Szem.

Teljes szövegű keresés

Szem. A csipás szem is idővel kinyilik. D.A kárvallás a bolondnak is felnyitja szemét. D.A kenyér is annál jobb, minél több a szeme. D.A legélesebb szemü tolvajnak is szemét kitolja utoljára a varju. (Akasztófán.) D.A marhát a gazda szeme hizlalja. Ny. 1.A szálkát a más szemében meglátod, a gerendát pedig a magadéban nem látod. B.A szem mindent lát, csak magát nem. D.Az erdőnek füle (L. ezt) van, a mezőnek szeme van. Ny. 2.Az úrnak szeme hizlalja a lovat. KV.Alamizsnán szeme. D.Angyal ül a szemöldökén, ördög szeme alatt. D.Apagyra (L. ezt) készül a szeme. E.Apró szemű szűz. (Hunyorgat.) D.Bagoly a képe, sólyom a szeme. E.Bal szemmel nézi. E.Bekötötte (L. ezt) a szemevilágát. Ny. 21.Csillog a szeme, mint a kan macskáé. E.Csipőjén keze, szemetén szeme. (Kevély.) D. Csóka csókának nem vájja ki szemét. E.Csuda ha félszemére eleget aludt. Pázm. Eb (L. ezt) szeme látta, eb keze vitte, akaszszák fel a ki keresi. E.Eb (L. ezt) keze látta, eb szeme vette stb. D.Eb szemébe nem megy a füst. D.Egy szemmel néznek. D.Egy szemökkel sirnak, más szemökkel ők tudják, kire kacsintanak. (Özvegyek.) E.Egyenkint szedeti ki a szemszőrt. (Kegyetlen.) D.Elállt a szeme-szája. E.Ezen is sok szem kap ám. KV. Észszel, ne szemmel fogj a házassághoz. E.Farkashályog (L. ezt) van a szemén. E.Felakadt a szeme (elbámult), mint a dézsmabáránynak. B.Felnyilt már a szeme. B.Felnyisd a szemed, ha mit akarsz. B.Félénk katonának hátul van a szeme. D.Félszemmel látta. S.Félszemét se veti másra. (Kevély.) D.Fénylik a szeme mint a kőrösbogár. Ny. 14.Fogat fogért, szemet szemért. ME.Fut (L. ezt.) mint a szemvert. E.Gazda szeme hizlalja a jószágot. E.Gazda szeme hizlalja a lovat. KV. Gazdaság szemet kiván. E.Görbe szemmel nézi. E.Ha eléri, szemét is kikörmöli. D.Ha jóllakott is, a szeme éhezik. D.Ha szerit teheti, szemed is kilopja. D.Hályog van a szemén. E.Hátul van a szeme. D.Helyén kelt a szeme. B.Hidd a mit szemed lát. E.Hiszek a szememnek. E.Holló hollónak nem vágja ki a szemét. D.Irigy a szomszéd szeme. KV.Irigy szem az erkölcsöt is gáncsnak nézi. B.Jele, nem szereti, mert szembe dicséri. B.Jobb a gazda szeme, mint a szomszéd szeme. D.Jót érzek, igen csiklandik a jobb szemem. Decsi.Kár nyitja bolondnak szemét. KV.Kecskének ágon a szeme. E.Keresztben áll a szeme. E.Kettőt nehéz megcsalni: a szemet és a fület. Ny. 20.Kék szem, úri szem; sárga szem, macskaszem, fekete szem, cigány szem. E.Későn nyilik szeme az esztelennek. D.Két szem többet lát egynél. B.Ki valakit szeret, arra sok szemet vet. KV.Kidugták (L. ezt) a szemét. Ny. 1.Kiki maga szemével lát. D.Kinek mi szivében, kitetszik szemében. KV.Kinek mi szivében, megtetszik szemében. E.Kinyilt (L. ezt) a szeme. E.Királynak is szemébe néz a macska. KV.Kiszedték a szeme szőrit. (Megkinozták.) D.Kitetszik szeméből az epe. D.Kiszurták (L. ezt) a szemét. E.Kiszurták (L. ezt) a szemét vele. Ny. 3.Kitetszik a szeméből, mit forgat a szive. E.Kitolták vele a szemét. B.Kitörölték vele a szemét. D.Kiverte szemét az ág. (L. ezt.) E.Konkolyos szemmel néz. E.Koppan a szeme. E. (Mint a kálvinista varjunak. B.) 672Koppan a szeme tőle, mit sem kap belőle. Ny. 2. Kurv az anya rossz embernek, egy szó ugy mint száz, a ki engem hátam mögött, nem szembe gyaláz. D.Legravaszabb a róka, mikor szemét behunyja. S.Legjobb kutya, melynek szeme legutoljára nyilik. D.Lesütött szeme is elárulja a tolvajt. D.Majd kiszurja (L. ezt) a szemét. E.Már jókor kurvaságra áll a szeme. Decsi.Más szemében meglátja a szálkát, magáéban nem a gerendát. E.Megszedte a szemeszőrét. B. Megáll a szem rajta. E.Megvan a mit szeme-szája kiván. E.Mindennel szembeszáll. D. Mit a szem nem lát, azt a sziv hamar felejti. KV.Mit szeme meglát, keze ott nem hagyja. KV.Nagyobb a szeme, mint a hasa. (Ny. 2.); mint a gyomra (E.); mint a szája. E. Nappalnak szeme van, éjjelnek füle van. B.Ne fujj a tűzbe, mert szemedbe ugrik a szikra. S.Nehéz a szemet megcsalni. D.Nehéz más szájával enni, más szemével látni. E.Nem jó ember, ki másnak szemébe nem mer nézni. E.Nem jó szemmel nézik. S.Nem lát a szemitől. E.Nem megy a füst eb szemébe. E.Nem kap rajta sem szive, sem szeme. B.Nem szereti, mert szembe dicséri. D.Nem üti ki a vak ló. (L. ezt) szemét. Ny. 14.Nem vájja (vágja E.) ki egyik varju másikának a szemét. Sz. Négy szeme van s még sem lát. S.Néha a házfalnak is van szeme. D.Nincs szeme. E.Nyelve helyett szeme szól. D.Oly irigy szemmel nézte, majd kicseppent szeméből a vér. E.Örökre bekötötték a szemét. D.Örül neki mint vak Laci a félszemének. Ny. 5.Ritkán jó ember az, ki másnak nem mer szemébe nézni. B.Rossz ember, ki mással nem mer szembe nézni. KV.Rossz szem az erkölcsöt is gáncsnak nézi. D.Sas szemü. D.Senkivel sem mer szembeszállni. D.Sír az egyik szemem, a másik könnyezik. Np.Sok szem sokat lát. D.Sok szeme, sok füle vagyon a királynak. KV.Szájnak, nem szemnek szoktak főzni. B.Szálka a szemében. B.Szedje ki (L. ezt) a csibafai borbély a szemedet. Ny. 1.Szem a lélek tükre. E.Szem is árthat. E.Szem is elsőbben a rúton akad fel. D.Szembe dicsér, hátul gyaláz. E.Szembemondás nem emberszólás. D.Szeme kivánja, nem a hasa. Ny. 2.Szeme sem áll Isten igazában. (Ravasz.) D.Szeme sem áll jóra. D.Szeme ugy jár, mint a ráró madárnak. B.Szemeszöktibe, mint a hörcsök. E.Szemedet bekötötték. (Rászedtek.) Ny. 2.Szemedet is ellopná. E.Szemet huny. E.Szemet szemért. E.Szemet szúr. E.Szeme is vasvilla. D.Szemébe mer nézni akárki fiának. E.Szembemondta, mint Imre Pista a gyíknak. Ny. 5. Szembe mondja, mint Csákán Pál a macskának. (L. ezt.) Ny. 9.Szemébe nézett, mint Bacsó az ördögnek. (L. ezt) Ny. 1.Szembeszökik a fenevaddal is. D.Szeméből bor szikrát hány. D.Szeméből is kitetszik a vörös bor. D.Szemét a hollók vágták ki. (Felakasztották.) D.Szemét hizlalja. S.Szemhéj alatt is vigyáz. E.Szemmel tartja a halál. D.Szemnek minden, kéznek semmi. E. Szemök elé hivták. D. Szemre-főre. (L. ezt.) E.Szemre-főre tekintenek. B.Szemre sem vehetni, oly kicsiny. D.Szemre való. S.Szemről esett neki. E.Szemtől szembe. E.Szénégetőnek tőkén a szeme. (Ott szive, hol haszna.) Sz.Szénégető cigánynak stb. Ny. 8.Szép a szeme, de ördög a szive. KV.Szikrát hány a szeme. D.Szőke haja, kék a szeme. D.Több szem többet lát. KV.Többet hisznek a szemnek, mint a fülnek. D.Töröld ki szemedből a csipát. Pázm. (L. Csipa.) Tűzszikra 673két szeme. D.Ugy áll a szeme, mint a döglött birkának. D. (Mint a vasvilla. E.) – Ugy örül, mint kinek a szemét kiütik. D.Ugy nézz a szemembe. D.Ugy nézte, majd megette szemével. E.Ugy verj éket a kemény fába, hogy szemedbe ne pattanjon. D.Uton szemed, résen füled. D.Vakok között egyszemü az első. E.Vakuljak meg a két fülemre, süketüljek meg a két szememre, ha nem igaz. S.Varju varjunak, csóka csókának, holló hollónak nem vájja ki a szemét. S.Véres a szeme. D.Vérszemet kapott. S.Viszket a szemem, valamit érzek. E.Zöld karikát hány a szeme. E.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages