A MAGYAR SAJTÓ TÖRTÉNETE II/1. 1848–1867

Teljes szövegű keresés

A MAGYAR SAJTÓ TÖRTÉNETE
II/1.
1848–1867
A magyar sajtó története
Főszerkesztő Szabolcsi Miklós
Szerkesztő bizottság:
Kókay György, Kosáry Domokos, Márkus László, Mucsi Ferenc, Németh G. Béla, Vásárhelyi Miklós
A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete
A Magyar Újságírók Szövetsége
Szerkesztette Kosáry Domokos és Németh G. Béla
Írták Antall József, B. Nagy Eszter, Buzinkay Géza, Katus László, Kosáry Domokos, Miklóssy János, Pók Attila, Várady Géza
Akadémiai Kiadó, Budapest 1985
A kötet szerzői: Antall József (A. J.)
B. Nagy Eszter (B. N. E.)
Buzinkay Géza (B. G.)
Katus László (K. L.)
Kosáry Domokos (K. D.)
Miklóssy János (M. J.)
Pók Attila (P. A.)
Várady Géza (V. G.)
A mutatókat Béládi Miklósné és Csóra Karolin készítette
ISBN 963 05 1772 8 (összkiadás)
ISBN 963 05 3677 3 II/1–2 kötet
ISBN 963 05 3678 1 II/1 kötet
Akadémiai Kiadó, Budapest 1985
Printed in Hungary
5Tartalomjegyzék
Bevezetés (K. D.)
11
A forradalom és a szabadságharc sajtója, 1848–1849 (K. D.)
I. Az európai forradalmak és Magyarország
25
II. Az utolsó rendi országgyűlés és a sajtószabadság
27
1. A párizsi forradalom után
29
2. A bécsi forradalom után
32
III. A pesti forradalom és a sajtószabadság
37
IV. A sajtótörvény
43
V. Sajtó, politika, irányzatok
52
1. Az európai forradalmak modellje
55
2. A magyar politikai spektrum
57
VI. A konzervatív lapok és a fordulat
63
1. A Nemzeti Újság
63
2. Budapesti Híradó, Figyelmező
65
3. Az erdélyi Múlt és Jelen
68
VII. A liberális lapok és a fordulat
70
1. A Jelenkor vége
70
2. Erdélyi liberális lapok
71
3. A Pesti Hírlap
72
VIII. A radikális Marczius Tizenötödike
83
1. Szerkesztő, munkatársak
85
2. A radikális ifjak és a kormány
93
3. A lap sajtópere
101
64. A társadalmi és nemzeti kérdés
103
5. Függetlenségi, köztársasági program
107
IX. Más radikális lapok
114
1. A Reform
114
2. A Radical lap
121
3. A Nép-elem
123
4. Köztársasági Lapok, Jövő
130
X. A Munkások Újsága
136
1. Táncsics Mihály
137
2. A program fejlődése
143
3. Támadások a lap ellen
155
XI. Kormánylapok
165
1. A Közlöny
166
2. A Nép Barátja
173
XII. A Kossuth Hírlapja
179
1. Szerkesztőség, rovatok, munkatársak
181
2. A főbb politikai témák
186
3. Az őszi fordulat: a közvélemény mozgósítása
194
XIII. A sajtó egyéb (irodalmi, szakmai, más nyelvű) orgánumai
200
1. Irodalmi divatlapok
200
2. Szakmai és ismeretterjesztő lapok
205
3. Vidéki sajtó
207
4. Hazai német lapok
210
5. Szlovák lapok
219
6. Román lapok
221
7. Szerb, horvát lapok
224
8. Külföldi magyar lapok
225
XIV. 1849: a debreceni időszak
231
1. Alföldi Hírlap, Közlöny
233
2. Táncsics kísérletei
240
3. A Marczius folytatása
243
4. Az Esti Lapok
245
5. A Debreczeni Lapok
247
6. Politikai viták
250
XV. Az utolsó hónapok
259
1. A fővárosi sajtó újjáéledése
259
72. Republikánus nemesek és valódi radikálisok
262
3. Közlöny, Respublica, Futár
267
4. A radikális Marczius betiltása
272
5. Szeged, Kolozsvár
278
6. Hadi lapok
280
Az abszolutizmus első szakaszának sajtója 1849–1859
I. Az intézményesített polgári sajtó megszületése idegen abszolutizmus alatt (B. G.)
291
1. A sajtótörvényhozás és -irányítás
291
2. A nyomdai és kereskedelmi viszonyok
296
3. A magyar sajtó megerősödése
297
4. Olvasók, lapok, újságírók
299
5. Az évtized sajtójának vezéralakjai: Török János, Kecskeméthy Aurél, Falk Miksa és Kemény Zsigmond
302
6. Széchenyi és Kossuth sajtóirodái
312
7. A magatartás és stílus változásai
313
II. A konzervatív ellenzéki lap átalakulása kormánylappá: a Magyar Hírlap és a Budapesti Hírlap (B. G.)
318
1. Az összbirodalom híveinek veresége a félhivatalos lapnál
318
2. A Magyar Hírlap (1849–1852) a nemzet és a földbirtokosság nevében
323
3. Kormánylap, amely népszerű is akart lenni: a Budapesti Hírlap (1853–1856)
335
4. A Budapesti Hírlap helyzetének megszilárdítása bürokratizált alapon (1856–1860)
340
III. Ókonzervatív kísérlet: a Figyelmező (B. G.)
346
IV. A birodalomhű demokrata forradalmiságtól a nemzeti ellenállás fórumáig: a Pesti Napló (B. G.)
351
1. A plebejus értelmiség lapja (1850)
352
2. Az ókonzervativizmus felé hajló kísérlet: Bánffay Simon szerkesztése (1850–1851)
359
3. Az óvatos nemzeti ellenállás szellemében: Récsi második szerkesztősége (1851–1853)
365
4. Nemzeti egység az anyagi és szellemi gyarapodás programja alapján: Török János szerkesztősége (1853–1855)
367
5. Nemzeti ellenállás politikai síkon és az „egyeztetés” világnézete: Kemény Zsigmond Pesti Naplója (1855-től)
372
8V. A lojális polgárosodási program kísérlete: a Magyar Sajtó (B. G.)
386
1. Honorácior-értelmiségi csoportosulás
388
2. A magyar középosztály megteremtésének programja
391
3. Földbirtokos középosztály és községrendszer
394
4. Társadalmi szervezőerő – a művelődés
396
5. A pesti Magyar Sajtó
398
VI. A katolikus restauráció programjának megjelenése: az Idők Tanúja (B. G.)
402
VII. Az ötvenes évek folyóirat-történetének szakaszai (1849–1860) (M. J.)
405
1. Az első szakasz: 1849–1852
406
2. A második szakasz: 1853–1857
412
3. A harmadik szakasz: 1858–1861
414
VIII. Irodalmi lapok (M. J.)
417
1. A Hölgyfutár (1849–1864)
418
2. Szilágyi Sándor vállalkozásai
422
3. Remény, Szépirodalmi Lapok
426
4. Délibáb, Divatcsarnok
431
5. Nővilág, Napkelet
435
6. A Szépirodalmi Közlöny
440
IX. Enciklopédikus közművelődési lapok (M. J.)
443
1. A Vasárnapi Újság (1854–1921)
448
2. Magyar Nép Könyve, Család Könyve
453
3. Vita a „néplapokról”
455
4. Ifjúsági lapok
462
X. Magyar revü-kísérletek az ötvenes években (M. J.)
465
1. Az Új Magyar Múzeum (1850–1860)
465
2. A Kelet Népe, Hazánk
481
3. A Budapesti Szemle (1857–1859)
487
XI. Szakmai és tudományos lapok (M. J.)
503
A hatvanas évek sajtója, 1860–1867
I. A konzervatív sajtó (K. L.)
511
1. A Pesti Hírnök (1860–1868)
513
2. A Vezér és a Független (1862–1863)
529
3. A kiegyezést előkészítő konzervatív lapok (1865–1866)
536
9II. A felirati és a Deák-párti liberális sajtó
541
1. A Pesti Napló 1860–1861-ben (V. G.)
541
2. Liberálisok és konzervatívok (V. G.)
546
3. A nemzetiségi kérdés (V. G.)
555
4. A „48-as alap” kérdése (V. G.)
559
5. A Pesti Napló a provizórium idején (1862–1867) (B. G.)
566
6. A külpolitika kérdései (B. G.)
573
7. A kiegyezés felé (B. G.)
580
8. A Politikai Hetilap (1865–1866) (A. J.)
592
III. A határozati párti, balközépi sajtó
611
1. A Magyar Sajtó (1860–1865) (P. A.)
611
2. A Magyarország (B. N. E.)
625
3. Az Ország (B. N. E.)
634
4. A Hon (1863–1867) (P. A.)
639
5. A Jövő (B. N. E.)
649
IV. Irodalmi, szórakoztató, művelődési sajtó (M. J.)
654
1. Arany János irodalmi folyóiratai
656
2. Élclapok (1849–1867)
664
3. Ismeretterjesztő és szakmai lapok
676
 

 

 

Arcanum Újságok
Arcanum Újságok

Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

LanguagesArcanum Újságok

Arcanum Újságok
Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem