Bor.

Teljes szövegű keresés

Bor. A bor a némát is megtanitja szólani. B. A bor az öreg ember teje. D. A bor kimondatja az emberrel az igazat. B. A bor lator bajnok, legelőször is lábáról ejti le az embert. KV. A bor meghajtja a dallost. D. A bor meghajtja a dallót. E. A bor mutatja, kiben mi lakik. B. A bor süriti a vért. Ny. 7. A bor szól belőle. D. A bor tudóssá teszi az ostobát is. B. A bornak szent Márton (t. i. napja) a birája. D. A borban lakik az igazság. D. A bort nem szinéért, de izéért veszik. KV. A budai piros bor nyelizü. D. A felső várat megvette a bor. (Fejébe szállt.) D. A gazdagnak borban veszik vérét. E. A jó bor cégér nélkül is elkél. Decsi János. A jó bor hosszu meséje az iszákosnak. D. A jó borba rossz is vagyon meritve. (Bajt okozhat.) D. A hol bor nincs, ott sörrel is meg kell elégedni. KV. A legjobb bornak is van söprője. (Alja.) D. A mely bort a cigányok szeretnek, jó bor az. KV. A mi borital közben leszen, borban kell azt irnia. (Elfelejteni.) Decsi János. A milyen a tőke, olyan a bora. KV. A minemü a tőke, olyan a bora is. Sz. A molnár akkor iszik legtöbb bort, mikor vize legtöbb. D. A molnár akkor iszik legtöbb bort, mikor sok vize van. ME. A penészes bort is drágálja. D. A sajtó alól is néha jó a bor. D. A solti bor, mint a körösi lány, csak otthon jó. Ny. 22. A sörnek is csak bor az anyja. D. A szegényt akárhol is megnyomoritják, de a gazdagnak borban veszik vérét. (Jó bort várnak tőle ajándékul.) KV. Az igaz barátság nem áll a sok boritalban. KV. Az okos embert is megtántoritja a bor. KV. Adjon isten minden jót, bort, pecsenyét, olcsó sót, a lengyelnek sok borsót, ellenségnek koporsót. Sz. Adjon isten minden jót, nekem csak egy korsó bort. D. Akármiért sem adna egy kupa bort. D. Angyal szól belőled, ha bort emlegetsz. D. Apja sem töltötte bocskorába a bort. D. Asszonyfán is elkel a bor. D. Bárcsak mindenkor bennem maradhatna a bor. D. Bár gatyámat is borban mosnák. D. Barátot bor közt. E. Barátot bor közt, bort sajt után, lovat istállóban, leányt bálban ne válassz. Fáy. Bor a bogara. D. Bor a vén kost is táncra viszi. S. Bor be, ész ki. Ny. 6. Bor beszél belőle. K. Borbetegség. KV. Borbéski uraság. (Be- és kiadja a bort.) E. Borbogár. E. Bor bujaság oka. KV. Bor, buza, békesség. E. Bor, buza, békesség, szép asszony feleség. ME. Bor buza, békesség és feleség ékes, széna, szalma, szalonna és a ruha kékes. D. Bort, buzát, szalonnát! (A franciskanus a debreceni birónak e három szóban mondta el kérését.) Sz. Bor, buza, szalonna, égnek fő adománya. BSz. Borcsiszár. D. Borcsutora. D. Bor erőt ad. S. Bor ez! megöli a halálos vétket is. (Erős.) E. Bor és kenyér nélkül meghül a szerelem. B. Bor és kenyér nélkül a test nem fincározik. E. 76Bor és kenyér nélkül fázik a bujaság. B. Bor és pénz tartva tart, költve fogy. D. Borgazda fért az eszéhez. (Részeg.) D. Bor hajtja a lovat, zab viszi a szekeret. (Boros kocsis jól hajt, zabos ló jól húz.) Ny. 4. Boriszák. D. Borkirály. E. Borkorcsolya. (Étel, melyre csúszik a bor.) E. Borkő van a gyomrában. (Sok bort ivott.) E. Bor közt történt. Sz. Borkulacs. D. Bor mellett hamar kiugrik az igaz. D. Bor mutatja meg az embert. KV. Bor nélkül való vendégség. KV. Bor nélkül szegény a vendégség. E. Bor és pecsenye nélkül meghül a szerelem. ME. Bor sajt után. (Mindegyik csúszik.) E. Bor-sóval tele torka. D. Bor van, a mennyit én akarok, buza a mennyit az isten ád. (Bort vizezhetem.) Ny. 6. Borban lakik az igazság. Sz. Borban van az igazság. S. Bornak nincsen rakoncája. KV. Bornak is a régie jó. S. Bornál borabb. E. Borodat, kincsedet, feleségedet, pipádat, puskádat ne bizd senkire. S. Borral mosdik, kolbászszal törülközik. (Gazdag.) D. Bort hord a ló is, mégis vizet iszik. D. Bort megissza magyar ember, jól teszi; okkal-móddal meg nem árthat a szeszi. Vörösm. Bort sem ivott s már is részeg. KV. Bort sem látott s már is részeg. E. Bort sem látott, mégis részeg. S. Bortömlő. (Nagy ivó.) E. Borvirágos az orra. S. Büdös bornak nagy cégért szoktak emelni. Pázmán. Büdös bornak szép cégért szoktak kötni. B. Cégér nélkül is elkel a jó bor. KV. Cifra kulacs, veres bor, mi ránk is kerül a sor. Ny. 5. Csuszik, mint a jó bor. B. Csutora nélkül is elkel a jó bor. E. Duna pontya, Tisza kecsegéje, Ipoly csukája a legjobb bőjt, ha szerémi borban főtt. Cz. Eb a varga bor nélkül. Decsi János.Ebszőlő sem terem kertedben, mégis borban válogatsz. KV. Egy gyujtót kétszerre, egy itce bort egyszerre. (Rossz takarékosság.) Ny. 5. Egy-két pohár borban sok jó barát lakik. E. Egy órai tojás, egy napi kenyér, tiz esztendős hal, hat esztendős bor, 15 esztendős leány, harminc esztendős jóakaró, kellemetes. F. Elég mind kenyere, mind bora. D. Bölcset is megbolondít a sok bor. KV. Bort iszik az uton járó, akár bolond, akár báró. Ny. 1. Elérte a bor. D. Elhagyja, mint cséppai gyerek a sirást, ha borral kinálják. (Nem nagy szomoruság.) Ny. 5. Elkel a jó bor cégér nélkül is. D. Első fürdőjét is borból készitették. D. Erős az igazság, a szép asszony és a jó bor. KV. Égett bor után a félénk is vitéz. D. Étel mellett keveset, bor mellett sokat szoktak beszélni. KV. Fejébe ment a bor. D. Fejébe ment a borszesz. D. Felfordult pincéjében a bor. (Elment esze.) D. Fogytán van az esze, mint az ecetes bor. D. Franciának hajpor, magyarnak jó bor. D. Fürt szőlőért megzálogol, borral agyon kinál. E. Gyermekre madarat, vén emberre ifju menyecskét, németre bort ne bizz. E. Ha a magyar bor nem is volna olyan, mint a micsodás, minden bornál még is jobb volna. D. Ha borba fürösztenék, bőre is elinná a bort. D. Ha bort nem találsz, sört vagy vizet igyál. D. Ha ebszőlőd sincs, ne válogass a borban. D. Ha éjjel jön is, ki nem tér a bor elül. D. Ha friss vize volna, abbahagyná a legjobb sört és csupán bort innék. D. Ha hogy három a tánc, három a kupa bor is. D. Ha vize van, bort iszik, ha vize nincs, vizet iszik. (Molnár.) E. Három emberes bor. (Rossz. Egy adja, kettő tartja az ivót, hogy el ne szaladjon.) E. Hogyha elkelt borod, elkeltek barátaid is. KV. Ide a bort, hadd lássam. D. Igyál bort, de ne sokfélét. D. Igyál, ne hörpölgesd a bort. D. Iszom a bort, 77rugom a port. E. Jó a bor, de mértékkel. D. Jó a bor, meg a foltos nadrág. E. Jó a bor, meleg a foltos nadrág. Cz. Jó a bor mindenkor, hajnalkor, éjfélkor. Np. Jó a sör, de mégis bor az anyja. M. Jó bor legyen római katholikus hitében (erős), legyen reformatus (tiszta), legyen zsidó (kereszteletlen) és legyen lutheranus (sem nem hideg, sem nem meleg). S. Jó bor, pénz, szép asszony, embert kiván őrzésre. Sz. Jó bor, pénz, szép asszony, bibor, jámbort kiván őrzésre. KV. Jó bor, szép feleség, csendes lelkiismeret drága dolgok. E. Jó bor mellett lehet jó versenyt csinálni. KV. Jó bornak, jó embernek eredetét ne keresd. D. Jó bornak nem kell cégér. Sz. Jó bornak cégért ne köss. D. Jó bornak seprüje is jó. (Alja.) S. Jó borból jó ecet lesz. B. Jó borod, szép kincsed, meghitt emberre bizd. D. Jó bort és kincset meghitt emberre kell bizni. B. Jó káposzta, rossz bor. (Sok eső.) S. Jó legény a bor. (Bátorit.) BSz. Jobb a szinbor, mint a lőre. E. Jól megtanulta bor az utját. D. Jól tudja bor utját. E. Kántorok, jó borok, nem szárad meg a torok. E. Kardot köt a bor. (Éles, ecetesedik.) E. Kenyér és bor nélkül meghül a szerelem. KV. Keresztelt bor. (Vizezett.) E. Késő a bort akkor kimélni, mikor már anyjára szállt. K. Két hig tojásnak közepe egy pohár bor. (Bort kell rá inni.) D. Két pénzes szatyornak egy pint bor az ára. D. Két pint bor alig áztatja meg a torkát. D. Ki a bort megissza, ura legyen. E. Ki a bortól leázik, vagy hosszut köp vagy rokázik. Np. Ki levesre bort iszik, nem kérnek attól tanácsot. E. Kifolyt nagy lármával a bor, üres maradt a hordó. – Kimondatja a bor az emberrel. (Az igazat, titkot.) Decsi János. Kinek a pincéje tele borral, bolond ha szomjuzik. B. Kinek bora nincs, igyék vizet. B. Kinek szűkös bora, elesége, annak jó az egészsége. ME. Kiverte a borhimlő. S. Kocsis itta meg a bort, a ló részegült meg. E. Koldust kell a jó borért küldeni. D. Konty alá való bor. (Édes.) ML. Könnyen terem a jó bor, ha kapa a bikája. D. Könnyü a jó borból ecetet csinálni. Pázmán. Könnyü borból ecetet csinálni, de az ecet borrá nem változik. Pázmán. Könnyü a rossz bort meg nem szokni. D. Könnyü a borból ecetet csinálni, de nehéz ecetből bort. D. Leginkább a koldusok tudják hol van a jó bor. D. Legjobb a bor a tövén. (Pincében.) E. Lökd meg, bor bugyan belőle. E. Lőrén bort cserél. E. Lyukas hordóba tölti a bort. D. Lyukas hordóba tölt tokaji bort. KV. Mádi borom hidegen a kotyogóban legyen. S. Mást beszél Bodóné, mikor a bor árát kérik. D. Meghasznált neki a bor. (Ártott.) E. Megiszom a jó bort csutora nélkül is; ölelem a rózsám nyoszolya nélkül is. Np. Megittuk a borát, igyuk meg a söprejét is. Ny. 16. Meg lehet fejni egy kupa bor mellett. D. Megmutatja a bor, kiben mi lakik. K. Még a verejtéke is bor. D. Még a vén embert is táncba viszi a bor. E. Még kantája sincs, s immár furja a bort. Decsi János. Midőn a bort nyeli, semmi akadály a torkán. D. Minő a gazda, olyan a bor. D. Milyen a gazda, olyan a bora. ME. Minő a tőke, olyan a bor. Sz. Minden jó bornak ki kell forrni magát. E. Minél tovább szopta a bor az anyját, annál jobb. (Pihent seprüjén.) Ny. 3. Molnár, ha vize van, bort iszik, ha vize nincs, vizet iszik. E. Mulassunk, ha kifogy a bor, hozassunk. Ny. 5. Nagy mester a bor. D. Nálunk is vizezik a bort. D. Ne adj bort az ostobának, hallgatni fog. K. Nehéz a részegesnek vizzel pótolni a bort. D. Nekem 78csak bort. D. Nem gyermek nek való a bor, nem tudja megrágni. BSz. Nem győzni borral. S. Győzi a bort. (Sokat bir.) ME. Nem is ital, ha nem bor. D. Nem is bor, ha nem tokaji. E. Nem iszik bort, csak az árát. E. Nem itcével, hanem gyüszüvel méri a bort. E. Nem jó a bort visszájáról tölteni. S. Nem jó ó-bort uj hordóba tölteni, mert két kár lesz benne. KV. Nem jó ó hordóba uj bort tölteni. (Ha a hordónak szaga van.) KV. Nem kell a jó bornak cégér. D. Nem nyeli, hanem csusztatja a bort. D. Nem szenvedheti szájában a bort. (Lenyeli.) E. Nem tölti csizmaszárába a bort. D. Nem tölti galléra mellé a bort. E. Néha rossz hordóba is bort töltenek. E. Nincs a bornak titka. E. Nincs kormánya a bornak. BSz. Nincs oly bölcs, kit a bor meg nem bolondit. E. Nincs oly bölcs, kit a bor és asszony meg nem tántorit. ME. – Nyiri kocsi, nyiri ló, nyiri bor: egy se jó. S. Oly erős bort kedvel, mely benne a halálos vétket is megöli. D. Olyan jó a bora, mint a legjobb ecet. D. Olyan savanyu a bora, hogy kinyilik a bicska tőle. S. Othon vizzel él, de másutt borral. D. Otthon vizzel, másutt borral. E. Ó-bornak, ó leánynak nem egy az ára. E. Ó-bornak, ó leánynak nem egy áron itcéje. D. Ó-bor jó és uj szalonna. KV. Ó-hordóban uj bor, két kár lesz belőle. E. Öreg embernek bor az itala, kása a pecsenyéje. S. Pogány bor. (Nincs viz benne; erős.) E. Pogány lesz egy kupa borért. D. Rám szoktál, mint az ur borára. E. Rászokott az ur borára. (Jóra.) D. Rászokott a penészes borra. D. Reggel izzadsága bor szagu. D. Részegesnek a bor édes anyja teje. D. Ritka hegedüs a ki bornemissza. D. Ritkán vagyon a hegedüsben bornemissza. Decsi János. Sajton korcsolyáz a bor. (Sajtra csuszik a bor.) E. Sok jó borocskát elmorzsolt életében. D. Sokat beszél az ember a bortól. B. Sokat tud a bor. D. Sokat vesz ki emberből a bor. D. Sör-bor étele, itala. D. Sör-bor, mint a tenger. E. Sör-bor, mint a tenger, ihatik az ember. D. Szaga után borra, mint jó vizsla nyulra. D. Száz malmot hajtana el az a bor, melyet életében leeresztett torkán. D. Szegény bor. (Rossz.) M. Szegény ebéd, a hol bor nincs. Decsi János. Szeméből bor szikrát hány. D. Szeméből is kitetszik a bor. D. Szerelem, bor, kocka, mindenből kifoszta. KV. Szerelem, bor, kocka, üritik az erszényt. E. Szerelem, éj és bor, sok gonoszsággal forr. KV. Szüret, ha egy csepp bor sincs. S. Talán több bort ivott, mint te vizet láttál. D. Tele borral, mint a spongya vizzel. D. Tele immár a bor-róvás. D. Teleszitta magát borral, mint jó pióca vérrel. D. Tokaji bort gyalázza a beczkói lőre. D. Tokaji bort korholja a beczkói lőre. S. Tótnak kökény a bora, vadalma fügéje. Sz. Többen halnak borban, hogysem a tengerben. KV. Többet beszélnek bor mint étel mellett. K. Tudja melyik kocsmában árulják a jó bort. D. Ungári bor, beregi buza, nyiri makk, nem szerez bőséget. D. Utólérte a bor. E. Ugy issza a bort, mint a vizet. D. Uj szalonna, ó-bor. (Jó.) E. Újért az ó-bort el ne hagyd. B. Vagy bor vagy viz. (Vagy jobbra, vagy balra.) E. Valamely bort a cigányok szeretnek, jó bor az. KV. Vallató, mint a beczkói bor. S. Van a bornak titka. (Ismerni kell.) E. Vén embernek bor levese, kása pecsenyéje. D. Vén embernek bor a patikája. E. Vén embernek kása pecsenyéje, bor a patikája. D. Vén embernek bor az orvossága. S. Vize sincs, mégis borokról beszél. ME. Vizet sem látsz, hol én bort. E. Vizet prédikál s maga bort iszik. D. 79Vörös mint a budai bor. D. Vörös mint a szegszárdi bor. D. Zavaros mint a megfordult bor. D.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages