Szép.

Teljes szövegű keresés

Szép. A farkasok közt is egyiknek szebb a bőre, mint a másiknak. D.A gyümölcsnek is a szépe kellemes. D.A legszebb alma is férges. D.A legszebb buzának is van alja. D.A legszebb virág leghamarabb oda van. D.A majom, ha a legszebb is, mégis rút. D.A mi cifra, még nem szép. E.A mi igen szép, közel van a cifrához. D.A mi szép és hasznos, azt munkával adják. KV.A mi szép, nem tartós. KV.A nyári szép almák (L. ezt) őszkor, télen szépek. D.A pap is kevély, ha szép temploma van. D.A rózsa is addig szép, mig fiatal. D.A rózsa pünkösdtájban legszebb. D.A rút is szereti a szépet. D.A rútból lehet cifrát csinálni, de nem szépet. D.A szép alma is gyakran férges. B.A szép alma is gyakorta savanyu. KV.A szép asszony a szemnek paradicsoma, az erszénynek purgatoriuma, a léleknek pokla. D.A szép is utoljára rút. D.A szép istenáldjamegnek szép a fogadjistene is. D.A szép nem mindvégig szép. D.A szép tavasz is hamar elmulik. D.A szép teremtésnek még árnyéka is kellemetes. D.A szép és jó nem szerez unalmat. B.A széppel szépen kell bánni. D.A szépről szépen szoktak szólni. D.A tövis is szép volt, mig fiatal volt. D.A varasbéka még kiskorában sem volt szép. D.Az almának is a szépe férgesül meg. B.Az almának is a szépét kötik fel. D.Az anyának szép a gyermeke, ha taknyos is. B.Az arany szép és jó, de mégse békeség. D.Az igéret szép szó, ha megadják, akkor jó. D. (Ha megadják igen jó. E.) – Az ördög is szép volt hatezer esztendő előtt. D.Addig szép akármi, mig szebbet nem látni. E. 684Adjon Isten minden jót: feleséget szépet jót, diófából (L. ezt) koporsót. D.Akárki is szereti a szépet. KV.Akármilyen szép a virág, de idővel elhervad. D.Akármely rút is, szépet szeret. M.A ki sok szép szót ád, keveset segit. D.Akkor szép a katona, mikor véres. D.Akkor volt szép a disznó, mikor még malac volt. D.Annak szép a rút, ki szépet nem látott. D.Azt a halat (L. ezt) tartják a legszebbnek, mely a hálóból kiugrik. D.Árok is van, gödör is van, szép lány is van, csunya is van. Np.Bagolynak is szép a maga fia. E.Bor, buza, békeség, szép asszony feleség. ME.Büdös bornak szép cégért szoktak kötni. B.Csak addig szép akármi, mig szebbet nem látni. D.Csak azért szép a festett rózsa, mert el nem hervad. D.Csecse bohónak, szép esztelennek. Ny. 2.Csunya a ganéj, de szép cipó terem utána. K.Csunya lánynak is szép a pénze. E.Dicsértessék a szép asszony. (L. ezt.) E.Elég szép a férfi, csak azért hogy férfi. D.Elég szép, a ki ép. E.Elég szép a leány, ha jó. D.Elég szép, csak az ábrázatja goromba. E.Elég szép, ha szép szót ád. D.Elfogy az ifjúság, mint ama szép virág. F. Eljön talán a szép szóra. D.Erős az igazság, a szép asszony és a jó bor. KV.Eső után szép idő szokott lenni. B.Én is voltam valaha szép asszonynak kocsisa. Np.Fekete földben terem a szép buza. D.Férfi ha (csak egy kicsit. S.) szebb az ördögnél, már elég szép. E.Gyönyörü testben szép lélek lakhatik. D.Ha szép a menyasszony, arról is panaszkodhatni. D.Ha a szép rútul beszél, szépségét elveszti. D.Ha a szép szépen szól, még egyszer olyan szép. D.Ha a szépnél szebb nem lenne, még elbizná magát. D.Ha olyan nem volna, mégis szép volna. D.Hallgatással szép az asszonyember. KV.Hiába festik szép festékkel az ördögöt. D.Hires a szép. D.Hóhérnak ad szép szót. D.Igen szép a rózsa. (L. ezt), de szebb is lehetne. E.Isten veled szép világ! S.Jó bor, pénz, szép asszony, bibor, jámbort kiván őrzésre. KV.Jó borod, szép kincsed meghitt emberre bizd. D.Jobb szép szerrel elmenni, mintsem kénytelenséggel. E.Katonának szép a neve, eb az élete. B.Kár a bolondra szép szót vesztegetni. E.A képiró sem irhat szebbet. B.Kérik mint a szép leányt. S.Ki mit szeret, ha nem szép is, kedves az annak. E.Ki mit szeret, szép az annak. B. – Ki szép, sírtában is szép. E.Ki szépen viseli magát, ha rút is, szépnek tartják. E.Ki husz esztendős koráig nem szép, azután sem lesz. D.Kilépett a szépek sorából. B. Kivül szép, belül rút. KV. Kócos csikóból lesz a szép paripa. Ny. 6.Könnyü a szépet szépen lefesteni. D. Könnyü a szépet szeretni. D.Könnyü a szépről sokat szólani. D.Legszebb a jó leány. B.Legszebb szín az elpirulás. KV.Legszebb virág is elhervad. B.Ló is a szépre nyerit. D. Majomnak is szép a maga fia. D.Már megenném a szép asszony főztét. (Éhes vagyok.) Ny. 11.Más a cifra, más a szép. E.Minden anyának szép a maga gyermeke. KV.Minden szép virág meghervad. Ny. 21.Minden szépnek, jónak, vagyon rágó férge. K. Minél csunyább a majom, annál szebb. E.Minél szebb, annál nehezebb. KV.Ne tartsd szépnek a cifrát. D.Nehezen egyeznek meg a szép asszonyok. D.Nem a te kertedben termett ez a szép virág. D.Nem mind szép az, ami cifra. B.Nem mind végig szép, a szép. D.Nem minden szép, a mi tündöklik. D.Nincs az a szépség, mely szebb nem lehetne. D.Nincs kedvesebb, se 685rövidebb a szépnél. D.Nincs oly rút, ki magát szépnek ne tartsa. D.Nincs oly szép, kiben gáncsot ne leljenek. D.Nincs oly szép személy, kiben valami gáncs ne volna. E.Nincs oly szép virág, mely el ne hervadjon. D.Nincs szebb dolog az állhatatos barátságnál. ML.Nincs széppel főtt, hanem jóval főtt káposzta. Ny. 6.Orrával (becsületével) szép az ember. Ny. 6.Pénzes: szép, eszes, becsületes. ME.Ritka a szép és nem kevély. D.Rút apának ritkán szép a fia. D.Rút leánynak is szép a pénze. D.Senkinek a szép szó nem szakasztja száját. KV.Sértő tövisek közt szedik a szép rózsát. D.Sokan imádják a szépet. D.Sokan kérik a szépet, de csak egyé lesz. KV.Sokan szeretik a szépet. D. Sokszor a zsiros táskából ugrik ki a szép kalács. B.Szebb a csunya fót, mint a szép lyuk. Ny. 8.Szebb a ki magát szépnek nem ismeri. E.Szebb a páva, mint a pulyka. S.Szebb a remeknél. D.Szebb a szép, ha magát nem ismeri. E.Szebb az eleven, mint a festett kép. D.Szebbnél szebb. D.Szereti a szépet. (Arra mondják, ki elveszi hamvévővel a gyertya hamvát.) E.Szeretjük a szépet, az elven képet. E.Szép a gyermek anyjának. E. (Ha taknyos is. D.) – Szép a hazáért meghalni. KV.Szép a kinek az Isten észt adott. E.Szép a kinek esze van, de még szebb a kinek nincs: nem vesződik vele. K.Szép a kinek esze nincs, de még szebb a kinek van. Ny. 2.Szép a leány ideig, 24 esztendeig; szép a legény ideig, 34 esztendeig. D.Szép a legény, kár hogy esze nincs. D.Szép a liliom, habár a szaga rút is. D.Szép a páva, csúf a lába. E.Szép a rút is, ha tetszik. D.Szép a rútak közt. D.Szép a szava, de ördög az éha. KV.Szép a szeme, de ördög a szive. KV.Szép a szép kép is, ha kis árnyékot festenek melléje. D.Szép a szépet hamar ráveheti. D.Szép a színe, de szebb a szíve. D.Szép a tulipán is, de ha nincs illatja. E.Szép az adás, de szebb a titokban maradás. Ny. 2.Szép az ember az orrával. (Becsületével.) Ny. 10.Szép annak, ki nem érti. D.Szép anyának szép a leánya. D.Szép asszony a ház szemefénye. E.Szépasszony főzte. KV.Szép asszony is ha megvénül, csunya időt ér. B.Szép asszonynak akkor szép a fia, ha ráüt. D.Szép asszonynak, jónak, a jó hátas lónak, kár megöregedni. Np.Szép asszonynak szép a leánya. D.Szép, de mi haszna, ha rossz. D.Szép dolog a fehér fátyol. (Ártatlanság.) E.Szép dolog, ha Istentől (L. ezt) van. E.Szép egyesség emeli a zászlót. (Emel zászlót mezőben. KV.) – Szép énekszóval. (L. ezt.) E.Szép és jó nem kis csoda. (Ritkaság.) B.Szép fának szép a levele. D.Szép halála (L. ezt) volt, mint Pocikának. Ny. 1.Szép is, jó is, kegyes is. D.Szép is vagyok, jó is vagyok, csak egy kicsit hamis vagyok. Np.Szép Isten előtt. D.Szép két madár egy fészekben. Ny. 7.Szép, ki a szép szót soha nem sajnálja. D.Szép kivül, ördög belül. KV.Szép köszöntésnek szép a felelete. KV.Szép leány, ha megvénül, rossz időben él. D.Szép lehet a törzsök (tuskó), ha felöltöztetik. D.Szép lehet az álarc, de nincs veleje. D.Szép lehetett valaha a vén asszony is. D.Szép madár. E.Szép mint a bivalyborju (E.); mint a csigás kantár (D.); mint a hajnal (D.); mint a hajnal a kéményen (E.); mint a harmatgyöngy (B.); mint a kiforditott hurka (D.); mint a légy az aludttejben (D.); mint a pünkösdi rózsa (B.); mint a ragyogó csillag (D.); mint a rendes hadsereg (D.); mint a tavasz (D.); mint a tavaszi reggel (D.); mint a 686túlsó sor (távolról) (E.); mint a virágos kert (D.); mint a túlsó sor az innensőhöz képest (D.); mint az eleven kép (D.); mint füvön a harmatgyöngy (D.); mint liliomok közt a piros rózsa (D.); mint a Sági gyümölcsöse. (L. ezt.) Ny. 1.Szép nyolc ökör, de a másé. Ny. 2.Szép ott adni, a hol senki nem kér. KV.Szép szó ellenséget is megbékéltet. D.Szép szerető a diáké. E.Szép szépet szeret. KV.Szép szó nem elég a hasnak. D.Szép szó nem tör fejet. Ny. 6.Szép szóért fenyegetést várhatsz a paraszttól. E.Szép szónak szárnya nem szegik. Pázm.Szép szót nem veszik pénzen. B.Szép vagy, ha mondom. (Szemrehányó dorgálás, ha valaki igéretét meg nem tartja.) E.Szép vagy, mint a régi Markalf. (L. ezt.) Sz.Szép valamit szoktak oda hinteni, hová a tőrt rakják. E.Szép volna a halál is, ha életben volna. D.Szép volt a komor (ökör) is, mig bika volt. D.Szép volt annak anyja is. D.Szép volt, jó volt, mégis megholt. E.Szép volt ötven esztendő előtt. D.Szép volt Tündér Ilona, de sok kárt is tett. D.Szép voltam én is valaha. D.Szépet tenni. E.Szépért, jóért messze kell fáradni. D.Szépnek szájába cigánynyelv is illik. D.Szépnek szép a barátja. D.Szépnek könnyei is szépek. D.Szépnek nem árt a sírás, rútnak nem használ. D.Szépnek szép a neve, ha Rútnak hivják is. D.Szépre megy a füst. E.Szépre pirositót. D.Szépről szépen szoktak szólni. D.Szépnél szebb is találkozik. B.Szépnél van szebb. E.Taknyos gyermeke is szép az anyjának. E.Te vagy anyádnak a legszebbik fia, a kivel a többit ijesztik. Ny. 7.Törzsök is szép, ha felöltöztetik. E.Tuskó is szép, ha szépen felruházzák. E.Ugy szép a leány, ha otthon ül és dolgozik. D.Üres hasnak nem elég a szép szó. E.Üres hasnak nem kell szép szó, hanem cipó. KV.Végtére a szép hám is elkopik. D.Zala hala, Zala rákja, Zala szép asszonya. E.Minden szem a rúton akad meg, de a szépen marad. E.Szépen még a rongy is szépen áll. D.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages