heinrich Gusztáv. Bp., 1911–20. Franklin.

 

8–8. a, b, Macaulay B. Th.: Machiavelli. Angolból ford.: B. P. 3. kiad. 1917. 64 l. 17–18. Lejno Ejno: Tavaszünnepi dalok. Finn balladák. Ford.: Somkuti. 1914. 67 l. 35–36. Hugo Viktor: Hernani. Szomorújáték 5 szakaszban. Ford.: Szász Károly. 2. kiad. 1911. 124 l. 65. Maculay B. Th.: Byron. Angolból ford.: B. P. 3. kiad. 1918. 54 l. 81–82. Marco Praga: Az eszményi feleség. Színmű 3 felvonásban 3 felvonásban. Olaszból. 1914. 73 l. 130–131. a. Dajka Gábor költeményei. 2. kiad. 1917. 112 l. 182–183. Dömötör Pál: Tóth Kálmán életrajza. 1914. 67 l. 191–192. Kisfaludy Károly: Csalódások. Vígjáték 4 felv. 10. kiad. 1918. 80 l. 3.50 259. Gyulai Pál: B. Eötvös József. Emlékbeszéd. 3. kiad. 1914. 36 l. 276–277. a. Goethe: Hermann és Dorottya. Németből ford. Hegedüs István. 4. kiad. 1912. 80 l. U. az. 5. kiad. U. o., 1917. 80 l. 218–282. Macaulay B. Th.: Nagy Frigyes. Ford.: Szentkirályi Móric. 2. kiad. 1911. 128 l. 306–309. a–j. Daudet Ernő: A férj. Regény. Franciából ford.: Luby Gyula. 2. kiad. 1919. 230 l. 9.80 393–394. Kemény Zsigmond br.: Élet és irodalom. 2. kiad. 1913. 125 l. 395-396. Petőfi Sándor beszélyei. 2. kiad. 1911. 96 l. 430–430. a. b. Petőfi Sándor: A helység kalapácsa. Hősköltemény négy énekben. (1844.) 8. kiad. 1919. 51 l. 2.80 514–516. a. Ilosvai Selymes Péter: Az hírneves Tholdi Miklósnak jeles cselekedeteiről és bajnokságáról való história. Bevezette é… 541–544. Bodenstedt M. F.: Shakespeare élete és művei. 1913. 169 l. 551–552. Gulyás Pál: Mátyás király könyvtára. 1916. 68 l. 671–673. a–e. Lessing: Barnhelmi Minna vagy a katonaszerencse. Vígjáték 5 felv. Németből ford. Kazinczy Ferenc. [Új nyomás.] 1919… 799–800. Bellamy Edvárd. Visszapillantás 2000-ből 1887-ik évre. Regény. Ford. Radványi Dániel. 2. kiad. 1911. 363 l. 1119–1121. a–e. Richter Jenő: A szocializmus diadala után. Németből ford.: Zigány Árpád. [Új nyomás.] 1919. 163 l. 8.– 1170. a–g. Petőfi Sándor: János vitéz. (1844.) 6. kiad. 1919. 69 l. 8.– 1265–1267. a. Arany János: A nagyidai cigányok. (1851.) 3. kiad. 1919. 78 l. 2.80 1314–1318. Moldován Gergely: Ságuna András. 156 l. 1569–1571. a. b. Szinnyey József: A magyarság eredete, nyelve és honfoglaláskori műveltsége. 2. jav. kiad. 1919. 74 l. 3.50 1581–1587. Arany János magyar irodalomtörténete. Bevezetéssel ellátta: Pap Károly. 1911. 222 l. 1588–1590. Csánki Dezső: Árpád vezér. Mátyás király. 1911. 117 l. 1591–1592. Hugo Viktor: A kard. Ford. Vértesy Jenő. 1911. 60 l. 1593–1594. Apuleius: Amor és Psyché. Ford.: Csengery János. 1911. 68 l. 1595–1597. Heiberg Tor.: Apa és fiú. Ford.: Szász Zsomborné. 1911. 96 l. 1598–1599. Riedl Frigyes: Gyulai Pál. 1911. 48 l. 1600–1607. Arany László: Magyar népmesegyüjtemény. 4. kiad. 1911. 302 l. 1608–1617. Castle Ágnes–Égerton: Rockhurst, avíg cimbora. Angolból ford.: Esty Jánosné. 1911. 311 l. 1618–1619. Örmény regék. Ford. és bevezetéssel ellátta: Gopcsa László. 1911. 71 l. 1620–1624. Barrie J. M.: Margaret Ogilvy. Angolból ford.: Haraszti Gyula. 1911. 178 l. 1625–1628. Lenau Miklós: Az albiak. Szabad versek. Ford.: Lővi József. 1911. 139 l. 1629–1630. Gyulai Pál: Arany János. Emlékbeszéd. 4. kiad. 1911. 56 l. 1631–1633. Lampérth Géza: A kompánia rózsája és egyéb kuruc történetek. 1911. 95 l. 1634–1636. Andersen. Az én életem meséje. Dán eredetiből ford.: Szeberényi Lajos Zs. 1911. 112 l. 1637–1640. Farkas Zoltán: Bajza József élete és művei. 1911. 167 l. 1641–1642. Görgei Artúr: Gazdátlan levelek. 1911. 58 l. 1643–1644. Neera: Az ördög palástja és egyéb novellák. Olasz eredetiből ford.: Balla Ignác. 72 l. 1645–1651. Maeterlinck Maurice: A méhek élete. Franciából ford.: Binder Jenő. 286 l. 1652–1653. Riedl Frigyes: Három jellemzés. (Toldy Ferenc, Greguss Ágost, Katona Lajos.) 55 l. 1654–1656. Angyal Dávid: Gyulai Pál (1825–1909.) 106 l. 1657–1658. Kőnig György: Flaubert. 72 l. 1659–1661. Finn költőkből. Eredetiből ford.: Bán Aladár. 96 l. 1662–1665. Yolland Artúr: Charles Dickens élete és művei. 141 l. 1666–1668. Coppée Ferenc: A koronáért. Dráma 5 felvonásban. Ford.: Ábrányi Emil. 104 l. 1669–1671. Karl Lajos: Páris kövei. Történeti rajzok. 75 l. 1672–1675. Wlassics Gyula: Múzeumok és könyvtárak. A múzeumok és könyvtárak országos szövetségének Teme… 1676–1677. Byron lord: Transformatio. (Deformed Transformed.) Dráma. Ford.: Mayné Marczali Erzsi. 1913. 80 l. 1678–1679. Schopenhauer Artúr: A zene esztétikája. Ford.: Bogát Adolf. 1913. 62 l. 1680–1683. Erkko János Henrik: Ajno. Színmű 5 felvonásban. Finnből ford.: Somkuti. 1913. 110 l. 1682–1684. Echegaray József: Folt, amely tisztít. Dráma 4 felvonásban. A spanyol eredetiből ford.: Patthy Károly. 2. kiad. 132 l. 1685–1688. Szigligeti Ede: Gritti. Eredeti szomorújáték 5 felvonásban. Kiadta: Morvay Győző. 1913. 168 l. 1689–1692. Fraknói Vilmos: Szilágyi Mihály. 1913. 134 l. 1693–1698. Boccaccio Giovanni: Fiametta. Olaszból ford.: Papp József. 1913. 249 l. 1699–1705. Ottó Ludwig: Ég és föld között. Elbeszélés. Ford.: Mildner Gyula. 1913. 320 l. 1706. Péterfy Jenő: Petőfi Sándorról. Németből ford.: Baróti Lajos. 28 l. 1707–1716. Carlyle Tamás: Sartor Resartus. Teufelsdröckh professzor élete és tanai. Angolból ford.: Tankó Béla. 387 l. 1717-1720. Joost van den Vondel: Lucifer. Szomorújáték 5 felvonásban. Hollandus eredetiből ford.: Nagy Zsigmond. 1913. 163 l. 1721–1722. Lenau Miklós: Don Juan. Drámai költemény. Ford.: Lővy József. 50 l. –.40 1723–1725. II. József válogatott levelei. Ford.: Supka Géza. 96 l. 1726–1728. Strindberg: Utópiák a valóságban. Svédből: Leffler Béla. 114, 1 l. 1729–1731. Macaulay: William Pitt. Ford.: Kállay Béni. 104 l. 1732–1733. Gibbon: Konstantinápoly eleste 1453-ban. Ford.: Bozóky Alajos. 82 l. 1734–1736. Marlowe Kristóf: II. Edvárd király. Trag. 5 felv. Ford.: Rózsa Dezső. 117 l. 1737. Franklin Benjámin: A gazdagodás útja. Amint azt a szegény Richárd egy pennsylvániai kalendáriumban világosan megmutatja. Fo… 1738–1741. Deák Ferencnek az 1861. évi országgyűlési két felirata. 159 l. 1742–1745. Márki Sándor: Történet és történetírás. 1914. 138 l. 1746–1749. Andrássy Gyula gróf: Bosznia okkupációjáról. Bevezette: Wertheimer Ede. 1914. 132 l. 1750–1751. Andrássy Gyula gróf: A száműzött Rákóczi. 60 l. 1752–1754. Molnár Antal: A zenetörténet szelleme. Előadás. 123 l. 1755–1759. I. Vilmos német császárnak és porosz királynak 90 válogatott írása. Ford.: Supka Géza. 1915. 238 l. 1760–1762. Motley John L.: Nagy Péter cár. Ford.: Herkner János. 1915. 85 l. 1763–1764. Angyal Dávid: A világháború okai. 1914. 59 l. 1765. Wlassics Gyula: A német világpolitika. 1915. 38 l. 1766–1767. Wekerle Sándor: A háború gazdasági következményei. 1915. 38 l. 1768–1769. Andrássy Gyula gróf: A jó béke céljai. 1915. 51 l. 1770–1771. Thallóczy Lajos: 1814–1914. 1915. 38 l. 1773–1775. Zangwill Izrael: Mary Ann. Vígjáték 4 felv. Ford.: Mihály Józsefg. 1915. 160 l. 1776–1777. Wieland: Nemes Geron. Költői elbeszélés. Ford.: Pitroff Pál. 1915. 48 l. 1778–1779. Prohászka Ottokár: Objektív ideálizmus. 44 l. 1780–1784. Boyesen H. Hjorth: Goethe Faustja. Ford.: Csiky Gergely. 1915. 184 l. 1785. Marczali Henrik: Italicae res. 1915. 45 l. 1786–1788. Ferentzi Magda: Macza. Elbeszélés. 1916. 128 l. 1789–1798. Milton János: Az elveszett paradicsom. Angol eredetiből ford.: Jánosi Gusztáv. 3. jav. kiad. 447 l. 1799–1805. Beccaria Cesare: Bűntett és büntetés. Ford. és bev.: Tarnai János. 2. átdolg. kiad. 191 l. 1806–1810. Marlowe Kristóf: A máltai zsidó. Tragédia. Ford.: Rózsa Dezső. 129 l. 1811–1913. Sebestyén Károly: Napnyugati séták. 1916. 90, 2 l. 1814–1816. Andrássy Gyula gróf: A magyarság és németség érdekszolidariása. 1916. 82 l. 1817–1820. Czuczor Gergely költeményei. 10 l. 1821–1824. Aristoteles poëtikája. Görögből ford., bevezetéssel és jegyzetekkel ell.: Geréb József. 1916. 108 l. 1825–1827. Cicero Marcus Tullius: Cato maior az öregségről. Ford.: Némethy Géza. 1916. 67 l. 1828–1831. Taine H.: Az eszmény a művészetben. Az École des beaux-arts-ban tartott előadások. Ford.: Harrach J. 3. kiad. 1917. 14… 1832–1834. Sienkievicz Henrik: Falusi tragédia. Szénvázlatok. Lengyel eredetiből ford.: Tomcsányi János. 1916. 100, 2 l. 1835–1836. Fluck András: A német birodalom alkotmánya. 1917. 70, 2 l. 1837–1832. Császár Elemér: Shakespeare és a magyar költészet. 1917. 265 l. 1843–1847. Kéky Lajos: Tanulmányok Arany János epikájáról. 1917. 123 l.

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages