A magyarországi református egyház szervezeti felépítése

Teljes szövegű keresés

A magyarországi református egyház szervezeti felépítése
Az egyházkormányzat alapegysége az egyházközség, amely jelentős önállósággal rendelkezik az egyházi élet irányításában. Vezető testülete a presbitérium, amelynek elnöke a gyülekezeti tagok által választott lelkész, aki a gondnokkal együtt dönt az egyházközség egészét érintő kérdésekben. Az egyházközségek területi elv szerint egyházmegyékbe szerveződnek, ezek élén az esperes és az egyházmegyei gondnok áll. Több egyházmegyének felsőbb hatósággá egyesülése az egyházkerület, melynek lelkészi vezetője a püspök, világi vezetője a főgondnok. Az egyházat egyetemesen érintő ügyekben a Zsinat dönt és intézkedik. A Zsinat tagjai az egyházközségek presbitériumai által az egyházkerületekbe megválasztott zsinati képviselők, továbbá hivataluknál fogva a püspökök, a főgondnokok, a tanintézetek képviselői, a zsinati tanácsos, a zsinati jogtanácsos és a gyűjteményi főigazgató.
A Zsinat elnöksége
Lelkészi elnök: Tóth Károly, a Dunamelléki Egyházkerület püspöke.
Világi elnök: Somogyi József szobrászművész, a Dunántúli Egyházkerület főgondnoka.
Lelkészi alelnök: Kovács Attila, a Dunántúli Egyházkerület főgondnoka.
Világi alelnök: Esze Tamás történész, a Dunamelléki Egyházkerület főgondnoka.
A zsinati Tanács két zsinati ülés között irányítja az egyház tevékenységét. Tagjai a zsinat által titkosan megválasztott 22 zsinati képviselő, továbbá hivataluknál fogva a püspökök, főgondnokok, a zsinati tanácsos, zsinati jogtanácsos, a tanintézetek egy képviselője és a gyűjteményi főigazgató. A Zsinati tanács szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik, működéséről a zsinati ülésszakon jelentést tesz.
A Magyarországi Református Egyház Zsinatának Irodája: 1146 Bp., Abonyi u. 21.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik. Alapítója és tulajdonosa, Biszak Sándor.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages