A RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

Teljes szövegű keresés

A RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE
alb.
album
ek.
emlékkönyv
évk.
évkönyv
AkÉrt
Akadémiai Értesítő
Ath
Athenaeum
BH
Budapesti Hirlap
BN
Budapesti Napló
BpSz
Budapesti Szemle
Csill
Csillag
DebrSz
Debreceni Szemle
DélvSz
Délvidéki Szemle
EPhK
Egyetemes Philológiai Közlöny
ErdMúz
Erdélyi Múzeum
Ért. NySzéptud
Értekezések a Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Széptudományi Osztálya köréből
Ethn
Ethnographia
Figy
Figyelő
FK
Filológiai Közlöny
FővL
Fővárosi Lapok
GyőriSz
Győri Szemle
HSz
Huszadik Század
IMITÉ
IMIT Évkönyve
It
Irodalomtörténet
ItFüz
Irodalomtörténeti Füzetek
ItFüz (Császár)
Irodalomtörténeti Füzetek, szerk.: Császár Elemér
ItK
Irodalomtörténeti Közlemények
Irodalmi Újság
KatSz
Katolikus Szemle
KelN
Kelet Népe
KisfTÉ
Kisfaludy Társaság Évlapjai
Ko
Koszorú
Kort
Kortárs
Kr
Kritika
KrL
Kritikai Lapok
MCsill
Magyar Csillag
MF
Magyar Figyelő
MH
Magyar Hirlap
Min
Minerva
MIR
Magyar Irodalmi Ritkaságok
Mk
Magyarok
MK
Magyar Könyvtár
MKl
Magyar Klasszikusok
Mkult
Magyar Kultúra
Mo
Magyarország
ModK
Modern Könyvtár
MS
Magyar Sajtó
MSz
Magyar Szemle
MSzépirodSz
Magyar Szépirodalmi Szemle
MTA évk.
MTA évkönyvei
MTA I. OK
MTA I. Osztályának Közleményei
Napk
Napkelet
Nszava
Népszava
Nyr
Magyar Nyelvőr
Nyug
Nyugat
OK
Olcsó Könyvtár
PN
Pesti Napló
PolHSz
Politikai Hetiszemle
PrMH
Prágai Magyar Hirlap
ProtSz
Protestáns Szemle
Ptűz
Pásztortűz
SzabN
Szabad Nép
Száz
Századok
SzegN
Szegedi Napló
Szent István AkÉrt
Szent István Akadémia Értesítője
SzépirodF
Szépirodalmi Figyelő
SzépirodL
Szépirodalmi Lapok
TársSz
Társadalmi Szemle
TörtSz
Történelmi Szemle
TudGyűjt
Tudományos Gyűjtemény
ÚH
Új Hang
Új MMuz
Új Magyar Muzeum
Új MSz
Új Magyar Szemle
UngR
Ungarische Rundschau
ViF
Világirodalmi Figyelő
Vig
Vigilia
VU
Vasárnapi Ujság
 

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT